Funktionsevne

Vurdering og genoptræning af din funktionsevne

Det er forskelligt fra patient til patient, hvor stor behovet er for at få vurderet funktionsevnen. Hvis du i forbindelse med din sygdom/operation har mistet en del af funktionsevnen, så er det vigtigt at få kortlagt behovet for genoptræning eller andre tiltag.

Fysioterapi under indlæggelsen

Fysioterapeuten kan f.eks.

 • Vurdere din fysiske funktionsevne og behov for genoptræning
 • Udarbejde en genoptræningsplan
 • Vurdere behov for og vejlede i brug af hjælpemidler
 • Træne dine forflytninger (f.eks. vende sig i seng, sætte sig op, rejse sig til stående, gå - evt. ved hjælp af ganghjælpemiddel).
 • Træne din gangfunktion
 • Instruere i fysiske øvelser
 • Rådgive, motivere og vejlede i forhold til motion og fysisk aktivitet
 • Vejlede i gode hvilestillinger
 • Informere om en operations eller behandlings påvirkning på kroppens muskler og om, hvordan man bør forholde sig fysisk efter behandlingen.

 

Ergoterapi under indlæggelsen

Ergoterapeuten kan f.eks.:

 • Vurdere din funktionsevne i forhold til daglige aktiviteter og dit behov for genoptræning
 • Udarbejde en genoptræningsplan
 • Vejlede i hvordan du bedst udfører dine daglige aktiviteter
 • Instruere dig i genoptræningsøvelser, f.eks. til hænder, til ansigtet
 • Vurdere dit behov for personhjælp efter udskrivelsen
 • Vurdere dit behov for og vejlede i brug af hjælpemidler
 • Vurdere dine hjemlige forhold ift. at blive udskrevet
 • Vurdere din kognitive/ mentale funktion ved hjælp af forskellige tests.

Læs mere i vores patientvejledninger

Vejrtrækningsproblemer

Forebyggelse og behandling af vejrtrækningsproblemer

Du kan i forbindelse med sygdom få nedsat lungefunktion og vejrtrækningsproblemer.

Fysioterapi ved nedsat lungefunktion og vejrtrækningsproblemer

Fysioterapeuten kan f.eks.

 • Undersøge og vurdere din lungefunktion
 • Instruere og vejlede i hvordan du forebygger lungeproblemer i forbindelse med operation, nedsat aktivitet eller lang tids sygdom
 • Behandle vejrtrækningsproblemer og instruere dig i hvordan du f.eks. mindsker åndenød eller løsner slim
 • Vejlede og træne i vejrtrækningsteknikker
 • Informere om KOL-rehabilitering

Information om vejrtrækningsproblemer

I Fysio- og Ergoterapi har vi udarbejdet information om vejrtrækningsproblemer:

Synke- og spiseproblemer

Forebyggelse, behandling og håndtering af synke- og spiseproblemer

Hvis du oplever problemer, når du skal spise og drikke, kan det skyldes synkeproblemer (dysfagi).

Hvad er synke- og spiseproblemer

Synke- og spiseproblemer er ikke en sygdom, men et symptom ved almen svækkelse og flere sygdomme eller tilstande. For eksempel neurologiske sygdomme som parkinson, sklerose, eller hjerneskade. Desuden kan synke- og spiseproblemer forekomme ved kræft, KOL, demens og aldring.

Synke- og spiseproblemer kan forekomme i forskellige grader og på forskellige måder. Problemerne kan også være et forbigående problem, som forsvinder igen af sig selv efter bedring eller efter genoptræning.

Synke- og spiseproblemer kan føre til, at du spiser for lidt og bliver underernæret og/eller at du drikker for lidt og bliver dehydreret.

Synkeproblemer kan også føre til, at du fejlsynker, det vil sige, får mad eller drikke i luftvejene, hvilket øger risikoen for lungebetændelse.

Ergoterapi ved synke- og spiseproblemer

Ergoterapeuten kan f.eks.

 • Vurdere din synkefunktion
 • Vejlede dig i din mest hensigtsmæssige siddestilling ved måltider.
 • Vejlede i hvilken konsistens af mad og drikke, der er bedst for dig at indtage
 • Instruere dig eller personalet i eventuelle tiltag omkring mundpleje.
 • Vurdere om du har behov for støtte af en person ved måltider.
 • Instruere dig i øvelser for mund og svælg

Information om synke- og spiseproblemer

Dysfagi - problemer med at synke mad og drikke

Lindrende behandling (Palliation)

Fysio- og ergoterapi

Fysioterapi

En fysioterapeut kan f.eks.:

 • Vejlede dig i at lindre eller håndtere smerter, dyspnø, angst, ubehag og træthed
 • Vejlede, rådgive og give manuel behandling mod kraftig hævelse i en del af kroppen (lymfødem)
 • Instruere i afspændingsteknikker, mindfullness
 • Give termoterapibehandling i form af varme eller kulde pakninger med henblik på at smertedæmpe og afspænde muskulatur.
 • Give manuel terapi (inkl. colonmassage) bestående af massage, berøring og manuel udspænding af forskelligt væv.
 • Informere, vejlede eller instruere pårørende

Ergoterapi

Eller en ergoterapeut kan f.eks.:

 • I fællesskab med dig træne, variere og graduere dine aktiviteter, så de er mulige at udføre.
 • Støtte dig i at udvælge hele eller delopgaver af meningsfulde daglige aktiviteter, som du finder relevant.
 • Understøtte dig i at finde kreative og hobbybetonede aktiviteter, som er meningsfulde for dig.
 • Vejlede dig i at sammensætte dagen med indhold og struktur, herunder prioritering af vigtige opgaver, på tidspunkter der er kræfter til det.

Du kan ved behov få kontakt Enhed for Lindrende Behandling

Enhed for Lindrende Behandling er en tværfaglig personalegruppe bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog og sekretærer. Der er tæt samarbejde med eksempelvis sygehuspræsten og andre relevante faggrupper.

Enhed for Lindrende Behandling er en del af en enhed, som består af et udekørende team, en klinik og et sengeafsnit.

Læs mere om Enhed for Lindrende Behandling

Indlagte børn og unge

Behandling og træning

Børn kan modtage fysioterapi og/eller ergoterapi, når de er indlagt på

 • Børn og Unge Afsnit eller
 • Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte.

Fysio- og Ergoterapeuter undersøger og behandler børn og unge med forskellige problemstillinger

 • Smerteproblematikker
 • Halvsidig lammelse i ansigtet (facialisparese)
 • Mundmotoriske vanskeligheder
 • Ortopædkirurgiske skader, fx brækkede arme og ben
 • Medfødte vanskeligheder, både neurologiske og ortopædkirurgiske
 • Vejrtrækningsproblemer

Fysio- og ergoterapi til indlagte børn

Fysioterapeuten og/eller ergoterapeuten kan f.eks.

 • Vurdere den sanse-motoriske udvikling i samarbejde med den øvrige tværfaglige udredning
 • Stimulere, instruere og vejlede børn med særlige behov, i tæt samarbejde med forældrene
 • Vurdere og træne daglige aktiviteter
 • Vurdere behov for og afprøve hjælpemidler
 • Instruere i vejrtrækningsøvelser.

Læs mere

Kontakt

Telefon

Fysio- og Ergoterapi

Tlf. 78 43 43 00
Kl. 8:00-12:00 mandag - fredag

Adresse

Fysio- og Ergoterapi
Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk