En selvhjælpsgruppe ledet af jordemødre

Vi tilbyder, at I kan deltage i en sorggruppe sammen med andre par, der også har mistet et barn sent i graviditeten, under eller efter fødslen. Langt de fleste oplever det som en stor hjælp at have mulighed for at tale om barnet og sorgen i et forum af mennesker, der forstår, fordi de er i samme situation.

Sorggruppen er en styret selvhjælpsgruppe. To jordemødre er gruppeledere. De har begge erfaring i at lede sorggrupper og er i deres arbejde som jordemødre uddannet til at håndtere tab før, under eller efter fødsel.

Udgangspunktet er, at der ikke er nogen ”rigtig” måde at sørge på, men at alle oplever sorg på hver sin måde og skal støttes i det.

Emner vi taler om i gruppen

Vi tilpasser indholdet ud fra jeres ønsker og behov. Emner, som vi ofte tager op:

  • Omstændighederne omkring barnets fødsel og død.
  • Barnet og de følelser, der knytter sig til det.
  • Forskelle i mænds og kvinders måde at reagere på.
  • Reaktioner fra omgivelserne.
  • Sammenhænge mellem krop og psyke.
  • Fremtiden og at vende tilbage til arbejde.
  • Tanker om en ny graviditet.

Praktisk - hvor og hvor længe

Vi mødes på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland og har lokaler på Regionshospitalet Silkeborg. Adressen er Falkevej 1, 8600 Silkeborg.

Vi mødes 5 gange fra kl 13.00-16.00 på enten tirsdage eller torsdage. Fem gange med en uges interval.

Gruppelederne vil være til stede de to første timer. Gruppen får mulighed for at være alene den sidste time.

Der er tavshedspligt i gruppen, og deltagerne må ikke videregive oplysninger derfra. Vi fører ikke journal over forløbet.

Sådan kommer I med i en gruppe

Vi opretter ca. 9 grupper om året. I kan derfor opleve, at der kan gå nogle uger, inden I får en invitation.

I får et brev fra os inden gruppestart. Vi kontakter jer pr. telefon før endelig tilmelding.

Netværk og støtte

Hospitalskirken og præsterne

Hospitalspræsterne står til rådighed for alle på hospitalet, der har brug for det - hvad enten det er til fortrolig samtale eller ønske om et ritual. Alle er velkomne til at kontakte hospitalspræsterne til en samtale. Læs mere om hospitalspræsterne og kirken.

Forældre & sorg

Foeningen tilbyder gratis rådgivning og terapeutiske samtaler til forældre og pårørende, der har mistet et barn.

Desuden tilbydes rådgivning og samtaler i forbindelse med eventuel ny graviditet.

Læs mere på www.foraeldreogsorg.dk eller spørg personalet på fødegangen.