Oversigt over flagninger

18. maj 2023 flages grundet Kristi Himmelfartsdag

26. maj 2023 flages grundet Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag

26. maj 2023 flages grundet 40 års jubilæum, Mette Kjærhauge, Neurologi, Kræft og Ernæring

28. maj 2023 flages grundet Pinsedag

01. juni 2023 flages grundet 25 års jubilæum, Hanne Cramon, Akutmodtagelsen

05. juni 2023 flages grundet Grundlovsdag

07. juni 2023 flages grundet Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag

15. juni 2023 flages grundet Valdemarsdag og genforeningsdag

18. august 2023 flages grundet 25 års jubilæum, Bente Kirkeby Willumsen, Hjertesygdomme og Akut

05. september 2023 flages grundet Danmarks udsendte

15. oktober 2023 flages grundet Hans Kongelige Højhed Prins Christians fødselsdag

25. december 2023 flages grundet Juledag

Flagregulativ, RHG

Flagdage

Der flages på de officielle flagdage samt i anledning af jubilæer og begravelser efter anmodning fra pågældende afdelings­ledelse.

Hospitalsledelsen kan herudover bestemme, at der skal flages i anledning af særlige begiven­heder, f.eks. ved egne større arrangementer.

Initiativet til, at der flages ud over de officielle flagdage skal komme fra Hospitalsledelsen eller den pågældende afdelingsledelse og skal aftales med chefen for Driftsafdelingen.

Samtidig bekendtgøres begrundelse for flagning på hospitalets hjemmeside. Driftsafdelingen giver information om baggrund for flagning til Kommunikation.

Officielle flagdage

Datoer kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Jubilæer

Der kan flages ved jubilæer (25-40-50 år) og lignende efter anmodning og aftale med den pågældende afdelingsledelse og i fald jubilaren ønsker det.

Begravelser

I tilfælde af en ansats død, kan flages på begravelsesdagen efter anmodning fra den pågældende afdelings­ledelse og i fald der er givet tilsagn fra afdødes nærmeste pårørende. Der flages på halv stang indtil begravelsen/bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

Andre tilfælde

Flagning udover, hvad der er nævnt i regulativet, kan kun ske efter indhentet tilladelse fra Hospitalsledelsen.
Hvis der er sammenfald mellem at skulle flage på hel og halv stang, har flagning på halv stang forrang.

Håndtering af flaget

Hejsning af flaget

  • Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00.
  • Flaget nedhales ved solnedgang, dog ikke senere end kl. 20.00.
  • Disse regler følges også, når der flages uden for de officielle flagdage.
  • Når flaget er fastgjort til flaglinen, hejses det udfoldet og roligt til tops.

Flagning på halv stang

  • Flaget hejses først til tops og forbliver oppe nogle sekunder. Derefter sættes det på halv dvs. nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.
  • Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted.

Læs hele Flagregulativet i eDok

Kontakt

Kontaktperson

Jette Guldbjerg Mose
Sekretær

Telefon

+45 2856 0363

Mail

jetmos@rm.dk

Adresse

Driftsafdelingen
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning