Oversigt over flagninger

7. juni 2024

Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag.

25. års jubilæum for Casper Bytofte, hospitalsserviceassistent ved Driftsafdelingen, Serviceafsnittet. 

15. juni 2024

Valdemarsdag og genforeningsdag.

40 års jubilæum for Hanne Vennevold, leder af afsnitskøkkener, Havens Køkken og á la cartekøkkener.

29. juni 2024

25 års jubilæum for Marianne Færge Danielsen, sygeplejerske ved Operation og Intensiv, Perioperativt Afsnit.

1. august 2024

40 års jubilæum for Susanne Juhl Lauridsen, sygeplejerske ved Enhed for Lindrende Behandling.

29. august 2024

25 års jubilæum for Linda Lind, sygeplejerske ved Hjertesengeafsnit.

5. september 2024

Danmarks udsendte.

13. september 2024

25 års jubilæum for Hanne Beck Jørgensen, hospitalsserviceassistent ved Driftsafdelingen.

15. oktober 2024

Hans Kongelige Højhed Kronprins Christians fødselsdag.

25. december 2024

Juledag.

Flagregulativ, Regionshospitalet Gødstrup

Flagdage

Der flages på de officielle flagdage samt i anledning af jubilæer og begravelser efter anmodning fra pågældende afdelings­ledelse.

Hospitalsledelsen kan herudover bestemme, at der skal flages i anledning af særlige begiven­heder, f.eks. ved egne større arrangementer.

Initiativet til, at der flages ud over de officielle flagdage skal komme fra Hospitalsledelsen eller den pågældende afdelingsledelse og skal aftales med chefen for Driftsafdelingen.

Samtidig bekendtgøres begrundelse for flagning på hospitalets hjemmeside. Driftsafdelingen giver information om baggrund for flagning til Kommunikation.

Officielle flagdage

Datoer kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Jubilæer

Der kan flages ved jubilæer (25, 40, og 50 år) og lignende efter anmodning og aftale med den pågældende afdelingsledelse og i fald jubilaren ønsker det.

Begravelser

I tilfælde af en ansats død, kan flages på begravelsesdagen efter anmodning fra den pågældende afdelings­ledelse og i fald der er givet tilsagn fra afdødes nærmeste pårørende. Der flages på halv stang indtil begravelsen/bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

Andre tilfælde

Flagning udover, hvad der er nævnt i regulativet, kan kun ske efter indhentet tilladelse fra Hospitalsledelsen.

Hvis der er sammenfald mellem at skulle flage på hel og halv stang, har flagning på halv stang forrang.

Håndtering af flaget

Hejsning af flaget

  • Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00.
  • Flaget nedhales ved solnedgang, dog ikke senere end kl. 20.00.
  • Disse regler følges også, når der flages uden for de officielle flagdage.
  • Når flaget er fastgjort til flaglinen, hejses det udfoldet og roligt til tops.

Flagning på halv stang

  • Flaget hejses først til tops og forbliver oppe nogle sekunder. Derefter sættes det på halv dvs. nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.
  • Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted.

Læs hele Flagregulativet i eDok

Kontakt

Kontaktperson

Jette Guldbjerg Mose
Sekretær

Telefon

+45 2856 0363

Mail

jetmos@rm.dk

Adresse

Driftsafdelingen
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning