Hvad kan jeg hjælpe med?

Som socialsygeplejerske kan jeg hjælpe dig, hvis du har psykiske problemer, er boligløs, afhængig af stoffer eller alkohol eller har andre svære økonomiske og sociale problemer, og som gør det sværere for dig, at være indlagt.

Det er min erfaring, at det kan være rigtig svært at være indlagt eller følge sin ambulante behandling på et hospital, hvis man har nogen af de ovennævnte problemer.

  • dårlige oplevelser man kan være bekymret for gentager sig
  • manglende kontakt til pårørende – få eller ingen besøg
  • konflikter
  • abstinenser
  • ikke at føle sig forstået
  • bekymringer for det derhjemme fx bolig, netværk, kæledyr, gæld
  • problemer med misbrug
  • problemer med at forstå personalet
  • problemer med at forstå og acceptere de regler, der er på hospitalet.
  • problemer med huske aftaler

Derfor vil jeg rigtig gerne støtte og hjælpe dig, hvis du ønsker det, så du kan færdiggøre din behandling.

Vi kan også sammen finde ud af, om du har brug for støtte efter udskrivelsen. Så vil jeg være behjælpelig med at koordinere det.

Behandlingstilbud

Du har mulighed for at blive behandlet med NADA. NADA er øreakupunktur, som lindrer og kan supplere den behandling, du ellers modtager 

Læs om NADA i folderen NADA-behandling (pdf)

Kontakt

Telefon

Louise Thomsen

Socialsygeplejerske

Telefon: 21 81 90 02 

Jeg træffes på hverdage i dagtiden og kommer rundt på alle afdelinger.

Du må gerne selv ringe til mig eller du kan bede personalet på afdelingen om hjælp.

Adresse

Socialmedicin og Rehabilitering 
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Mail

Louise.thomsen@rm.dk