Kom til infomøde

Lige nu søger vi nye medlemmer til brugerrådet. Hvis du er interesseret er du meget velkommen til at komme til infomøde den 13. juni eller den 17. august. Tilmelding til infomøder >>

Kvalitet til patienter og pårørende via dialog

Børn og Unge_0007.jpeg

Regionshospitalet Gødstrup har et brugerråd, fordi vi ønsker en bedre og større dialog med vores patienter og pårørende.

Brugerrådet består af repræsentanter for patienter og pårørende, patientforeninger, de sundhedsprofessionelle på afdelingerne, de midtvestjyske kommuner og de praktiserende læger.

Patientens stemme er størst

Patienter og pårørende er eksperter i deres liv og sygdom. Deres erfaringer og oplevelser i mødet med hospitalet er uundværlig viden for udviklingen af vores kvalitet og service. Deres stemme udgør størstedelen af Brugerrådet.

De er med til at tage aktuelle emner og problemstillinger op og kommer med input til overordnede emner af betydning for patienter og pårørende for patienter og pårørende. Desuden er de involverede i flere konkrete opgaver.

Formål og opgaver

 • Kommer med ideer til, hvordan vi kan skabe valgmuligheder for patienter og pårørende og god, ligeværdig behandling.
 • Fortæller om erfaringerne fra deres ophold på hospitalet, hvilket gør os klogere på, hvordan vi kommunikerer og håndterer pli og dannelse.
 • Fortæller, hvad de oplever af god kvalitet og service.
 • Er med til at forbedre vores skriftlige patientinformation.
 • Kommer med ideer til forbedringer af patientforløb.
 • Rådgiver og er sparringspartnere på områder med særlig relevans for patienter og pårørende.

Organisering og møder

Brugerrådet består af:

 • Patienter, eller deres pårørende, som har haft et forløb på Regionshospitalet Gødstrup 
 • Repræsentanter fra patientorganisationer eller pårørendeforeninger
 • Borgere uden sundhedsfaglig baggrund
 • Enkelte sundhedsprofessionelle

Brugerrådet sammensættes, så forskellige interesser, erfaringer og perspektiver er repræsenteret for at skabe størst mulig repræsentativitet og legitimitet.

Brugerrådet er forankret under hospitalsledelsen, og brugerrådets formand vælges blandt gruppens medlemmer.

Mødeaktivitet

Der holdes møder fire gange om året. Møderne begynder altid kl. 16:30 og slutter senest kl. 19:00.

Referat fra møder i 2023
Referat fra møder i 2022

Forventninger til dig

Som brugerrådsrepræsentant forventer vi, at du:

 • kan deltage i møderne, der bliver afholdt ca. fire gange årligt
 • kommer forberedt til møderne
 • er villig til at dele dine erfaringer
 • overholder din tavshedspligt
 • kan se helhedsperspektivet og ikke forfalder til at diskutere enkelte patientforløb
 • er interesseret i at skabe meningsfulde forandringer
 • er lærings- og løsningsfokuseret
 • er åben og respektfuld mod andre og deres perspektiver

Der er ingen krav til uddannelse, og du behøver ikke have tidligere erfaring som brugerrepræsentant.

Du kan få refunderet kørsel og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med din deltagelse i brugerrådsmøder. Benyt dette skema:

 • Kørselsrefusion (OBS: Skemaet kan kun benyttes af medlemmer af Brugerrådet ved Regionshospitalet Gødstrup.

Hvad får du ud af at være med?

Som brugerrådsrepræsentant kan du forvente:

 • at du får mulighed for at præge udviklingen af Regionshospitalet Gødstrup i et samarbejde med hospitalets ledere og medarbejdere
 • at din indsats kan hjælpe både patienter og pårørende
 • en spændende og udfordrende opgave med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et grundigt introduktionskursus
 • at du bliver taget godt imod, og at ansatte, mødedeltagere og mødeleder er lyttende og læringsvillige.

Mød brugerrådet

Eksempler på hvad vi laver

Brugerrådet har været med til at udvikle hospitalets pejlemærker for inddragelse af patienter og pårørende.

Patientinddragelse 
 • Altid med mig, altid for mig.
 • Ingenting om mig, uden mig.
 • Hvad har betydning for mig?
Pårørendeinddragelse

Vi – ansatte i Regionshospitalet Gødstrup - vil:

 • Samarbejde med dig – hvordan skal vi gøre det?
 • Støtte dig i din rolle som pårørende – hvad har du brug for hjælp til?
 • Løbende sammen følge op på vores aftaler og justere planen efter behov.

Nedenfor kan du se flere eksempler på brugerrådets arbejde:

Sådan bliver du medlem

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du synes ovenstående lyder som noget for sig. Send en mail til os hvor du ganske kort skriver:

 • hvem du er
 • hvorfor du ønsker at blive en del af brugerrådet
 • dit telefonnummer 

Bemærk, at du hverken behøver at sende en motiveret ansøgning eller et CV.

Du kan herefter blive inviteret til en uformel samtale på hospitalet.

Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive, hvis du vil høre mere om opgaven.
Telefon: 22 22 89 19
Send ansøgning/hør mere Kom til infomøde

Kontakt

Telefon

Ring hvis du vil høre mere:


Birgitte Knak Ostersen
Kvalitets- og udviklingschef

Telefon: 22 22 89 19

 

Adresse

Kvalitet og Udvikling
Staben
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Send ansøgning

 

Send ansøgning