Har du behov for at låne hjælpemidler?

Det er personalet på din afdeling der, sammen med dig vurderer, om du har behov for at låne et hjælpemiddel.

Fysio- og ergoterapeuter vurderer, hvilke hjælpemidler du kan låne fra hospitalet og hvilke hjælpemidler du kan låne fra kommunen.

Personalet sender besked til kommunen om dit behov for at låne hjælpemidler.

Der kan være nogle hjælpemidler til permanent brug, som du selv skal købe fordi de er under en bagatelgrænse eller fordi de er et forbrugsgode.

Hvis du har behov for hjemmepleje, kan det være nødvendigt med hjælpemidler, som sikrer arbejdsmiljøet for hjemmeplejen.

Du kan læse mere

Hent måleskema

Der kan være behov for måltagning af pladsforhold, højder og bredder i dit hjem, når behovet og muligheder for hjælpemidler skal vurderes.

I de tilfælde vil vi bede dine pårørende eller andre, om at hjælpe dig med at  tage målene og udfylde et måleskema.

Måleskemaet åbnes med MitID, udfyldes og sendes elektronisk til Fysio- og Ergoterapi:

Når du skal låne hjælpemidler af hospitalet

Nogle hjælpemidler kan stilles klar på patientstuen. Andre hjælpemidler stilles klar til afhentning i Hjælpemiddelafsnittet.

Så vidt muligt skal du selv sørge for transport af udlånte hjælpemidler.
Hvis du/dine pårørende ikke selv kan medtage/ transporterer hjælpemidlerne, kan Hjælpemiddelafsnittet sørge for udbringningen.

Læs mere om afhentning, lån og aflevering af hjælpemidler på Hjælpemiddelafsnittets hjemmeside