Om enheden

Sygdomme vi behandler

Vi kan tilbyde lindrende behandling til dig, der har livstruende eller uhelbredelig sygdom, som kræver en specialiseret tværfaglig indsats. En livstruende sygdom kan f.eks. være:

 • kræft
 • kroniske lunge-, nyre eller hjertesygdomme
 • sygdomme udgået fra nervesystemet.

Vi tilbyder en specialiseret indsats ved komplekse symptomer og problemer.  Det kan dreje sig om f.eks. smerter, kvalme og åndenød, men også om psykiske eller sociale problemstillinger. Indsatsen kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængig af behovet.

Faggrupper du møder

Enhed for Lindrende Behandling er en tværfaglig personalegruppe bestående af:

 • læger
 • sygeplejersker
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • lægesekretær.

Der er også tæt samarbejde med eksempelvis sygehuspræsten og andre relevante faggrupper.

Enhed for Lindrende Behandling er en del af en enhed, som består af et udekørende team og et sengeafsnit.

Dit forløb

Du bliver henvist til os

Din praktiserende læge eller din læge på hospitalsafdeling kan henvise dig.

Du skal være bosat i vores optageområde dvs. i enten Herning, Holstebro, Struer, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern eller Lemvig Kommune.

For bedst muligt at kunne vurdere dine behov, beder vi dig udfylde et skema, der omhandler dine symptomer.
Skemaet udleveres eller sendes i e-Boks.

Vurderes det, at du ikke aktuelt har behov for kontakt til Enhed for Lindrende Behandling, vil den læge der har sendt henvisningen få besked indenfor to hverdage.

Læs mere om henvisning 

Den første samtale

Når du er blevet henvist, og det er vurderet, at dine problemstillinger kræver specialiseret lindrende indsats, vil du blive kontaktet inden for få dage.

Hvor foregår samtalen?

Den første samtale kan foregå som et hjemmebesøg, på sygehuset, i sundhedshuse i Holstebro og Ringkøbing eller på sygehuset, hvis du er indlagt.

Hvem er med?

Vi tilstræber, at den første samtale er med både en læge og en sygeplejerske.

Det er en god idé at have en pårørende med til samtalen. Hvis den første samtale foregår hjemme hos dig, og du har kontakt med en hjemmesygeplejerske, kan det give god mening at invitere denne med.

Hvad handler samtalen om?

Til samtalen vil vi bl.a. komme omkring:

 • Hvad kan man forvente i den tid, der kommer?
 • Hvad er dine behov for hjælp og støtte? Og dine pårørendes
 • Snak om den sidste tid; hvilke muligheder er der for at komme på hospice eller på et kommunalt ophold?

Videre kontakt med os

Efter samtalen holder vi fortrinsvis kontakten telefonisk. Alt efter behov vil der være mulighed for en ny samtale, videokonsultation eller hjemmebesøg.

Vi aftaler altid den næste opfølgning. Nogle patienter ønsker selv at have kontakten til os. Andre patienter ønsker, at kontakten skal foregå med en pårørende, og ofte går kontakten gennem hjemmesygeplejersken, hvis denne kommer i hjemmet.

Støttende samtaler

Hvis du eller dine pårørende har behov for støtte, har I mulighed for at blive tilbudt samtaler.

Samtalerne kan eksempelvis dreje sig om:

 • Rådgivning til børnefamilier omkring børns trivsel og inddragelse af børn i sygdomsforløb.
 • Familiesamtale
 • Parsamtale
 • Pårørendesamtale
 • Individuel samtale

I skal drøfte dette med kontaktlægen og/eller kontaktsygeplejersken, som dernæst vil sørge for at videreformidle jeres ønsker.

Lindrende fysio- og ergoterapi

Du kan få lindrende fysio- og ergoterapeutisk behandling gennem os, som f.eks. kan afhjælpe gener som lymfødem, nedsat funktionsniveau, ændret kropsbevidsthed og kognitive udfordringer.

Der er et tæt samarbejde med de kommunale terapeuter i forhold til at bestille nødvendige hjælpemidler, koordinere træning i hjemmet samt vejledning og instruktion til pårørende og plejepersonale.

Den sidste tid

For de fleste er det en fordel at være klar over det, når forløbet ændrer sig til at være i den sidste del af livet. Det giver mulighed for at få talt om, hvad der er vigtigt for dig som patient i den nuværende situation:

 • hvilke ønsker der er i forhold til fremtidig pleje og behandling 
 • hvor det skal foregå,
 • ønsker til opholdssted ved livets afslutning

Læs mere om de sidste levedøgn og hvad man kan gøre for patienten

Til pårørende

Du er som pårørende meget velkommen i afdelingen.
Når et menneske får en alvorlig sygdom, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv både praktisk og følelsesmæssigt.
Det er hårdt for alle parter – også for de pårørende.

Orlov som pårørende

Som pårørende til en alvorlig syg kan du søge pleje- og pasningsorlov.

Se hvad du skal gøre på borger.dk

Børn som pårørende

Når man er barn, kan det være svært, når ens forælder, bedsteforælder eller andet familiemedlem bliver alvorligt syg. Det kan også være svært for de voksne at vide, hvordan de bedst kan hjælpe barnet med at forstå sygdommen og håndtere de følelser, den medfører.

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor hele familien kan komme ind og snakke om den svære tid.

Netværk og støtte

Der kan være mange tanker og følelser forbundet med at være alvorligt syg eller pårørende til en. Det kan f.eks. være tanker om, hvordan sygdom påvirker familien. Eller tanker om det at blive afhængig af andres hjælp. Eller bekymringer om sygdommens udvikling og smerter. 

I Enhed for Lindrende Behandling taler vi gerne med dig og dine pårørende om jeres tanker og forsøger at støtte jer bedst muligt. 

Du kan også selv benytte dig af vores andre tilbud:

Eller læse om:

Der findes også andre tilbud hos f.eks.:

Børn, unge og sorg

Kræftens bekæmpelse: Rådgivning

 

Find vej