Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

I Sengeafsnit for Kræftbehandling plejer og behandler vi patienter med behandlingskrævende bivirkninger samt patienter med sygdomsrelaterede problemstillinger

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for. I dit indkaldelsesbrev kan du se, hvor lang tid du skal forvente at være indlagt.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper: 

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Lægesekretærer
 • Serviceassistenter

Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Før du kommer

Når du skal indlægges på Sengeafsnit for Kræftbehandling

Akut indlæggelse foregår som hovedregel via sygehusets Akutafdeling.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager
 • Hjælpemidler, som for eksempel briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Behageligt tøj og hjemmesko
 • Evt. computer, læsestof eller anden underholdning.

Vi opfordrer dig til at lade smykker og værdigenstande blive derhjemme, da tyveri desværre kan ske. Vær opmærksom på, at det er din indboforsikring, der skal dække, hvis du får stjålet noget på hospitalet. 

"Min medicin med"

Når du er indlagt, benytter vi din egen medicin for at undgå fejl i medicineringen. Det er derfor vigtigt, at du medbringer din egen medicin i originalpakninger.

Sygeplejersken vil i samarbejde med dig vurdere, om du selv administrerer medicinen, eller om du har brug for hjælp.

Har du brug for ny medicin, mens du er indlagt, bliver det udleveret til dig. Har du i den forbindelse brug for supplerende information om den nye medicin, kan du søge information på www.indlaegsseddel.dk.

Mens du er indlagt, giver vi dig en opdateret medicinliste, når vi ændrer i din medicin. Det giver dig mulighed for at følge med i din behandling.

Ved udskrivelse afklares det, om du mangler fornyede recepter.

Mens du er indlagt

Patientansvarlig læge

Under din indlæggelse vil din patientansvarlige læge i samarbejde med afsnittets sygeplejersker have det overordnede ansvar for planlægningen af din behandling og udskrivelse.

Ved den patientansvarlige læges fravær vil du opleve, at det er nogle af afdelingens øvrige læger, som har det daglige ansvar.

Modtagelse

Når du kommer, bliver du modtaget af en sygeplejerske, som viser dig ind på din stue.

Sengestue og faciliteter

Du får din egen stue med eget toilet eller bad.

På stuen er der en briks, som kan slås ned, hvis du har en pårørende, der gerne vil overnatte. 

Der er også et fjernsyn på stuen og tablet ved sengen.

Der er gratis wifi på stuen. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Afdelingen har desuden en kondicykel, som du gerne må benytte.

Opholdsrum

Sengeafsnittet deler opholdsrum med Sengeafsnit for Lindrende Behandling og Sengeafsnit for Øre-, Næse- og Halskirurgi. Her kan du og en pårørende hente mad og spise sammen. Du kan også spise på sengestuen. Du bestiller selv alle dine måltider på en tablet på sengestuen.

I opholdsrummet findes også en kaffeautomat.

Husk at spritte dine hænder, når du afhenter mad og drikke og opholder dig i opholdsrummet.

Mad og drikke

Der er ingen faste spisetider, så du kan bestille mad og drikke hele dagen.

Både mad og drikke bestilles i app'en 'Min Mad', som du finder på stuens tablet eller på din egen telefon eller tablet via siden minmenu.rm.dk. Personalet kan hjælpe dig med at bestille, hvis du har brug for det.

Ernæring er en del af din behandling, og under indlæggelsen er den mad, du kan bestille nøje afstemt med dine behov for næringsstoffer. Vi tager naturligvis også hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Din pårørende er velkomne til at spise sammen med dig.
Mad til pårørende skal altid bestilles også via app'en 'Min Mad'. Vælg  "Pårørende Madbestilling". Betaling sker via MobilePay.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning
 • Samtale med læge og sygeplejerske.

Stuegang

På hverdage er der stuegang fra kl. 08:30. Oftest vil du blive tilset og vurderet af en læge på stuen, men det kan også forekomme, at din stuegang er virtuel. Hvis du er til en undersøgelse, mens der er stuegang, og du ikke behøver at tale med en læge, kan behandlingen blive aftalt mellem lægen og en sygeplejerske.

For at vi kan planlægge den bedste behandling i samarbejde med dig, vil vi ved indlæggelsen og hver morgen bede dig udfylde et elektronisk spørgeskema (StuegangsPRO) på sengestuens Tablet inden kl. 8.30. Du bliver bedt om at vurdere graden af dine symptomer relateret til din sygdom og behandling.

Har du svært ved at anvende en Tablet, kan du få hjælp af sygeplejersken.

Hver aften er der telefonisk kontakt mellem en sygeplejerske og en af afdelingens overlæger.

Stuegang i weekenden

Lørdag er der stuegang ved behov ved en af afdelingens overlæger. Søndage og de fleste helligdage er der telefonisk stuegang mellem sygeplejersken og en af afdelingens overlæger.

Er der derudover behov for, at du skal tilses af en læge, vil sygeplejersken tilkalde en læge fra Medicinsk Afdeling.

Pårørende er velkomne ved stuegang

Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i stuegangen, og du kan spørge sygeplejersken, hvilket tidspunkt der er planlagt stuegang for dig.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du får informationer om:

 • evt. videre forløb eller kontrol
 • Rehabilitering eller genoptræning
 • Hvilken medicin, du skal tage derhjemme
 • Hvad du skal gøre, hvis du får smerter

Se også den vejledning, som du har fået sammen med dit indkaldelsesbrev. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • dit sygdomsforløb
 • den behandling, du har fået hos os
 • resultatet af dine undersøgelser
 • eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling 

Opfølgning

Vi aftaler med dig, om du skal til opfølgning efter din indlæggelse. Du kan komme til opfølgning i Klinik for Kræftsygdomme eller hos din egen læge.

Til pårørende

Information til pårørende

Information til pårørende sker kun med accept fra patienten.

Det er muligt at kontakte afdelingen døgnet rundt, men for at personalet kan bruge tiden hos patienterne, henvises der til, at én pårørende fungerer som kontaktperson til den øvrige familie.

Besøg

Regionshospitalet Gødstrup har frie besøgstider dog under hensyntagen til dine behov for hvile og personalets opgaver på stuen.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen. 

Børn er velkomne

Børn er meget velkomne i afsnittet.

Åbenhed om hvor eksempelvis mor, far eller bedstemor er indlagt kan forhindre, at børn føler sig udenfor og ladt alene med deres fantasier og følelser.

Tilbud om familiesamtaler

Får far eller mor kræft, så påvirker det også børnene. Derfor tilbyder Kræftafdelingen hele familien at komme ind til samtaler tidligt i behandlingsforløbet.

Tilbuddet består af to til tre samtaler, hvor forældrene og børnene har mulighed for at komme og tale om, hvordan sygdommen påvirker familielivet.

Læs mere om Familiesamtaler

Mad og drikke 

Der er gratis te og kaffe til pårørende.

Du er velkommen til at spise sammen med patienten. Både mad og drikke bestilles i app'en 'Min Mad', som du finder på stuens tablet eller på din egen telefon eller tablet via siden minmenu.rm.dk. Vælg "Pårørende Madbestilling". Betaling sker via MobilePay.

Det er også muligt at købe mad i kiosken, som ligger i foyeren tæt ved hovedindgangen. Åbningstider: 06:00-22:00 alle ugens dage.

Overnatning

Du er velkommen til at overnatte på stuen. Der er en briks stuen, som kan slås ned. Briksen skal være slået op igen kl. 09:00 af hensyn til de aktiviteter, der skal foregå på stuen.

Du får udleveret sengetøj af personalet. Du skal selv redde din seng, tage sengetøjet af og putte det i vasketøjsposen på badeværelset inden du tager hjem.

Du skal være forberedt på, at vi i løbet af natten kommer og ser til patienten.

Der skal være nattero fra kl. 22:00.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål.

Find vej

Mere information om at være kræftpatient

De mest læste informationer om undersøgelser og behandlinger som kræftpatient:

Kontakt

Telefon

Spørgsmål til behandling

Sygeplejerske: 78 43 74 42

Telefontid 

Er du pårørende til en indlagt, og er din henvendelse ikke akut, opfordrer vi til at ringe i tidsrummet kl. 12.00-14.00.

Er du i behandling i Klinik for kræftsygdomme og har akut opstået sygdom uden for Kræftklinikkens åbningstid, skal du kontakte os i Sengeafsnit for Kræftbehandling.

Ring altid til afdelingen når...

Adresse

Sengeafsnit for Kræftbehandling
Kræftafdelingen
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj R5.

E-mail

Skriv en sikker e-mail til os (Hav dit MitID klar)

Send mail via borger.dk