Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Når du kommer til Kræftklinikken, er du blevet undersøgt og har fået en kræftdiagnose hos en anden afdeling eller du er blevet henvist af egen læge.

Vi undersøger og behandler dig, når du har kræft. Du kommer i Kræftklinikken til:

 • Første samtale om dit forløb
 • Medicinske behandlinger
 • Løbende lægesamtaler
 • Opfølgende kontrolbesøg 

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper: 

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Lægesekretærer
 • Serviceassistenter

Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til samtaler. undersøgelser eller behandlinger hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Egen læge
 • Andre afdelinger på hospitalet

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Kræftklinikken. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske i klinikken
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra.

Læs mere om henvisning og indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Der kan være flere ting, som du skal forberede. Forberedelserne kan for eksempel være, at du skal:

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Kræftklinikken, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Dit første besøg 

Når du skal have din første samtale i Kræftklinikken, møder du din patientansvarlige læge. Sammen med dig vil lægen planlægge dit behandlingsforløb i klinikken. Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb

Læs om diagnose og behandling

Medicinsk behandling

Din medicinske behandling foregår i klinikken, enten i Gødstrup eller Holstebro Sundhedshus. Der er mange forskellige typer af medicinske behandlinger for forskellige kræftformer. 

Medicinsk behandling kan være:

 • Kemoterapi
 • Immunterapi
 • Biologisk målrettet behandling

Du vil blive informeret om hvilken behandling du skal modtage inden.

Se oversigt over alle behandlinger

Det er sygeplejersker, der giver behandlingerne. De er opdelt i tre teams, hvor hvert team er specialiseret inden for bestemte kræftdiagnoser.
Vi tilstræber, at det er de samme 2-3 sygeplejersker fra teamet, der giver behandlingerne og følger dig under hele behandlingsforløbet. 

Opfølgende samtaler og undersøgelser

På planlagte tidspunkter i behandlingsforløbet har du en samtale med en af vores læger. Samtalerne forgår enten fysisk, virtuelt eller telefonisk. Derudover vurderer sygeplejersken sammen med dig, forud for hver behandling, om der er behov for en lægesamtale.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Kræftklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter, for eksempel hos Stråleklinikken.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Hvis din sygdom er kronisk 

Nogle sygdomme er kroniske. Det kan betyde, at du skal gå til behandling og kontrol hos os resten af livet. Vi planlægger dit forløb i samarbejde med dig, så det giver bedst mening for dig og dit liv.

Mere information om at være kræftpatient

De mest læste informationer om undersøgelser og behandlinger som kræftpatient:

Til pårørende

Pårørende er velkomne

Du er velkommen til at deltage i samtaler og behandling, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra. Skriv gerne jeres spørgsmål ned. Find gode eksempler på spørgsmål på www.godtduspoer.dk.

Du har ofte været med fra starten af sygdommen og ved derfor, hvad der er gået forud for den aktuelle indlæggelse eller den ambulante behandling. Du kan desuden hjælpe med, at patientens ønsker og bekymringer bliver formuleret og opfanget af os som personale.

Kræftens bekæmpelse: Gode råd til pårørende

Orlov for pårørende

Som pårørende til en alvorlig syg kan du søge pleje og pasningsorlov.

Se hvad du skal gøre på borger.dk

Børn som pårørende

Tilbud om familiesamtaler

Får far eller mor kræft, så påvirker det også børnene. Derfor tilbyder Kræftafdelingen hele familien at komme ind til samtaler tidligt i behandlingsforløbet.

Tilbuddet består af to til tre samtaler, hvor forældrene og børnene har mulighed for at komme og tale om, hvordan sygdommen påvirker familielivet.

Læs mere om Familiesamtaler

Andre tilbud

Læs mere om, hvad børn har brug for, hvis de oplever, at mor eller far får kræft, og hvad du kan gøre for at støtte dem:

Find vej

Kontakt

Telefon

Afbud og ændring af tid

Sekretær: 78 43 74 00

Telefontid: Mandag-fredag kl. 9.00-11.30

Spørgsmål til behandling

Sygeplejerske: 78 43 74 00

Telefontid: Hverdage kl. 8.30-10.00 (Onsdag dog kun 9.00-10.00)

Akut hjælp

Læs, hvilke symptomer du altid skal kontakte os om

Oplever du akut opstået sygdom, skal du kontakte os:

 • Hverdage kl. 8.00-15.30: Ring tlf. 7843 7400, tast 4 og derefter 2.
 • Hverdage kl. 15.30-8.00: Ring tlf. 7843 7442.
 • Weekender og helligdage: Ring tlf. 7843 7442.

Adresse

Kræftklinikken
Kræftafdelingen
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj R1.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk