Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har sygdom eller skade i knogler, muskler og led. 

Vi behandler sygdomme eller skader på:

 • Hånd
 • Hofte
 • Knæ
 • Fod og ankel
 • Idrætsskader
 • Skader
 • Sår.

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper.

Du kan for eksempel møde:

 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Fysioterapeuter og ergoterapeuter
 • Lægesekretærer
 • Serviceassistenter.

Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Undersøgelser og behandlinger

I Ortopædkirurgi har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores undersøgelser og behandlinger.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse og behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Egen læge
 • Akutmodtagelsen. 

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Du må gerne tage en pårørende med.

Husk at skrive eventuelle spørgsmål ned, som er vigtige for dig.

Giv os besked, hvis du ikke kan komme til din tid

Kontakt os venligst så hurtigt som muligt, hvis du bliver forhindret i at komme til din tid. Så kan vi give din tid til en anden.

Du kan ændre din tid ved at ringe til sekretæren. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Er du gangbesværet, kan det være en fordel at have en hjælper med og benytte en af de kørestole, der står ved hovedindgangen.

Når du kommer til venteområdet ved klinikken, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. 

Ventetid

Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. 

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Du kan henvende dig ved lægesekretæren i receptionen, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Imens du venter

Når du har taget plads i venteområdet, har du mulighed for at tage et krus kaffe, te eller vand.

OrtopædKir Klinik 47_1460px_E3A9155.jpg

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til en undersøgelse hos en læge. 

Til undersøgelsen vil vi:

 • Tale om din sygdomshistorie og de symptomer du oplever
 • Undersøge området
 • Tage stilling til den videre plan.

Undersøgelsen tager typisk 15 til 30 minutter.

Undersøgelser i andre afdelinger 

Der skal nogle gange flere undersøgelser til, før vi kan stille den rigtige diagnose. Derfor kan du opleve, at du skal have lavet undersøgelser i andre afdelinger.

Undersøgelser i andre afdelinger kan for eksempel være:

 • Røntgenbilleder
 • MR- eller CT-skanninger
 • Blodprøver
 • Nerveledningsundersøgelse.

I nogle tilfælde foregår undersøgelsen samme dag. Ellers får du en ny indkaldelse til en anden dag.

Svar på din undersøgelse 

Vi aftaler med dig, hvordan du får svar på undersøgelsen.

Din behandling

Beslutningen om den endelige behandling vil blive taget i samråd med dig. Det bliver ud fra en samlet vurdering af samtalen med lægen og eventuelle undersøgelser, du har været til.

Der kan være forskellige muligheder for behandling, for eksempel: 

 • Steroidblokade
 • Genoptræning
 • Operation.

I nogle tilfælde vil vi ikke kunne tilbyde en behandling.

Hvis du skal opereres

Er du og lægen blevet enige om, at du skal opereres, vil du få forklaret mulige risici og komplikationer ved operationen.

Du vil også få udleveret skriftlig information, der indeholder vigtig viden om operationen samt forberedelse op til og efter forløbet. Denne skal læses grundigt igennem.

Du vil enten blive indkaldt til operation, hvor du opereres og kommer hjem samme dag, eller du vil blive indlagt på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit. Dette afhænger af typen af operation.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Ortopædkirurgisk Klinik, så længe det er nødvendigt i forhold til dit behandlingforløb.

Når dit forløb slutter hos os, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med opfølgning eller videre behandling et andet sted.

Videre behandling kan for eksempel være:

 • Egen læge
 • Genoptræning ved fysioterapeut eller ergoterapeut
 • Hjemmeplejen.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. 

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du læse din digitale journal og finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Til pårørende

Vi ser pårørende som en ressource, der på mange måder kan være en støtte og hjælp i et forløb.

Vi opfordrer dig som pårørende til at tage med til samtaler og undersøgelser.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre og huske, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Du kan som pårørende ikke være med under operationen og visse undersøgelser.

Børn, handicappede samt andre sårbare med for eksempel demens kan have en pårørende ved sin side før og efter operationen. 

Netværk og støtte

Der kan være flere udfordringer ved at være syg eller være pårørende til en, som er syg.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej