Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger, behandler og kontrollerer dig, hvis du har sygdomme i dine lunger.

Det kan for eksempel være sygdomme som:

 • Astma og allergi
 • KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og NIV (Non-invasiv ventilation)
 • Søvnapnø med BMI over 35
 • Udredning for lungekræft

Faggrupper du møder

I Lungemedicinsk Klinik vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Sekretærer
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter.

Derudover kan du møde medicinstuderende, sygeplejestuderende, sekretærelever og sundhedsadministrativ koordinatorstuderende.

I dit forløb vil du få tildelt en behandlingsansvarlig læge, som har det overordnede ansvar for dit behandlingsforløb. I dit forløb vil du opleve at møde andre læger i klinikken.

Vores specialer

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse og/eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Egen læge
 • Anden hospitalsafdeling, såsom Røntgen og Skanning
 • Speciallæge.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til forundersøgelse enten via telefonen eller vi sender dig et indkaldelsesbrev via Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid.
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra.

Læs mere om indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Husk at medbringe din medicin i den originale emballage til forundersøgelsen. Herunder inhalationsmedicin, samt eventuelt spacer og PEP-fløjte.

Inden du kommer kan du:

 • eventuelt skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Du vil eventuelt skulle have taget blodprøver, røntgenbillede af lunger, og hjertediagram, inden du skal tale med en læge/sygeplejerske. Det vil stå i indkaldelsesbrevet.

Hvis ikke der står en tid til blodprøver og hjertediagram i indkaldelsesbrevet, kan du selv booke tid til blodprøve og hjertediagram på booking.rm.dk.

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart inden for hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Lungemedicinsk Klinik, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Scanneren er placeret ved indgangen til venteareal 42.

Tag plads i venteområdet. Lægen eller sygeplejersken kommer og henter dig, når det er din tur.

Du har mulighed for at få en parkeringsseddel i Foyeren hos sekretærerne ved skranken, hvis din aftale varer mere end 3 timer. 

Ventetid

Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid. Ventetid kan opstå på grund af akutelle eller uforudsete hændelser. Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål om ventetid.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du møder som oftest først en sygeplejerske, som undersøger din lungefunktion med mere. Herefter kommer du ind til en læge/sygeplejerske, som laver en forundersøgelse.

Til forundersøgelsen vil vi:

 • tale om din sygdomshistorie, og de symptomer du oplever
 • undersøge dig
 • lægge en plan for din udredning.

Forundersøgelsen tager typisk 1-1,5 time. Herudover skal du måske til blodprøvetagning og/eller røntgenundersøgelse samme dag, hvis du ikke allerede har fået taget det inden besøget.

Vi kan oftest ikke give dig endelige svar på, hvad du fejler ved første besøg.

Du kan opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet flere undersøgelser.

Undersøgelser i andre afdelinger kan for eksempel være:

 • Røntgen og scanninger
 • Specialeafdelinger som hjælper med at tage vævsprøver fra eksempelvis lymfeknuder
 • Kikkertundersøgelser
 • Undersøgelse af hjerte og lunger.

Svar på din undersøgelse 

Hvis ikke vi kan give dig et svar på dine undersøgelser/diagnose med det samme, aftaler vi, hvordan vi informerer dig om svar og videre plan. Det kan for eksempel være via Digital Post, brevsvar, pr. telefon eller samtale i klinikken.

Afslutning af dit forløb

Vi aftaler behandling og eventuelt fortsat kontrol, når der er en diagnose og  svar på relevante undersøgelser.

Du er tilknyttet Lungemedicinsk Klinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling og kontrolforløb.

Hvis dit forløb afsluttes i Lungemedicinsk Klinik efter et kontrolforløb, vil du overgå til opfølgning i behandlingsafdeling eller hos egen læge.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Find vej

Kontakt

Telefon

Kontakt Lungemedicinsk Klinik tlf. 7843 6640

Sekretær: mandag-fredag kl. 08.00-11.00 samt 13.00-14.00.

Sygeplejerske: mandag-fredag kl. 08.00-15.00.

Afbud og ændring af tid

Sekretær: tlf. 7843 6640.

Telefontid: Mandag-fredag kl. 10.00-11.00.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Lungemedicinsk Klinik
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj J0.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk