Hospitalspræsterne Annette Vinter Hedensted og Christian Overgaard Wegeberg. Foto: Søren Braad Andersen

Hospitalspræsterne står til rådighed for enhver, der har brug for samtale eller støtte

Hospitalspræsterne står til rådighed for enhver på hospitalet, der har brug for det - hvad enten det er til fortrolig samtale eller ønske om et ritual. Alle er velkomne til at kontakte hospitalspræsterne til en samtale om, hvad der ligger dig på hjertet.

Det er ikke en forudsætning for en samtale med en hospitalspræst, at du er troende.

Patienter

Det kan være svært at blive ramt af sygdom. Når vi bliver syge, oplever mange af os en skrøbelighed, vi ikke har kendt før. Tilværelsen kan med ét synes meningsløs, samtidig med at sygdommen opleves som uretfærdig. Spørgsmål som: Hvorfor lige mig/os? Hvad er meningen med det hele? Hvordan kommer jeg videre herfra?

Måske har du i den situation brug for en at tale med? En, som har tid til at lytte, og som du trygt kan læsse af på. Her kan hospitalspræsten være en mulighed. Du kan tale med hospitalspræsten om det hele - ikke kun det religiøse. 

Hospitalspræsten har absolut tavshedspligt, så intet af det, der bliver sagt, går videre til andre eller noteres i patientjournalen.

Det er også muligt at få kontakt til din lokale sognepræst. Hver afdeling på hospitalet har en oversigt over sognepræsterne i området. Er du i tvivl, kan den lokale sognepræst altid findes ved at indtaste adresse på www.sogn.dk.

Tilhører du en anden religiøs overbevisning end folkekirken, formidler hospitalspræsten gerne denne kontakt for dig

Pårørende

Muligheden for en personlig samtale omfatter naturligvis også de pårørende, som ofte også har brug for omsorg og støtte.

Personale

Hospitalspræsten vil også gerne være sparringspartner for hospitalets medarbejdere, når det handler om krise, sorg og etik, og når det er svært at være til, som den, der skal støtte patient og pårørende. Hospitalspræsten tilbyder såvel individuel- som gruppesupervision til alle medarbejdere.

Se video om hospitalspræsterne på Regionshospitalet Gødstrup

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Se film om hospitalskirken

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hospitalspræst Annette Vinter Hedensted.

Hospitalspræst Annette Vinter Hedensted. Foto: Søren Braad Andersen 

Annette Vinter Hedensted

Annette har mange års erfaring som hospitalspræst og er uddannet supervisor. Hun har efteruddannelse i gestaltterapi ved Bent Falk og ved Institut for Somatisk Psykologi.

Annette er tilknyttet hospitalets somatiske afdelinger og varetager samtaler med patienter og pårørende. Hun har stor erfaring med familiesamtaler.

Annette varetager desuden samtaler, undervisning og supervision af personalet og trækker blandt andet på mangeårig erfaring med supervision af personale på hospice.

Annette modtager selv løbende supervision og sparring for at blive en bedre samtalepartner.

Kontakt Annette

Telefon: 4020 9024

E-mail: anehde@rm.dk

Hositalspræst Christian Overgaard Wegeberg.

Hositalspræst Christian Overgaard Wegeberg. Foto: Søren Braad Andersen

Christian Overgaard Wegeberg

Christian har flere års erfaring som hospitalspræst. Han har en masteruddannelse i sjælesorg og er under uddannelse som supervisor.

Christian varetager samtaler med patienter, pårørende og personale, og han er både tilknyttet hospitalets psykiatriske og somatiske afsnit.

Han underviser desuden personale i etiske, åndelige og eksistentielle emner og har refleksionsgrupper og supervision for personale.

Christian modtager selv supervision for at dygtiggøre sig som hospitalspræst.

Kontakt Christian

Telefon: 2372 1855

E-mail: chriwege@rm.dk

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.