Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende nedsat, kan det blive nødvendigt med iltbehandling i hjemmet.


Forbered dig til behandlingen

Det er vigtigt med totalt rygestop


Om behandlingen

Iltbehandling kan, når det bruges korrekt, forlænge og forbedre livskvaliteten

Ilt-tilskuddet gives ofte fra en iltkoncentrator

Brug ilten mindst 15 timer i døgnet

For nogle er det en livslang behandling, for andre kan ilt-behandlingen afsluttes efter en periode

Ja, det er muligt at få for meget ilt


Risici og bivirkninger

Kontakt din læge, hvis din lungesygdom bliver værre

Slimhinden i næsen kan udtørre ved iltbehandling


Vær opmærksom på

Undlad at ryge eller at være i kontakt med ild, mens du får iltbehandling

Ophold dig mindst 2 meter fra åben ild

Anvend ilt, når du kører bil eller andre motorkøretøjer


Når du kommer hjem

Selvom det kniber med luft, er det vigtigt at få rørt sig

VitalAire A/S står for iltleverancen og kontrollen med udstyret

Kontakt VitalAire A/S ved længerevarende strømsvigt 


Videre forløb

Iltbehandlingen kontrolleres enten på hospitalet eller ved hjemmebesøg af iltsygeplejersken

Skift iltkateteret mindst hver 2. uge

Kontakt iltfirmaet for at få nye katetere


Mere information

Dine udgifter til el bliver refunderet

Du kan komme på ferie, men planlæg i god tid

Mere information om iltbehandling


Kontakt

Lungemedicinsk Klinik

Ellen Kristensen, KOL-/iltsygeplejerske

Heidi Eckhaus, KOL-/iltsygeplejerske 

Tlf. 7843 6640

VitalAire A/S

Tlf. 4492 3544

www.VitalAire.dk 

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.