Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende nedsat, kan det blive nødvendigt med iltbehandling i hjemmet.


Forbered dig til behandlingen


Om behandlingen

For nogle er det en livslang behandling, for andre kan ilt-behandlingen afsluttes efter en periode


Risici og bivirkninger


Vær opmærksom på


Når du kommer hjem


Videre forløb

Iltbehandlingen kontrolleres enten på hospitalet eller ved hjemmebesøg af iltsygeplejersken

Kontakt iltfirmaet for at få nye katetere


Mere information


Kontakt

Lungemedicinsk Klinik

Ellen Kristensen, KOL-/iltsygeplejerske

Heidi Eckhaus, KOL-/iltsygeplejerske 

Tlf. 7843 6640

VitalAire A/S

Tlf. 4492 3544

www.VitalAire.dk 

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.