Om Familieambulatoriet

Familieambulatoriet tilbyder graviditetsforløb til dig som:

 • Får medicin der kan være vanedannende (dvs. morfinlignende medicin, eller beroligende medicin af typen benzodiazepin)
 • Bruger rusmidler (eller har brugt det indenfor 2 år før graviditeten)
 • Har en partner, som bruger rusmidler (eller har brugt det inden for det sidste halve år)

Personale du møder

Vi tilstræber, at du får:

 • Én fast jordemoder
 • Én fødselslæge
 • Socialrådgiver ved behov

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en samtale. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under besøget
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Når du ankommer

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Familieambulatoriet, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Dit forløb hos os

Graviditetsforløb 

Formålet med et graviditetsforløb hos os er at hjælpe dit barn og jer som familie til den bedst mulige start på livet.

Ved første konsultation møder du en fødselslæge og evt. en socialrådgiver. Du vil blive spurgt ind til din historie, dit psykiske og fysiske helbred, dit forbrug af medicin og/eller rusmidler og din sociale situation.

Et forløb hos os indeholder bl.a.:

 • Graviditetsundersøgelser med bedre tid
 • Rådgivning vedr. medicin, rusmidler og graviditet
 • Støtte til evt. medicinomlægning/rusmiddelafvænning
 • Forberedelse til fødsel og den første tid med baby
 • Ekstra skanninger
 • Efterfødselssamtale og tilbud om gratis prævention få måneder efter fødslen

På siden 'Familieambulatoriet, Region Midtjylland - velkommen' kan du læse mere om os og om, hvordan vi kan støtte og rådgive dig.

Hvis du har fået vanedannende medicin eller rusmidler i graviditeten, vil dit barn blive tilbudt:

 • Undersøgelser af en børnelæge og en psykolog for at sikre, at barnet får den rette hjælp, hvis det udvikler problemer
 • Eventuelt indlæggelse på børneafdelingen efter fødslen, hvis der er risiko for, at dit barn kan få abstinenser

Vores samarbejdspartnere

Vi samarbejder tæt med andre på og uden for Regionshospitalet Gødstrup:

 • Fødeafdelingerne i Region Midt
 • Mor-Barn afsnittene i Region Midt
 • Sundhedsplejen
 • Børneafdelingerne i Gødstrup og Aarhus
 • Smerteklinikken i Region Midt
 • Rusmiddelcentrene i Region Midt
 • Psykiatrien i Region Midt

Derfor kan du opleve, at vi ved behov sender dig til et andet sted under dit besøg hos os for eksempelvis at få lavet en undersøgelse.

Når dit forløb hos os slutter

Som afslutning på forløbet tilbyder vi dig få måneder efter fødslen en efterfødselssamtale med den jordemoder, som du har gået hos i løbet af graviditeten.

Du vil også blive tilbudt gratis prævention.

Digital forløbsguide

Du kan downloade vores digitale forløbsguide. Via appen får du overblik over dit forløb.

Vi giver løbende information i appen og minder dig om dine aftaler hos os. Alt sammen tilpasset hvor du er i graviditeten.

Du kan også skrive til os via en beskedfunktion. Jordemoderen vil så i løbet af et par dage besvare dit spørgsmål. Besvarelserne foregår i dagtiden på hverdage mandag til fredag.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

Når du har hentet app'en, opretter du en bruger. Vær ikke bekymret, hvis app'en fortæller, at du ikke har et forløb. Forløbet dukker op, når du nærmer dig den første konsultation i Jordemoderpraksis. Hvis du forbliver logget ind i app'en, får du en notifikation, når forløbet er klart til dig.

Brug af app´en er frivilligt.

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Du kan downloade vores digitale forløbsguide. Via appen får du overblik over dit forløb hos os. Vi giver løbende information i appen og minder dig om dine aftaler hos os. Alt sammen tilpasset hvor du er i graviditeten. Du kan også skrive til os via en beskedfunktion. 

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

Til partner/pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis den gravide ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • skabe tryghed og støtte den gravide.

Relevant viden, kurser og tilbud

I afdelingen har vi samlet information og vejledning til dig/jer som kan være nyttig under jeres forløb.

Se også oversigt med relevant viden, kurser og tilbud.

Mange kommuner har desuden forskellige tilbud til gravide og kommende forældre. Du kan henvende dig hos din praktiserende læge, sundhedsplejerske eller i din kommune for at få mere information.

Find vej

Kontakt

Telefon: 78 43 37 77

Telefontid: mandag-fredag 8:00-12:00

Telefon 40 24 26 30

Koordinator/jordemoder i Familieambulatoriet 
Telefontid: mandag-torsdag 8:00-15:00 og fredag 8:00-12:00

Akut behov uden for træffetiden?

Kontakt Fødeafdelingen: telefon 78 43 47 70

Almindelig mail

rh.goedstrup.familieambulatoriet@rm.dk

 

 

Adresse

Familieambulatoriet

Kvindesygdomme og Fødsler
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen 
Gratis parkering. Der er 3 timers parkering på P4 og P5.

Se klinikkens placering på oversigtskort

Sikker mail

Skriv en sikker mail til os via borger.dk (hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk