Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi udreder dig for sygdomme i hjertet. Det betyder, at vi undersøger dig, for at finde ud af om du har en hjertesygdom. Hvis vi finder ud af, at du har en hjertesygdom, tilbyder vi dig behandling for den. 

Eksempler på sygdomme og undersøgelser:

 • Atrieflimren
 • Hjerterehabilitering
 • Hjertesvigt
 • Hjerteklapsygdomme
 • Forhøjet kolesterol
 • Kontrol i forbindelse med pacemakere
 • Ultralydsundersøgelse af hjertet
 • Hjerterytmeforstyrrelser

Patient får skannet hjertet

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Vores undersøgelser og behandlinger

I Hjertesygdomme har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores undersøgelser og behandlinger

Underklinikker

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

For at du kan komme ind til undersøgelse eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din egen læge
 • En anden af hospitalets afdelinger
 • Speciallæge
 • Privat hospital
 • Andre hospitaler

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og bilag.

Der kan være flere ting, du skal forberede. Forberedelserne kan fx være, at du skal:

 • Faste
 • Blodprøvetagning og EKG
 • Arrangere hjemtransport
 • Udfylde og indsende spørgeskema
 • Evt. skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Vi anbefaler, at du tager en pårørende med til undersøgelsen, fordi du vil få mange informationer, og det kan være svært at få stillet alle spørgsmål.

Pacemaker

Skal du have anlagt pacemaker eller have skiftet pacemakerbatteri, så læs her hvordan du skal forberede dig:

 

Dit besøg

Kvinde står i receptionen på Hjerteklinikken

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Ankomstanderen printer en bon, hvor der står, hvornår du skal gå til Hjerteklinikken. På bonnen står der også hvilken fløj, etage og venteområde, du skal gå til.

Frivillige fra Røde Kors står klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Når du kommer til venteområdet ved Hjerteklinikken, scanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid.

Du kan henvende dig til sekretæren ved skranken i Hjerteklinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til en samtale, undersøgelse eller behandling hos en læge/sygeplejerske. 

Til undersøgelsen/behandlingen vil vi:

 • Tale om din sygdomshistorie og dine symptomer
 • Tale om din behandling
 • Evt. skanne dit hjerte

Det varer fra 15 min til 1 time. Det er meget forskelligt afhængig af, hvilken type undersøgelse det er. 

Undersøgelser i andre afdelinger 

Du kan opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet flere undersøgelser.

Undersøgelser i andre afdelinger kan for eksempel være:

 • Røntgen og skanning
 • Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
  Kan også være andre afdelinger afhængig af, hvilken problematik det drejer sig om.

I nogle tilfælde sender vi dig videre til undersøgelserne med det samme. Ellers får du en ny indkaldelse til en anden dag.

Svar på din undersøgelse 

Du får typisk svar på din undersøgelse/stillet en diagnose med det samme. Det kan også være, at du skal vente på svar. 

Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne, og hvad der nu skal ske.

Du kan få svar på forskellige måder:

 • Digital Post
 • Telefon
 • Videokonsultation
 • Samtale i klinikken.

Din behandling

Hvis det viser sig, at vi kan tilbyde dig behandling i klinikken, lægger vi sammen med dig en plan for behandlingen.

Hvis der er forskellige muligheder for behandling, drøfter vi fordele og ulemper med dig.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet hjerteklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan for eksempel være:

 • Egen læge
 • Fysioterapeut
 • Kommune
 • Hjerterehabilitering

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Hvis du har et længerevarende forløb

Nogle sygdomme/tilstande er kroniske. Det betyder, at du skal gå til behandling og kontrol hos os i en længere periode. Vi planlægger dit forløb i samarbejde med dig, så det giver mening for dig og dit liv.

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende:

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen.

Der er gratis te og kaffe til pårørende.

Find vej

Kontakt

Telefon

Hjerteklinik: 7843 6221 

Telefontid: Hverdage kl. 8-12

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Hjerteklinikken Gødstrup
Hjertesygdomme
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj B.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk