Når børn er pårørende

Får far eller mor kræft, så påvirker det også børnene. Derfor tilbyder Onkologisk Afdeling hele familien at komme ind til samtaler tidligt i behandlingsforløbet.

Tilbuddet består af to til tre samtaler, hvor forældrene og børnene har mulighed for at komme og tale om, hvordan sygdommen påvirker familielivet.

Hvordan hjælper samtalerne?

Åbenhed kan forhindre, at børn føler sig udenfor og ladt alene med deres fantasier og følelser. Initiativet til at tale om sygdommen og dens betydning bør komme fra de voksne. Børn er ofte tilbageholdende, hvis de mærker, at det er svært for forældrene.

Børnenes alder og modenhed har stor betydning for, hvordan man kan tale om sygdommen, men også familiens traditioner og kultur spiller ind. 

Hvem er med til samtalerne?

En sygeplejerske fra Onkologisk afdeling og en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse deltager i familiesamtalerne.

Forældrene deltager alene ved den første samtale, og børnene deltager sammen med forældrene ved de efterfølgende samtaler.

Få mere at vide om vores familiesamtaler

Læs mere om vores familiesamtaler

Lad børnene se afdelingen

Tal med sygeplejersken om at lade børnene se afdelingen og den behandling, som du får.

Børn tåler meget – blot ikke at blive holdt udenfor.

Inddrag andre voksne, hvis du selv mangler overskud

Det kan være svært at finde overskud til at være forældre, når man selv eller ens partner er syg.

Derfor kan det være en idé at inddrage andre voksne, som har børnenes fortrolighed, og som kan hjælpe med det praktiske og det følelsesmæssige.

Støtte fra skole, fritidsordning og fritidsaktiviteter

Det kan være godt at informere børnenes institution, kontaktpædagog, skole, klasselærer, fritidsleder eller træner, så de kan støtte.

Aftal, at de skal sige til, hvis børnene reagerer anderledes eller ændrer adfærd.