Vi lytter til eksperterne

Som patient og pårørende er du med dine erfaringer en vigtig ressource for os. Med dine oplevelser og viden kan du nemlig hjælpe os med at forbedre patientforløb og behandlingsmetoder til gavn for patienter og pårørende.

På Neurologi, Fysio- og Ergoterapi medvirker brugerrådet til at styrke dialogen mellem patienter, pårørende og personale.

Brugerrådet drøfter aktuelle emner og problemstillinger af betydning for patienter og pårørende med patienterne og de pårørende, da netop I er eksperter i egen liv og sygdom.

Formål og opgaver

Brugerrådet deltager i beslutninger omkring organisering, udvikling, kvalitetssikring og evaluering af afdelingens ydelser og indsatser og har til formål at indhente information om brugernes oplevelser og erfaringer. Herunder at skabe en kultur der:

  • inddrager patienters og pårørendes viden, erfaringer, ressourcer, ønsker, behov, forventninger og kendskab til egen situation i forløbet
  • involverer patienter og pårørende, så de sikres indflydelse og mulighed for at handle aktivt i forhold til behandling og håndtering af egen sygdom
  • understøtter at udvikling og tilrettelæggelse af sygehusets ydelser sker med inddragelse af patienternes og pårørendes ønsker, erfaringer, forventninger og behov.

Organisering

Fordelingen af repræsentanter skal vægte brugerperspektivet, men som minimum stiles der mod at være en ligelig repræsentation af ansatte og brugere.

Rådet indeholder repræsentanter for:

  • patienter
  • pårørende
  • ansatte

Brugerrådet afholder møder 4 gange årligt: september, november, februar og maj.

Deltagelse sker på frivilligt basis, og derfor er der også forståelse for, at livet kan komme i vejen, men som udgangspunkt er stabilt fremmøde et godt udgangspunkt for progression i arbejdet.

Ønsker du at blive medlem?

Hvis du har lyst til at være en del af brugerrådet, er du altid velkommen til at skrive en mail til brugerrådets kontaktpersonen. Se under Kontakt.

Skriv kort i mailen, hvem du er, og hvorfor du ønsker at blive en del af brugerrådet, samt et telefonnummer vi kan kontakte dig på. Bemærk, at du hverken behøver at sende en motiveret ansøgning eller et CV.

Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du vil høre mere om opgaven. 

Medlemmer af brugerrådet

Marlene

Marlene er medlem af brugerrådet som patient

Marianne

Marianne er medlem af brugerrådet som patient

Susan

Susan er medlem af brugerråd som sygeplejerske

Lene

Lene er medlem af brugerråd som sygeplejerske

Bent

Bent er medlem af brugerrådet som patient

Carsten

Carsten er næstformand i brugerrådet som patient

Mette

Mette er medlem af brugerrådet som sekretær

Jytte

Jytte er medlem af brugerrådet som oversygeplejerske

Birgitte Egholm Jacobsen

Birgitte er forkvinde for burgerrådet som chefsygeplejerske

Birgitte Forsom Sandal

Birgitte er medlem af brugerrådet som overlæge

Kontakt

Mail

Charlotte Bjerg Sand Riis

Mail: CHBJD@rm.dk

Adresse

Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen

Send ansøgning

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send ansøgning

Nyttige links