Om brugerrådet

Brugerrådet i Klinik for Dialyse består af seks patienter i hæmodialyse, en sygeplejerske med specialfunktion og oversygeplejersken - begge fra Klinik for Dialyse.

Brugerrådet mødes fire gange om året og bruger derudover ved behov hinanden som sparringspartner. Der afholdes to møder om foråret og to om efteråret.

Brugerrådets opgaver

  • Give bud på, hvordan et ligeværdigt samarbejde mellem patient/pårørende og personale bør komme til udtryk
  • At tale om de ting der rører sig i Klinik for Dialyse, komme med forslag og være med til at sætte nye initiativer i gang
  • Dialog om mere overordnede emner og konkrete opgaver
  • Komme med ideer til arbejdsgange, som kan forbedre oplevelsen for patienter og pårørende med tilknytning til Klinik for Dialyse
  • Drøftelser af nye tiltag og indsatser i Klinik for Dialyse
  • Kvalificering af Klinik for Dialyses hjemmeside, patientens bog m.v.

Referat fra brugerrådsmøde lægges i venteområdet ved Klink for Dialyse.

Patientrepræsentanter i brugerrådet kan ikke pålægges tavshedspligt, og der kan derfor ikke diskuteres problemstillinger, der omhandler navngivne patienter og personaler. Drøftelser i brugerrådet vil være af rådgivende og generel karakter, hvilket betyder at ledelsen inddrager rådets anbefalinger i beslutninger, der berører ændringer i Klinik for Dialyse.

Medlemmer af brugerrådet

Du er meget velkommen til at kontakte Brugerrådet i Klinik for Dialyse:

Bertil Fogtmann

Bertil Fogtmann

Mail: Bertilandersen011062@gmail.com 

Andreas Kaarsholm

Mail: dres.kaarsholm@gmail.com 

Lene Uldum Pedersen

Lene Uldum Pedersen

Mail: lepe1234@live.dk

Betina Bjerg

Betina Bjerg

Mail: betina@vejager.dk

Pia Dalgaard

Pia Dalgaard

Oversygeplejerske, Klinik for Dialyse

Mail: piadal@rm.dk

Anne Hjortdahl

Anne Hjortdahl

Sygeplejerske med specialfunktion, Klinik for Dialyse

Mail: anhnil@rm.dk

Kontakt Klinik for Dialyse

Klinik for Dialyse: tlf. 78 43 67 60

Åbningstider:

Mandag-torsdag: kl. 7.30-22.00

Fredag: kl. 7.30-21.30

Lørdag og søndag: kl. 7.30-15.00

Udenfor Klinik for Dialyses åbningstider: Kontakt Sengeafsnit for Nyresygdomme