Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har sygdom i underlivet.

I Klinik for Kvindesygdomme kan du fx komme til undersøgelse og samtale i forbindelse med:

 • ufrivillig vandladning
 • underlivssmerter
 • nedsynkning af underlivsorganer
 • blødningsforstyrrelser
 • celleforandringer
 • abort
 • akutte problemer med underlivet
 • udredning for kræft i underlivet
 • planlagt operation.

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Læs om behandling og operation:

I Klinik for Kvindesygdomme har vi udarbejdet information om de behandlinger og operationer, vi tilbyder. Du finder også vejledninger indenfor relevante emner.

Se oversigt over: Behandlinger og operationer.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget fra Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om indkaldelse. 

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instrukserne på skærmen og på den bon, som automatisk skrives ud.

Når du kommer til venteområdet ved Klinik for Kvindesygdomme, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Venteområde ved Klinik for Kvindesygdomme

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Dit forløb

Dit første besøg

Afhængig af hvorfor du er henvist til os, kommer du ind til en læge eller sygeplejerske, som vil:

 • Tale med dig om det, du oplever
 • Undersøge dig
 • Aftale, om du eventuelt skal opereres eller i behandling.

Læge og patient i Klinik for Kvindesygdomme

Din behandling

Hvis det viser sig, at vi kan tilbyde dig behandling i klinikken, lægger vi sammen med dig en plan for din behandling.

Hvis der er foreskellige muligheder for behandling drøfter vi fordele og ulemper med dig.

Hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, bliver det ikke samme dag som dit første besøg. Operationer kan foregå på forskellige måder, men langt det fleste kommer hjem sammen dag. Enkelte operationer kræver, at man er indlagt en enkel dag.

Hvis vi aftaler operation med dig, skal du eventuelt:

 • Tale med en narkoselæge
 • Have taget blodprøver og hjertediagram.

Samtalen med narkoselæge samt blodprøve foregår ofte samme dag som dit første besøg.

Efterfølgende vil du blive indkaldt til selve operationen. I indkaldelsen finder du bl.a. information om hvor og hvornår, du skal møde op, og hvordan du skal forberede dig hjemmefra.  

Operationsstue gøres klar

Svar på din undersøgelse

Hvis vi i forbindelse med din undersøgelse eller operation sender væv eller andre prøver til undersøgelse, kan du få svar på forskellige måder:

 • Digital Post
 • Telefon
 • Samtale i klinikken 

Vi aftaler med dig, hvordan du får svar.

Afslutning af dit forløb

Nogle patienter kan afsluttes efter første besøg i klinikken, mens andre fortsætter med at komme i klinikken i et kortere eller længerevarende forløb.

Du er tilknyttet Klinik for Kvindesygdomme, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Sekretær - ændring af tid/afbud

78 43 46 00

Telefontid: Hverdage ml. 8:00-10:00

 

Sygeplejerske - information og spørgsmål

78 43 46 00

Telefontid: Hverdage ml. 8:15-8:45

Adresse

Klinik for Kvindesygdomme

Kvindesygdomme og Fødsler
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Klinik for Kvindesygdomme ligger i fløj B. Benyt hovedindgangen.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Almindelig mail: gynaekologi@goedstrup.rm.dk (ikke til personfølsomme oplysninger - brug i stedet sikker mail).

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk