Om afsnittet

Sygeplejersker tilser nyfødte tvillinger.

Vi er en af Region Midtjyllands fire specialafdelinger, der plejer og behandler tidligt fødte og syge nyfødte børn. Vi modtager nyfødte fra 28. graviditetsuge og op til tre måneder efter termin. Vi har plads til 15 indlagte børn.

For tidligt fødte børn, der er født før uge 28, fødes på Aarhus Universitetshospital og overflyttes til Sengeafsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte, når den mest intensive kritiske periode er veloverstået.

Patientforløb er meget forskellige hos os. Nogle forløb kan være lange, hvis barnet er født meget tidligt, mens andre børn født til tiden kun har brug for få timer til dages observation, pleje og behandling.

Har du særlige ønsker til dit barns pleje, vil vi meget gerne hjælpe dig med at opfylde dem, så vidt det overhovedet er muligt.

Vi har en del overvågningsudstyr i afsnittet. Det kan for nogle virke lidt skræmmende, men det er blot en hjælp for personalet til at holde øje med barnet. Når der lyder en alarm, kan det betyde, at barnet har brug for hjælp. Men det kan også skyldes, at barnet bevæger sig. Personalet kender forskel på alarmlydene og ved, hvilke der kræver indgriben.

Faggrupper I møder

Når I kommer I afsnittet vil I møde forskellige faggrupper, eksempelvis:

 • Læger
 • Sygeplejerske med speciale i børn
 • Serviceassistenter
 • Lægesekretærer
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Biokemikere.

I kan også møde læge- samt sygeplejerskestuderende og andre elever, der har opgaver alt efter, hvor langt de er i deres uddannelse.

Du kan blive spurgt, om dit barn vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om barnet vil være med.

Vores undersøgelser og behandlinger

I Børn og Unge har vi udarbejdet information om undersøgelser, behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores undersøgelser og behandlinger.

Mens I er indlagt

Du kan være indlagt sammen med dit barn

Når dit barn bliver indlagt på Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte, spiller du som forælder en central rolle og kan i høj grad hjælpe barnet gennem indlæggelsen ved at være til stede.

Derfor kan du være sammen med dit barn under hele indlæggelsen. Begge forældre er velkomne til at bo på afsnittet under hele indlæggelsen.

Nyfødte tvillinger.

Sengestue og faciliteter

I kan bo sammen med jeres barn på sengestuen.

På stuen er der en 3/4 seng, samt bad og toilet i tilknytning til stuen. Der er også et fjernsyn på stuen og tablet ved sengen.

Du får udleveret sengetøj af personalet. Du skal selv rede din seng, tage sengetøjet af og putte det i vasketøjsposen på badeværelset, inden du tager hjem.

Der er gratis wifi på stuen. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Mad og drikke

Der er ingen faste spisetider, så du kan bestille mad og drikke hele dagen.

Både mad og drikke bestilles i app'en 'Min Mad', som du finder på stuens tablet eller på din egen telefon eller tablet via siden minmenu.rm.dk. Vælg "Pårørende Madbestilling".

Personalet kan hjælpe dig med at bestille, hvis du har brug for det.

Det er gratis for begge forældre at spise med. Øvrige pårørende kan købe mad i kiosken eller i Havens Madhus, som ligger i foyeren tæt ved hovedindgangen.

Find mere information om Havens Madhus og kiosken.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Samtale med læge og sygeplejerske.

Stuegang

Der er altid mulighed for at tale med en læge om dit barn.

Dit barn vil blive gennemgået af en læge ved modtagelse i afdelingen og igen dagen efter modtagelsen.

Dit barn bliver tilset efter behov, hvor vi justerer eller sætter behandlinger i gang.

Under indlæggelsen vil dit barn få tilknyttet en kontaktlæge og 1-2 kontaktsygeplejersker. De skal i samarbejde med dig sikre:

 • at dit barns pleje og behandling under indlæggelsen planlægges og koordineres
 • at du er informeret om planer samt resultater af undersøgelser og behandling.

Når én af jeres kontaktpersoner er på arbejde, vil det fortrinsvis være hende eller ham, der er omkring jer og sammen med jer planlægger plejen og tiden frem mod udskrivelsen.

Er dit barn indlagt i lang tid, tilbyder vi samtaler med de plejeansvarlige kontaktpersoner undervejs i forløbet.

Kontaktpersonen er ikke altid til rådighed, med følger dit barns forløb med særlig opmærksomhed og sørger for at overgive opgaven til en kollega ved fravær.

En far står ved en af sine nyfødte tvilling, der ligger i en kuvøse. I baggrunden sidder en mor og skal til at amme deres anden tvilling.

Børn født før 32. graviditetsuge

Er dit barn født før 32. graviditetsuge, vil dit barn rutinemæssigt få skannet hovedet i løbet af de første dage og igen inden udskrivelsen.

Ligeledes vil dit barn blive fulgt af en øjenlæge fra Aarhus Universitetshospital fra 5 ugers alderen til omkring terminstidspunktet. Dette for at sikre sig, at nethinden udvikler sig som den skal.

Endeligt vil I efter udskrivelsen bliver tilbudt kontrol i Neonatalklinikken.

Vi tilbyder barnedåb

I afdelingen tilbyder vi barnedåb, hvis dit barn skal opereres, er meget lille, meget sygt eller hvis I blot har et ønske om det.

Hospitalspræsten kan forestå dåben eller eventuelt jeres egen præst, hvis I ønsker dette, og jeres barns tilstand gør det muligt.

Vi vil som personale meget gerne bistå med vores hjælp i en sådan situation.

Hold god håndhygiejne

Din håndhygiejne er vigtig, da alle små og syge nyfødte børn er særligt modtagelige for infektioner. Sammen med personalet har du en vigtig rolle i at være med til at beskytte dit barn. 

Derfor skal du, når du kommer ind på patientstuerne:

 • tage ur og smykker af hænder og håndled
 • vaske dine hænder, minimum 30 sekunder med brug af sæbe
 • spritte dine hænder, brug 2 pump håndsprit.

Først nu er du klar til at røre ved og være omkring dit barn.

Herefter skal du huske at:

 • spritte hænder, før du rører ved rene ting, og når du igen går fra dit barn.

Hvis du har skiftet barnet eller gjort andre ting, hvor dine hænder er blevet fugtige og snavsede, skal du:

 • både vaske og spritte hænder, før du igen rører barnet eller rene ting.

Sprit også dine hænder, før du tager noget fra køleskabe eller fra kaffemaskinen, samt hvis du har opholdt dig i et fællesrum.

Ved nogle sygdomme skal børn og forældre være isolerede. Det betyder, at I skal blive på stuen for at undgå at smitte andre. Personalet fortæller dig mere om dette, hvis det bliver aktuelt for jer.

Rygning er ikke tilladt på hospitalet

Har du brug for at ryge, skal du bruge en af rygeboksene udenfor. Find rygeboksene på oversigtskortet på www.m.rm.dk

Ønsker du hjælp til at stoppe med at ryge i forbindelse med fødslen af dit barn, kan vi formidle kontakt til en kommunal rygestopkonsulent, der tilbyder gratis vejledning og støtte.

Vi har som personale tavshedspligt

Vi kan ikke udtale os til andre end jer.

Såfremt bedsteforældre, oldeforældre eller anden familie ringer herind for at høre til jeres barn, skal det være efter aftale med jer.

Ønsker du at læse dit barns journal, kan dette ske efter aftale med en af afdelingens overlæger.

Spørgsmål og hjælp

Du kan frit henvende dig til os, hvis du har spørgsmål.

Træk i den røde snor, hvis du har brug for hjælp.

Forældreundervisning

Der kan dukke mange spørgsmål og bekymringer op, når man er forælder til et barn, der er indlagt på Sengeafsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte.

Derfor holder vi så vidt muligt forældretræf ca. en dag i uge. Her kan I møde andre forældre, der er i samme situation som jer, udveksle erfaringer og få svar på nogle af de mange spørgsmål, I måtte have.

Se opslag med information om tid og sted for næste træf på stuen.

Når I skal hjem

Dit barn kan blive udskrevet fra Sengeafsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte på forskellige måder med eller uden opfølgning.

Tidligt hjemmeophold (THO)

Nogle børn bliver udskrevet til tidligt hjemmeophold. Det gælder for børn, som er raske og færdigbehandlede, men fortsat har brug for sondemad som supplement til amning.

I disse tilfælde rejser I hjem, og så står du som forælder for, at dit barn får ekstra mad på sin sonde efter amme- eller flaskemåltider.

Når I er rejst hjem på tidligt hjemmeophold, har I hyppige kontakter til personalet i afsnittet enten pr. telefon eller ved kontroller i afsnittet.

Vi har et tæt samarbejde med sundhedsplejersken

Hvis I giver lov til det, vil vi gerne sende et udskrivningsbrev eller ringe til jeres sundhedsplejerske.

Her orienterer vi om den pleje og behandling, som jeres barn har haft brug for under indlæggelsen.

Dette for at sikre, at jeres sundhedsplejerske kan støtte jer bedst muligt efter udskrivelsen.

Opfølgende undersøgelse efter udskrivelse

For nogle børn gælder det, at vi planlægger kontroller i afsnittet, efter at barnet bliver udskrevet. Det kan være kontroller, der sikrer, at barnet fortsat trives, eller at behandlinger virker, som de skal, i dage og uger umiddelbart efter udskrivelsen.

For de helt små børn, som er født før uge 32 eller vejer under 1500 g, og/eller syge børn vil der være opfølgning i Sengeafsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte efter udskrivelsen, hvor:

 • Barnets udvikling og færdigheder bliver observeret, drøftet og vurderet.
 • Barnets spisemønster og døgnrytme bliver drøftet.
 • Den generelle trivsel i familien bliver drøftet.

Orlovserklæring

Vær opmærksom på, at du som forælder kan få forlænget din barselsorlov med det antal dage, indlæggelsen har varet.

For at få forlænget orloven skal du have en orlovserklæring, som vi udleverer i afsnittet, når I bliver udskrevet.

Hvis du får brug for at tale med en psykolog

Nogle forældre kan få brug for at bearbejde oplevelser omkring deres barns situation og indlæggelse sammen med en psykolog.

Hvis du har brug for at tale med en psykolog, kan du som forælder via din egen læge blive henvist og få tilskud til psykologsamtaler, hvis du opfylder kriterierne for det. Tal med din egen læge om dette.

Til pårørende

Besøg

Vi har ingen faste besøgstider. Det er dig som forælder, der sammen med personalet bestemmer, hvornår I modtager besøg.

Besøg på kuvøsestuen skal altid være sammen med en forælder og maksimalt to besøgende ad gangen.

Hvis I selv eller andre besøgende har sygdomme som kan smitte, eksempelvis forkølelse, omgangssyge, børnesygdomme og lignende, må man ikke komme i afdelingen.

Børn er velkomne

Søskende er altid velkomne i afdelingen. Øvrige børn over 12 år er også velkomne. Vær blot opmærksom på, at indlagte børn kan være sårbare for sansestimuli og derfor må skærmes mod uro, høje lyde og skarpt lys.

Børn udsat for skoldkoppesmitte må under ingen omstændigheder komme i afdelingen de næste 3 uger efter smitten.

Legeplads

Der er fri adgang for besøgende til vores udendørs legeplads med gynger, rutsjebane, boldbane m.m. Du kommer ud til legepladsen via venterum A030.

Efter kl. 18.00 og i weekender skal du låne et adgangskort i receptionen i foyeren.

Mad og drikke 

Der er gratis te og kaffe til pårørende.

Du kan som pårørende købe mad i kiosken eller i Havens Madhus, som ligger i foyeren tæt ved hovedindgangen. Find mere information om Havens Madhus og hospitalskiosken.

Find vej

Kontakt

Telefon

Ring til Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte

Tlf. 7843 3711

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 7011 3131.

Spørgsmål vedrørende donationer

Hvis du har spørgsmål vedrørende donationer mv., er du velkommen til at sende en mail til katkjs@rm.dk.

Adresse

Adresse

Sengeafsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte
Børn og Unge
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj A, plan 1.

E-mail

Skriv en sikker e-mail til os (Hav dit MitID klar)

Send mail via borger.dk