Om afsnittet

En behandler sidder sammen med en lille pige.

Sygdomme vi behandler

Sengeafsnit for Børn og Unge Afsnit modtager børn og unge under 18 år.

Akutte indlæggelser

Akut indlagte børn og unge med medicinske sygdomme kommer til Sengeafsnit for Børn og Unge via Børn og Unge Akutmodtagelsen, som er en del af Sengeafsnit for Børn og Unge.

Børn og Unge med andre tilstande, for eksempel brækkede arme og ben, blindtarmsbetændelse og lignende, kommer til Sengeafsnit for Børn og Unge via Akutmodtagelsen.

Planlagte indlæggelser

Indkaldte børn og unge med medicinske sygdomme kommer til Sengeafsnit for Børn og Unge til et planlagt behandlings- og plejeforløb oftest via Børn og Unge Klinik.

Børn og unge med kirurgiske sygdomme kommer til planlagte operationer.

Hvem møder du i afsnittet

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper, eksempelvis:

 • Læger
 • Sygeplejerske med speciale i børn og unge
 • Serviceassistenter
 • Lægesekretærer
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Hospitalsklovne
 • Legehelte
 • Bioanalytikere.

Du kan også møde læge- samt sygeplejerskestuderende og andre elever, der har opgaver alt efter, hvor langt de er i deres uddannelse.

Dine forældre kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om I vil være med.

Vores undersøgelser og behandlinger

Her finder du oversigt over både vores egne patientvejledninger og vejledninger fra de afdelinger, som vi arbejder sammen med. Find også links til relevante undersøgelser og behandlinger fra de afdelinger vi abejder sammen med.
Siden indholder desuden nyttige links og animationsfilm, som kan være relevante for dig/jeres barn:

Før du kommer

Læs indkaldelsesbrevet

Du bliver indkaldt til indlæggelse, når du skal opereres, observeres eller have behandling. Dine forældre modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis dine forældre er fritaget fra Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde 
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra.

Læs mere om indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og bilag.

Der kan være flere ting, som du skal gøre, før du kommer. Forberedelserne kan for eksempel være, at du skal:

 • Faste før operation
 • Arrangere hjemtransport
 • Købe smertestillende medicin.

Din rolle som forælder

Snak om det, der skal ske under indlæggelsen, eventuelt ved hjælp af bøger og tegninger. Der findes mange gode børnebøger på biblioteket, der handler om børn på hospitalet.

Børn og unge har brug for støtte fra deres forældre eller andre primære omsorgspersoner under en indlæggelse. Vi vil derfor gerne, at der under indlæggelsen altid er en forælder til stede. Der er mulighed for, at minimum én kan overnatte på stuen sammen med dit barn.

Vi inddrager dig som forælder mest muligt i plejen og behandlingen af dit barn. Dels fordi det er dig, som kender dit barn bedst, og dels fordi det skaber tryghed for dit barn.

Under indlæggelsen kan dit barn blive udsat for ubehagelige oplevelser, som at få taget blodprøver, få medicin, få lavet undersøgelser eller blive opereret. Her er det vigtigt, at du som forælder samarbejder med personalet om at støtte dit barn.

Du er altid velkommen til at spørge os, hvis du har brug for råd og vejledning.

Husk at medbringe

Medbring gerne - hvis det er muligt:

 • Din medicin – dette gælder også for dine forældre.
 • Sondemad og tilbehør dertil
 • Særlige diæter – vi har laktose- og glutenfri menuer
 • Vaccinationskort og det gule sundhedskort
 • Toiletsager
 • Dit eget tøj.

Medbring, hvis det er relevant:

 • Sutteflaske og modermælkserstatning - vi har Nan1
 • Barnevogn eller klapvogn
 • Skolebøger
 • Sovedyr, yndlingslegetøj, osv.

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du ankommer til Børn og Unge Afsnit, skal du henvende dig til personalet. Du får her at vide, hvad der skal ske, hvordan du skal forholde dig, bliver vist rundt i afsnittet og får en sengestue.

Sygeplejersken vil gennemgå planen for din indlæggelse og sammen med dig og dine forældre lave relevante aftaler.

Sengestue og faciliteter

Du får din egen stue med eget toilet eller bad. På stuen er der også en seng til dine forældre.

Der er et fjernsyn på stuen og tablet ved sengen.

Der er gratis wifi på stuen. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Aktivitetsrum

På Sengeafsnit for Børn og Unge har vi et stort aktivitetsrum. Aktivitetsrummet skal overvejende være et fristed for dig, hvor det skal være rart at være - altså et behandlings- og undersøgelsesfrit område.

Vi vil opfordre dig til at bruge vores aktivitetsrum. Legen kan aflede fra den ventetid, der ofte er i forbindelse med en hospitalsindlæggelse.

Der er forskelligt legetøj såsom babylegetøj, dukker, biler, maskiner, cykler samt puslespil til små og større børn. Desuden er der mulighed for at læse bøger, tegne, lave perleplader samt spille brætspil og computerspil.

Du må bruge vores ting i aktivitetsrummet, men du må også gerne tage det med på stuen, hvis du gerne vil sidde i lidt roligere omgivelser.

For at undgå smittespredning skal du og din forældre spritte hænder, inden du går i aktivitetsrummet.

Legeplads

Der er fri adgang til vores udendørs legeplads med gynger, rutsjebane, boldbane m.m. Du kommer ud til legepladsen via venterum A030.

Efter kl. 18.00 og i weekender skal du låne et adgangskort i Informationen i foyeren.

Pige sidder på en sansegynge på Regionshospitalet Gødstrups legeplads.

Mad og drikke

Der er ingen faste spisetider, så du og dine forældre kan bestille mad og drikke hele dagen.

Både mad og drikke bestilles i app'en 'Min Mad', som I finder på stuens tablet eller på jeres egne telefoner eller tablet via siden minmenu.rm.dk. Personalet kan hjælpe jer med at bestille, hvis I har brug for det.

Vi tager naturligvis hensyn til særlige behov som for eksempel laktose- eller glutenfri kost. Spørg personalet, når I kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Du og dine forældre spiser gratis. Andre pårørende kan købe mad i Havens Madhus eller i 7Eleven i foyeren. Dette gælder også søskende og bedsteforældre.

Find mere information om Havens Madhus og 7Eleven.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Samtale med læge og/eller sygeplejerske.

Stuegang

Stuegang med børne- og ungelæger foregår mellem kl. 09.00 og kl. 15.00 på hverdage. I weekenderne er der kun stuegang hos børn med akutte problemer og hos børn, der skal udskrives.

Læger fra de øvrige specialer, kirurger, ørenæsehalslæger, ortopædkirurger samt urinvejskirurger kommer også på stuegang i dagtiden. Tidspunktet ligger ikke fast.

Det er vigtigt, at du og dine forældre er til stede i afsnittet, når der er stuegang. Forlad derfor ikke afsnittet uden at aftale det med personalet.

Undersøgelser og operationer

Én af dine forældre kan følge med dig til forskellige undersøgelser.

Hvis du skal i narkose, må én af dine forældre være med, indtil du sover. Når du er klar til at komme på opvågningen igen, bliver din forælder kontaktet, så han/hun kan være sammen med dig, mens du vågner op.

Patientansvarlig læge og sygeplejerske

Vil tilstræber generelt, at du er tilknyttet de samme sygeplejersker og læger, mens du er indlagt.

Hvis vi vurderer, at du skal være indlagt i længere tid, vil du få tildelt en patientansvarlig læge samt en eller flere patientansvarlige sygeplejersker. Disse personer har i samarbejde med dig og dine forældre ansvar for dit forløb.

Forebyg smitte

Håndhygiejne

Børn og unge smitter let hinanden. Fortæl os, hvis du inden for de sidste 28 dage har været udsat for smitte med børnesygdomme, for eksempel kighoste, mæslinger eller skoldkopper.

Fortæl os også, hvis du har været indlagt på et udenlandsk hospital inden for de sidste 6 måneder, og/eller én fra husstanden dagligt arbejder med grise. Denne information bruger vi til at afklare behov for undersøgelse for multiresistente bakterier.

Håndhygiejne er ligeledes vigtig for at undgå infektioner.

Isolation

Ved nogle sygdomme skal du og dine forældre være isolerede. Det betyder, at I skal blive på stuen for at undgå at smitte andre eller at undgå selv at blive smittet. Personalet kan fortælle mere om dette, hvis det bliver aktuelt for jer.

Sygeplejersker iført engangskittel, visir og mundbind er på vej ind på en isolationsstue.

Skolegang

Tag kontakt til din skole, hvis du skal være hos os i længere tid. Du skal selv aftale, hvordan du bedst kan følge med i undervisningen under din indlæggelse.

Spørgsmål og hjælp

I kan frit henvende jer til os, hvis I har spørgsmål under indlæggelsen.

Når du skal hjem

Svar på dine undersøgelse

Ofte får du svar på blodprøver og undersøgelse, før du tager hjem. Hvis svarene først kommer, efter du er taget hjem, kontakter vi dig pr. telefon eller brev, hvis undersøgelserne viser, at du skal i behandling.

Hører du ikke noget fra os, er undersøgelserne normale.

Vi giver din egen læge besked om, at du har været indlagt og er blevet undersøgt.

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad planen er, når du kommer hjem.

Du får for eksempel informationer om:

 • Hvilken medicin, du skal tage og hvor længe.
 • Hvad du skal gøre, hvis du får ondt.
 • Om du skal til kontrol efter din indlæggelse.

Du er altid velkommen til at spørge os om det videre forløb, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi sammen med dig og dine forældre vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som vi sender til din egen læge, med mindre andet er aftalt.

Brevet beskriver som udgangspunkt:

 • dit sygdomsforløb
 • den behandling, du har fået hos os
 • resultatet af dine undersøgelser
 • eventuelle aftaler, vi har lavet med dig og dine forældre.

Ved behov laver vi også et udskrivelsesbrev til jeres sundhedsplejerske, så hun kan følge op efter indlæggelsen.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling.

Opfølgning

Vi aftaler med dig, om du skal til opfølgning efter din indlæggelse. Du kan komme til opfølgning i Sengeafsnit for Børn og Unge, Børn og Unge Klinik eller hos din egen læge.

Når du udskrives, tilbyder vi dig mulighed for at henvende dig igen inden for de næste 24 timer ved forværring eller spørgsmål i forbindelse med den aktuelle indlæggelse.

Har du brug for hjælp og rådgivning herefter, kan du for eksempel kontakte:

 • din sundhedsplejerske
 • din egen læge
 • vagtlægen.

Til pårørende

Besøg

Besøgende er meget velkomne på afsnittet både dag og aften. Det er vigtigt, at barnet holder kontakten med sine søskende, andre familiemedlemmer og kammerater under en indlæggelse.

I bedes som besøgende tage hensyn til, at syge børn og unge har brug for fred og ro. Vi har ingen faste besøgstider, men der skal være stille fra kl. 21.

Som besøgende forventes man desuden at være rask. Man må ikke inden for de sidste 28 dage have været udsat for smitte med børnesygdomme, såsom kighoste, mæslinger eller skoldkopper. Spørg personalet, hvis I er i tvivl.

Mad og drikke 

Der er gratis te og kaffe til pårørende.

Mad kan købes i Havens Madhus eller i 7Eleven i foyeren. Dette gælder også for søskende og bedsteforældre.

Find mere information om Havens Madhus og 7Eleven.

Find vej

Kontakt

Telefon

Ring til Sengeafsnit for Børn og Unge

Telefon: 7843 3727

Træffetid sygeplejerske: 10.00-11:30 og 16.30-18.00 (alle ugens dage).

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 7011 3131.

Adresse

Børn og Unge Afsnit
Børn og Unge
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj A.