Om afsnittet

Sygeplejerske snakker med en dreng, der ligger i en hospitalsseng.

Du kommer i Børn og Unge Akutmodtagelse, hvis du er under 18 år og har akut brug for at bliver undersøgt af en læge.

Inden du kan komme ind til os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • Lægevagten.

Du kan også blive akut indlagt hos os via en ambulance.

Er du kommet akut til skade, for eksempel har brækket din arm eller ben, har fået blindtarmsbetændelse eller lignende, skal du i stedet undersøges i Akutmodtagelsen.

Personale du møder

 • Børne- og ungelæger
 • Sygeplejersker med speciale i børn og unge
 • Serviceassistenter
 • Lægesekretærer
 • Bioanalytikere.

Du kan også møde personale, som er ved at uddanne sig til for eksempel sygeplejerske eller læge samt behandlerelever. Du kan forvente, at de studerende er synlige i hverdagen og deltager i din pleje sammen med det faste personale.

Vores undersøgelser og behandlinger

Se oversigt Børn og Unges undersøgelser og behandlinger

Før du kommer

Husk at medbringe

Når du bliver indlagt, kan vi ikke sige på forhånd, hvor længe du skal være indlagt i Børn og Unge Akutmodtagelse, eller om du måske skal indlægges på et andet sengeafsnit.

Tag derfor gerne disse ting med på hospitalet, hvis du bruger dem:

 • Den medicin, du bruger til dagligt.
 • Den specialkost, du bruger til dagligt.
 • Specielle hjælpemidler, du bruger til dagligt.
 • En velkendt sut, legetøj, sutteklud og eventuelt barnevogn til at skabe tryghed for de mindre børn.
 • Computer/tablets kan også være en god idé (husk oplader).

Fortæl os, hvis du har været syg for nylig

Vi vil gerne undgå, at børn og unge smitter hinanden hos os. Derfor skal du forvente, at du kan blive isoleret på en stue med dine forældre, hvis du kommer med feber, opkastning eller anden infektionssygdom.

Det er også vigtigt for os at vide, om:

 • du har været udsat for smitte, for eksempel børnesygdomme, inden for de sidste 28 dage.
 • du har været indlagt på et udenlandsk hospital de sidste 6 måneder.
 • én fra husstanden dagligt arbejder med grise, i så fald skal du måske undersøges for multiresistente bakterier.

Hvis du har indtaget noget giftigt

Hvis du har indtaget noget giftigt - planter, svampe, tabletter, rengøringsmidler, alkohol, stoffer eller andet - er det vigtigt for din behandling, at du medbringer det, du har været i kontakt med eller spist/drukket af.

Danmark har en landsdækkende telefonrådgivning for forgiftninger. Alle, både forældre og fagfolk, kan gøre brug af denne rådgivning, både for at afklare om man er forgiftet eller ej samt afklare, hvad der skal gøres i den konkrete situation.

Få hjælp og rådgivning fra www.giftlinjen.dk.

Ophold i Børn og Unge Akutmodtagelse

Når du ankommer til afdelingen

Når du kommer til Børn og Unge Akutmodtagelse, skal du henvende dig til personalet.

Vi anviser en plads og eventuelt en seng til dig, hvis der er behov for dette. Du får et ID-armbånd på.

Du bliver modtaget af en sygeplejerske, som ofte måler nogle værdier (temperatur, osv.) og vurderer, hvordan du har det. Sygeplejersken kan også gå i gang med forskellige undersøgelser, hvis det skulle være nødvendigt, indtil der kommer en læge.

Du kan ikke forvente at blive tilset af en læge i samme rækkefølge, som du er ankommet til Børn og Unge Akutmodtagelse. Vi vurderer de sygeste børn og unge først. Sygeplejersken er altid til rådighed og opmærksom på din tilstand, også hvis du skulle få det værre, mens du er i Børn og Unge Akutmodtagelsen.

I mange tilfælde vil det være relevant, at vi observerer dig i nogle timer, da syge børn og unges tilstand kan være svingende. Vi ser det som en fordel, at en del af denne observationsperiode ligger før lægens undersøgelse. På den måde kan vi indsamle vigtige oplysninger om din tilstand, som sammen med lægens undersøgelser har betydning for den videre plan for din behandling.

Der kan opstå ventetid i travle perioder, men vi gør, hvad vi kan for at gøre ventetiden så kort som muligt. Akutte situationer i andre afdelinger, som vores læger også har ansvaret for, kan også påvirke ventetiden.

Undersøgelser

I forbindelse med, at du er indlagt i Børn og Unge Akutmodtagelsen, kan det være nødvendigt at lave forskellige undersøgelser.

Det er vigtigt, at vi laver undersøgelserne med høj kvalitet, da det kan være nødvendigt for at kunne stille en diagnose. Samtidig stræber vi efter, at undersøgelserne gør så lidt ondt som muligt i samarbejde med dig og dine forældre. Til det har vi forskellige muligheder.

Det kan for eksempel være nødvendigt at få taget blodprøver. Her tilbyder vi lokal smertelindrende behandling. Det kan være lokalbedøvende creme/spray til større børn og unge, eller sukkervand til spædbørn.

Andre muligheder kan være afledning med forskellige former for legetøj, fortælling, sang, osv.

Mandlig læge i blå uniform undersøger en babys ryg.

Sengestue og faciliteter

Du kan få tildelt en patientstue, men kan også blive placeret i vores opholdsrum.

På patientstuen er der et fjernsyn og en tablet ved sengen.

Der er gratis wifi på stuen. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

I Børn og Unge Akutmodtagelse stilles ikke seng til rådighed for forældrene.

Hvis du bliver flyttet til sengeafsnittet, vil der være en seng til rådighed til dine forældre på patientstuen.

Mad og drikke

Der er gratis te og kaffe til pårørende. Dette kan de hente i opholdsrummet.

Det er også muligt at købe mad i kiosken eller i Havens Madhus, som ligger i foyeren tæt ved hovedindgangen. Find mere information om Havens Madhus og 7Eleven.

Skal du være i Børn og Unge Akutmodtagelse i længere tid, kan vi tilbyde en sandwich til dig og én af dine forældre.

Hold god håndhygiejne

Din og dine forældres håndhygiejne er vigtig, for at undgå infektioner.

Derfor skal I, når I kommer ind på patientstuerne:

 • vaske hænder ofte, minimum 30 sekunder med brug af sæbe
 • spritte hænder, brug 2 pump håndsprit.

Hvis du eller dine forældre har gjort andre ting, hvor hænderne er blevet fugtige og snavsede, eksempelvis skiftet en ble, skal I:

 • både vaske og spritte hænder, før I igen rører ved hinanden eller rene ting
 • Sprit også jeres hænder, før I tager noget fra køleskabe eller fra kaffemaskinen, samt hvis I har opholdt jer i et fællesrum.

Ved nogle sygdomme skal børn og forældre være isolerede. Det betyder, at I skal blive på stuen for at undgå at smitte andre. Personalet fortæller jer mere om dette, hvis det bliver aktuelt for jer.

Hvor længe varer opholdet

Vi kan ikke sige på forhånd, hvor længe du skal være i Børn og Unge Akutmodtagelse, eller om du måske skal indlægges på sengeafsnittet.

Når du har snakket med en læge og en sygeplejerske, laver vi sammen med dig en plan for, hvordan det videre forløb skal være.

Rygning er ikke tilladt på hospitalet

Har du brug for at ryge, skal du bruge en af rygeboksene udenfor. Find rygeboksene på oversigtskortet på www.m.rm.dk

Spørgsmål og hjælp

Du kan frit henvende dig til os, hvis du har spørgsmål. 

Træk i den røde snor, hvis du har brug for hjælp.

Støt op om behandlingen af dit barn

Det er vigtigt, at du som forælder er tilstede hos dit barn, ikke mindst ved ubehagelige procedurer. Hvis du som forælder er tålmodig og optimistisk, føler dit barn sig straks mere trygt. Undgå at love dit barn barn noget, du ikke kan holde.

Vi opfordrer dig som forælder til at:

 • Fortælle tydeligt om dit barns symptomer og reaktioner.
 • Spørge om ting, der er uklare.
 • Fortælle os alt, hvad du tænker kan være vigtigt i forhold til behandlingen af dit barn.
 • Fortælle om de bekymringer, du har for dit barn.

Vær opmærksom på, at vi i akutte situationer helliger os dit barns behandling helt og måske ikke lige kan besvare spørgsmål. Men vi samler altid op med jer, når der igen er kommet ro på.

Når du skal hjem

Svar på din undersøgelse 

Ofte får du svar på blodprøver og undersøgelse, før du tager hjem. Hvis svarene først kommer, efter du er taget hjem, kontakter vi dig pr. telefon eller brev, hvis undersøgelserne viser, at du skal i behandling.

Hører du ikke noget fra os, er dine undersøgelser normale.

Vi giver din egen læge besked om, at du har været indlagt og er blevet undersøgt.

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad planen er, når du kommer hjem.

Du får eksempelvis information om:

 • Du eventuelt skal følges op i vores Børn og Unge Klinik eller hos din egen læge
 • Hvilken medicin du skal tage derhjemme
 • Hvad du skal gøre, hvis du får smerter
 • Hvordan du får svar på eventuelle prøver
 • Hvor længe du kan kontakte Børn og Unge, efter du er blevet udskrevet, og hvilke symptomer du skal reagere på.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er i Børn og Unge Akutmodtagelsen, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som vi sender til din egen læge, med mindre andet er aftalt.

Brevet beskriver som udgangspunkt:

 • dit sygdomsforløb
 • den behandling, du har fået hos os
 • resultatet af dine undersøgelser
 • eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling 

Opfølgning

Hvis du udskrives direkte fra Børn og Unge Akutmodtagelse, tilbyder vi dig mulighed for at henvende dig igen inden for de næste 48 timer, hvis du får det værre eller hvis du har spørgsmål til dit aktuelle ophold i Børn og Unge Akutmodtagelsen. Hvis du bliver udskrevet i løbet af weekenden, vil du kunne henvende dig indtil mandag morgen kl. 08.00.

Har du brug for hjælp og rådgivning herefter, kan du for eksempel kontakte:

 • din sundhedsplejerske
 • din egen læge
 • vagtlæge.

Find vej