Forebyggende Hjemmebesøg er et tilbud fra din kommune til dig over 65 år. Det forebyggende hjemmebesøg er en samtale om din hverdag.


Vær opmærksom på

Forebyggende Hjemmebesøg er et tilbud til dig over 65 år

Det er muligt med et forebyggende hjemmebesøg i forskellige situationer

Formålet med besøget er sundhedsfremme og forebyggelse

Besøget har fokus på din hverdagssituation

Du tilbydes råd og vejledning om de aktiviteter og støttemuligheder, der er aktuelle for dig

Din kommune har pligt til at tilbyde Forebyggende Hjemmebesøg


Mere information

Du kan se alle kommunens tilbud på nettet


Kontakt

Kontaktoplysninger


Herning Kommune
Tlf. 9628 5449
Mail: takgg@herning.dk

Holstebro Kommune
Tlf. 9611 4850
Mail: sundhedscenter@holstebro.dk

Ikast-Brande Kommune
Tlf. 9960 4794
Mail: sundhedscenter@ikast-brande.dk

Lemvig Kommune
Mail: aeldreafdelingen@lemvig.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune
Tlf. 9974 1912
Mail: sundhedscenter.vest@rksk.dk

Struer Kommune
Tlf. 9684 8460
Mail: sundhed-omsorg@struer.dk

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.