Har øjenlægen vurderet at dine diabetesforandringer kan afhjælpes ved indsprøjtning i øjet med medicin, kan du læse mere om dette i denne patietvejledning.

Medicinen kan kun gives ved indsprøjtning i øjet, og tager ganske kort tid. Du bedøves med dråber i øjet inden medicinen gives.


Forbered dig til behandlingen

På behandlingsdagen skal du vaske øjenomgivelserne og undlade brug af makeup

Tag din vanlige medicin

Planlæg din hjemtransport

Kontakt øjenklinikken, hvis der er sket væsentlige ændringer i dit heldbred


Om behandlingen

Øjet bedøves før indsprøjtningen

Indsprøjtningen - hvordan foregår det

Der kan være forskel på hvor meget du mærker ved indsprøjtningen

Ikke alle oplever bedring af synet


Sådan virker medicinen

Indsprøjtningen med VEGF-hæmmer


Risici og bivirkninger

Lille risiko for alvorlige bivirkninger


Vær opmærksom på

Kontakt øjenklinikken ved tiltagende smerter, dårligere syn, meget rødt øje eller lysglimt i dagene efter indsprøjtningen


Når du kommer hjem

Det er normalt at øjet svier og løber i vand

Der kan forekomme blødning ved indstiksstedet - dette er ufarligt

Dit syn kan være sløret efter behandlingen ( evt. pletter i synsfeltet)

Undlad at gnide i øjet efter behandling

Undgå brug af kontaktlinser 2 døgn efter behandling

Undgå svømmehal, havbad, støvet arbejde og havearbejde i 5 dage efter behandling

Brug øjendråber som du plejer

Dagligdag (inkl. TV, computer og læsning)


Videre forløb

Hold selv øje med dit syn - kontakt Øjenklinikken ved forværring

Det er forskelligt, hvor mange behandlinger der er behov for

Kom til regelmæssig kontrol

Specialist hjælp hvis synet bliver dårligt


Mere information

Hvad kan der ske i øjnene ved diabetes?

Kan du selv gøre noget ?

Køb af briller

Kontakt Synslinjen, hvis du har brug for at snakke med nogen om dit synstab

Meld afbud hvis du er forhindret i at komme


Kontakt

Kontakt

 

Øjenklinikken (Øjensygdomme RHG) 

Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Tlf.: 78 43 96 00

Email: øjenklinikken@goedstrup.rm.dk

www.godstrup.dk


Center for Sundhed (Holstebro)

Klinik for Øjensygdomme
Stationsvej 35
7500 Holstebro

Tlf.: 78 43 96 00

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.