Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende nedsat, kan det blive nødvendigt med iltbehandling i hjemmet.

Iltbehandling kan, når den bruges korrekt, forlænge livet og forbedre livskvaliteten, men reducerer ikke nødvendigvis fornemmelsen af åndenød.


Forbered dig til behandlingen

Iltbehandling kræver total rygestop

Iltbehandlingen bliver installeret i dit hjem inden udskrivelse


Om behandlingen

Ilt gives oftest fra en iltkoncentrator

Ilten føres til luftevejene via et iltkateter i næsen

Iltbehandling skal anvendes i mindst 15 timer i døgnet for at kunne forlænge og forbedre livet

Tag kun den aftalte dosering af ilt

Skift iltkateter hyppigt – mindst hver 2. uge

Der gives tilskud til el-udgiften forbundet med iltbehandling


Risici og bivirkninger

Slimhinder i næsen kan udtørre ved iltbehandling


Vær opmærksom på

Ophold dig mindst 2 meter fra åben ild

Anvend ikke åben ild i soverum med ilt

Anvend ikke olie i nærheden af ilt


Når du kommer hjem

Vær aktiv i din hverdag

Anvend ilt under bilkørsel

Gå ikke i panik ved strømsvigt, du kan sagtens undvære ilt i nogle timer


Videre forløb

Din iltbehandling bliver kontrolleret - enten på hospitalet eller ved hjemmebesøg af iltsygeplejersken


Mere information

Kontakt iltleverandøren i god til hvis du skal på ferie

Læs mere om iltbehandling i patientvejledning fra Danmarks Lungeforening


Kontakt

Spørgsmål vedrørende selve iltbehandlingen

Spørgsmål vedrørende iltudstyret

Hjertesengeafsnit

Telefon 7843 6100

Hjerteklinikken

Telefon 7843 6221

Hverdage mellem kl. 8.00-12.00

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.