Fødsler er forskellige, og kvinder er forskellige - og dermed også oplevelsen af fødslen og behovet for smertelindring.
Oplevelsen af kroppens åbning for barnet er ikke kun afhængig af det fysiske. Angst og nervøsitet kan forstærke smerte, mens information, beroligelse og nærvær kan mindske oplevelsen af smerte. Det er påvist, at både jordemoderens og partnerens tilstedeværelse på fødestuen øger trygheden og mindsker behovet for smertelindring.
Kvinder, der har gået til fødselsforberedelse, bruger også mindre smertelindring.

Du kan ikke på forhånd vide, hvordan det vil føles, men måske har du nogle forventninger. Har du født før, ved du, hvordan en fødsel kan opleves. Din næste fødsel kan dog godt vise sig at være anderledes; for der er ikke to fødsler, der er ens. Uanset, hvordan du har det med at skulle føde, og hvilke ønsker du har til smertelindring under din fødsel, vil vi gøre, hvad vi kan for at imødekomme dine ønsker.

Først og fremmest er det vigtigt, at du/I ved, at du/I selv kan gøre noget for, at du kan rumme det, der sker i kroppen under fødslen.


Forbered dig til behandlingen


Om behandlingen


Kontakt

Kontakt Fødeafsnittet

Regionshospitalet Gødstrup
Fløj A
Hospitalsparken 15
7400 Herning

babyivest@rm.dk 

78 43 47 70

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.