Om klinikken

Det hjælper vi med

Vi hjælper med udredning og afklaring af helbredsproblemer, som påvirker din funktionsevne i kortere eller længere tid. 

Eksempler på hvordan vi kan hjælpe:

 • Læge- og psykologundersøgelser fx vurdering af din funktionsevne med henblik på at afklare skånehensyn og mulighed for at varetage et fremtidigt arbejde eller uddannelse
 • Samtaleforløb hos psykolog fx med fokus på vrede eller nyopdaget ADHD eller autisme 
 • Psykologisk behandling til ofre efter voldtægt
 • Samtaler i forbindelse med ansøgning om senabort (efter uge 12)

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du psykologer, læger og socialrådgivere som arbejder sammen for at hjælpe dig. Du kan derudover møde læger under uddannelse og praktikanter, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelsesforløb.

Undersøgelser og forløb

Læs om de undersøgelser, forløb og andet, som vi tilbyder:

Socialmedicin og Rehabilitering oversigt over undersøgelser og forløb.

 

 

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til en undersøgelse og et forløb hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din sagsbehandler i kommunen

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en samtale. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til samtalen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Der kan være flere ting, som du skal forberede inden du kommer. Det står i indkaldelsesbrevet. Forberedelserne kan fx være, at du skal:

 • Evt. skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til Regionshuset Aarhus, henvender du dig i receptionen.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver forskellige undersøgelser og har samtaler af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til en samtale eller undersøgelse hos en læge eller psykolog.  

Til samtalen/undersøgelsen vil vi:

 • Tale om dine tidligere og aktuelle helbredsmæssige forhold
 • Tale om din baggrund, skolegang og dagligdag
 • Spørge dig om eventuelle behandlinger
 • Spørge dig om der er andre forhold, der har betydning for dit helbred fx rygning og alkohol
 • Lave en mindre fysisk undersøgelse (hvis det er en lægeundersøgelse)
 • Lave forskellige tests og spørgeskemaer (hvis det er en psykologisk undersøgelse)

Hvor lang tid det tager afhænger af hvilken type af samtale/undersøgelse, du er indkaldt til.

Samtale hos Socialmedicin og Rehabilitering

Dit videre forløb

På baggrund af samtalerne ved enten læge eller psykolog eller begge udfærdiges en attest til din kommunale sagsbehandler, hvor der vil være anbefalinger til, hvordan du bedst støttes videre frem.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til dit forløb. Længden af dit forløb afhænger af hvilken type forløb, der passer til dig. 

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra

Ved en psykologisk undersøgelse kan der være dele af undersøgelsen, hvor vi vurderer det mest hensigtsmæssigt, at borger deltager alene.

Pårørende er velkomne til at deltage

Find vej

Kontakt

Telefon

Afbud og ændring af tid

Sekretær: 78 43 50 00 

Telefontid: Mandag til fredag kl. 07.30-14.00.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 19
8200 Aarhus N

Indgang og destination

Mail

socialmedicin@goedstrup.rm.dk (ikke til personfølsomme data fx cpr. nummer - brug istedet sikker mail)

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk