Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi udreder dig for sygdom i det indre øre, som kan give svimmelhed og balanceproblemer. Det betyder, at vi undersøger dig, for at finde ud af om dine problemer med svimmelhed og balance skyldes sygdom i det indre øre. Hvis det er tilfældet, tilbyder vi dig behandling. 

Eksempler på sygdomme, vi behandler:

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Undersøgelser og behandlinger

I Øre-, næse-, og halskirurgi har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt undersøgelser og behandlinger [link til side med oversigt over patientvejledninger] Under overskriften Øre finder du information, som har med svimmelhed og balance at gøre.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din praktiserende læge
 • En privatpraktiserende speciallæge
 • En anden klinik eller afdeling på hospitalet.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om henvisning og indkaldelse. 

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Anfaldskalender

Inden dit besøg kan du skrive ned, hvordan du oplever din svimmelhed og/eller balanceproblemer. Lav eksempelvis en 'anfaldskalender', hvor du noterer:

 • Hvornår dine symptomer begyndte, og hvor mange år det har varet
 • Hvor ofte du har anfald og hvor lang tid de varer
 • Hvad der eventuelt udløser dine anfald
 • Om du samtidig har hovedpine, hører dårligt eller har tinnitus
 • Hvad du har prøvet af tidligere behandling
 • Om du tidligere har fået lavet undersøgelser ved privatpraktiserende speciallæger eller privathospitalet. Herunder navn og tidspunkt, da vi ikke har adgang til oplysningerne. 

Skriv evt. spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig. Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart inden for hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen. Instruktionerne skrives også ud på en bon, som ankomststanderen automatisk skriver ud.

Når du kommer til venteområdet ved klinikken, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til undersøgelse hos en læge og en sygeplejerske. 

Til undersøgelsen vil vi:

 • Tale om din sygdomshistorie og de symptomer du oplever - evt. med udgangspunkt i din anfaldskalender
 • I nogle tilfælde lave en supplerende høreundersøgelse.

Den samlede undersøgelse tager typisk mellem 1-3 timer. Der kan være ventetid i forbindelse med høreundersøgelsen.


Svar på din undersøgelse 

Du får typisk svar på din undersøgelse/stillet en diagnose med det samme. Det kan også være, at du skal vente på svar. 

Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne, og hvad der nu skal ske.

Du kan få svar på forskellige måder:

 • Digital Post
 • Telefon
 • Samtale i klinikken.

Vær opmærksom på at det desværre ikke er altid, vi kan finde årsagen til svimmelheden. Ofte forsvinder svimmelheden af sig selv, selvom der ikke findes en årsag. 

Din behandling

Hvis undersøgelserne viser, at din svimmelhed skyldes sygdom i det indre øre, starter vi din behandling. Behandlingen kan være:

 • Genoptræning af ørets ligevægtsorgan med forskellige øvelser
 • Operation hvis årsagen er en sygdom i mellemøret
 • Behandling i offentlig høreklinik hvis svimmelheden er kombineret med høretab og/eller tinnitus.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet svimmelhedsklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Vi aftaler din eventuelle opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • fortælle hvilke symptomer, du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen.

Find vej

Kontakt

Telefon

7843 9744 til 

Sekretær telefontid:

 • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:
  Kl. 08:00-10:00 og 13:00-14:00
 • Onsdag:
  Kl. 09:00-10:00 og 13:00-14:00  

Sygeplejerske telefontid:

 • Hverdage mellem kl. 07:45-09:30.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Svimmelhedsklinikken, Øre-, Næse- og Halskirurgi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Almindelig mail: oere.naese.halskirurgi@goedstrup.rm.dk (OBS: se adresse nedenfor til sikker mail)

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj D

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til Øre,-Næse- og Halskirurgi  (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk