Om afsnittet

Patienter vi observerer

Vi observerer og behandler dig efter din operation. 

I nogle tilfælde vil du også være i Opvågningsafsnittet før operationen.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper.

Du kan for eksempel møde:

  • Sygeplejersker
  • Læger
  • Serviceassistenter.

Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Dit besøg

Når du ankommer

Du bliver modtaget af en sygeplejerske, som spørger ind til, hvordan du har det og vurderer dit behov for pleje og behandling.

Sygeplejersken skanner din blære for at undersøge, om den har behov for at blive tømt.

Du bliver tilbudt behandling mod smerte og kvalme.

Afhængig af din operation eller undersøgelse tilbyder vi dig lidt at drikke eller spise.

Fysiske rammer

Opvågningsafsnittet består af et stort rum, som ved hjælp af skærme kan deles i 20 sengepladser.

Der er altid personale i rummet, du kan henvende dig til.

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon i Opvågningsafsnittet.

Hvis du er indlagt på et sengeafsnit

Du vil være i Opvågningsafsnittet, indtil du er klar til at blive overflyttet til sengeafsnittet i den afdeling, du kommer fra.

Hvis du udskrives direkte fra Opvågningsafsnittet

Dit ophold i Opvågningsafsnittet kan vare fra 30 minutter til flere timer. Det afhænger af, hvordan du har det, og hvilken operation du har fået foretaget.

Du skal selv sørge for transporten til og fra hospitalet. Husk at lave en aftale om, hvem der kan køre dig hjem.

Du skal kunne blive afhentet, når vi vurderer, at du er klar til at tage hjem.

Til pårørende

Du har som udgangspunkt ikke mulighed for at være hos patienten i Opvågningsafsnittet.

Børn har dog altid 1 forælder med sig i opvågningsfasen. Vi ringer, når barnet er ankommet til Opvågningsafsnittet.

Du er velkommen til at opholde dig i hospitalets opholdsområder i foyeren. Her finder du en kiosk og forskellige siddeområder.

Du bliver kontaktet, når patienten er klar til at blive hentet.

Find vej

Kontakt

Telefon

Spørgsmål vedrørende operationen

Hvis du skal melde afbud, ændre din tid eller har spørgsmål til din operation, skal du ringe til den afdeling, der har henvist dig hertil.

Se oversigt over afdelinger.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Opvågningsafsnittet 
Operation og Intensiv
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj K, plan 2. Følg herefter skiltene til F2, venteområde 14.