Om afsnittet

Patienter vi observerer og behandler

Vi modtager patienter, som har behov for speciel observation, pleje og behandling døgnet rundt.

Der er 11 sengepladser i afsnittet.

Vi har et tæt samarbejde med patientens stamafdeling og andre relevante fagpersoner på hospitalet.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper.

Du kan for eksempel møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Serviceassistenter
 • Ergo- og fysioterapeuter
 • Lægesekretærer.

Du kan derudover møde studerende, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid. Vi ser dog gerne, at du undgår tidsrummet kl. 12.00-14.00 af hensyn til patienterne.

Vi anbefaler, at der højst er 1-2 besøgende hos patienten ad gangen. Vi anbefaler korte besøg.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen. 

I forbindelse med pleje og behandling af patienten, vil vi ofte bede dig om at forlade stuen i kortere eller længere perioder. Af hensyn til afsnittets andre patienter og personalets arbejde, vil vi gerne, at du benytter venteområde 13 og ikke gangarealerne som venteplads.

Henvend dig i receptionen

Når du kommer, skal du henvende dig i receptionen ved indgangen til Intensivbehandlingsafsnittet.

Efter kl. 15.00 på hverdage samt i weekenden/helligdage er der ingen lægesekretær til at tage imod dig i receptionen. Derfor skal du ringe til koordinatorsygeplejersken for besøg hos patienten. Nummeret er skiltet ved indgangen til Intensivbehandlingsafsnittet og ligeledes i kontaktinformationerne nederst på denne side.

Børn er velkomne

Børn, som er nære pårørende til patienten, er velkomne til at komme på besøg. 

Det er en god idé at forberede barnet, inden I kommer. Vi vejleder jer gerne, og vi tilbyder at tale lidt med barnet inden det første besøg på stuen.

Aftal gerne med os, hvis der kommer børn på besøg.

Spørgsmål vedrørende patienten

Vi sætter stor pris på, hvis henvendelser mellem familien og Intensivbehandlingsafsnittet går via én kontaktperson, som så kan informere resten af familien.

Tlf: 78 43 10 91

Telefonen er åben døgnet rundt, og du er altid velkommen til at ringe. 

Undgå dog venligst at ringe i følgende tidsrum på grund af vagtskifte:

 • Kl. 07.00-07.30
 • Kl. 15.00-15.30
 • Kl. 23.00-23.30

Vi holder altid nærmeste pårørende orienteret, hvis der sker væsentlige ændringer i patientens tilstand.

Ønsker du/I en lægesamtale, kan det arrangeres af plejepersonalet.

Mad og drikke 

Der er gratis te og kaffe til pårørende.

Du er velkommen til at spise med patienten. Både mad og drikke bestilles i app'en 'Min Mad', som du finder på stuens tablet eller på din egen telefon eller tablet via siden minmenu.rm.dk. Vælg "Pårørende Madbestilling". Betaling sker via MobilePay.

Det er også muligt at købe mad i kiosken, som ligger i foyeren tæt ved hovedindgangen. Åbningstider: kl. 06.00-22.00 alle ugens dage.

Læs mere om mad og drikke.

Overnatning

Du kan ikke overnatte på stuen.

Tæt ved hospitalet findes flere Bed and Breakfast og mindre hoteller.

Pårørendevejledning

Vi har lavet en vejledning om at være pårørende til en patient indlagt på Intensivbehandlingsafsnittet. 

Den indeholder information om rollen som pårørende samt praktisk information.

Se vejledningen til pårørende på www.pv-intensiv.godstrup.dk

Overflytning og opfølgning

Overflytning

Du bliver overflyttet til et sengeafsnit, når vi vurderer, at der ikke længere er behov for så tæt observation.

For nogle patienter kan overflytningen virke overvældende.

På sengeafsnittet er du ikke tilkoblet overvågningsudstyr på samme måde. Derudover passer personalet flere patienter, og der er ikke personale til stede på stuen hele tiden.

Dog vil sengeafsnittet for mange føles mere roligt end Intensivbehandlingsafsnittet, da der ikke er så megen uro og så mange alarmer fra forskellige apparaturer.

Du har også mulighed for at komme mere ud fra stuen.

På sengeafsnittet vil du få nærmere information om deres døgnrytme og de praktiske forhold.

Opfølgning

Du kan have svært ved at huske, hvad der er foregået under indlæggelsen på Intensivbehandlingsafsnittet.

Du og dine pårørende har mulighed for, at personalet fra Intensivbehandlingsafsnittet kan besøge dig og evt. dine pårørende på det sengeafsnit, du er blevet overflyttet til.

Hvis du ønsker dette, så skal du bede personalet, der hvor du er indlagt, om at tage kontakt til os, så det kan arrangeres.

Hvis du har haft et langt, kompliceret eller svært forløb i Intensivbehandlingsafsnittet, kan du inden overflytningen til sengeafsnittet blive spurgt, om du/I ønsker en opfølgende samtale 1–2 måneder efter udskrivelse.

Du har også altid mulighed for at kontakte os efterfølgende, hvis der viser sig at være et behov for samtale, efter patienten er udskrevet fra hospitalet.

Hjælp og støtte

Hospitalspræsterne

Hospitalspræsterne tilbyder samtale med både patienter og pårørende. Muligheden for samtale gælder, uanset hvilket forhold man har til religion. Personalet formidler gerne kontakt til en af vores hospitalspræster eller til din egen præst.

Du kan læse mere om hospitalets præster på www.praest.godstrup.dk

Psykolog

Du kan søge tilskud til psykologsamtaler via egen læge, forsikring eller falck-abonnement.

Socialrådgiver

Du kan kontakte din hjemkommune for at få kontakt til en socialrådgiver.

Godt du spør'

Husker du at stille spørgsmål? Se forslag til gode spørgsmål, som både du og dine pårørende kan stille.

Kontakt

Telefon

Tlf: 78 43 10 91

Telefontid: Telefonen er åben døgnet rundt, og du er altid velkommen til at ringe. 

Undgå dog venligst at ringe i følgende tidsrum på grund af vagtskifte:

 • Kl. 07.00-07.30
 • Kl. 15.00-15.30
 • Kl. 23.00-23.30

Adresse

Intensivbehandlingsafsnittet
Operation og Intensiv
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15 
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj K, plan 2.

Brug hovedindgangen.

Nærmeste parkering: P4 og P5

E-mail

Skriv en sikker e-mail til os (Hav dit MitID klar)

Send mail via borger.dk