Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Du vil komme i vores Stroke Klinik hvis du har/har haft symptomer der kan stamme fra en blodprop (Stroke) eller en forbigående blodprop (TCI) i hjernen.
En blodprop giver ofte ændret:

 • syn
 • tale
 • følesans eller
 • evne til at bevæge sig

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

Hvis en praktiserende læge, vagtlægen eller akutberedskabet vurderer du har fået stroke, vil du blive akut indlagt på Neurologi sengeafsnit.

Hvis din praktiserende læge eller vagtlægen, vurderer du har eller har haft symptomer på en lille blodprop eller blødning i hjernen indenfor de seneste 48 timer, kan du henvises til Stroke Klinik.

Klinikken har åben alle ugens dage.

Dit forløb

Stroke Klinik vil modtage dig og evt. pårørende og starte et udredningsprogram for, at afklare evt. forebyggende behandling mod senere tilfælde.

En dag med akut udredning som ikke er booket på forhånd.

Du er ikke indlagt. De undersøgelser du skal igennem i dag er ikke bookede på forhånd, men vi finder tider til dem i løbet af dagen. Derfor kan der opstå ventetid, eventuelt hele dagen. Du vil blive tilset og undersøgt så hurtigt som muligt.

Der vil umiddelbart efter blive sendt skriftlig besked om resultaterne af din udredning til din praktiserende læge.
I nogle få tilfælde kan der blive behov for, at du bliver indlagt på Neurologisk sengeafsnit til yderligere observation.

Undersøgelser

Der indgår flere forskellige undersøgelser i udredningen.

Du skal undersøges af en sygeplejerske og en læge, som blandt andet vil spørge ind til dine symptomer/udfald og om hvornår det begyndte.

Lægen vil foretage en neurologisk undersøgelse af hjerne- og nervereaktioner.

Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på:

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion
 • Lammelser og motorik
 • Nakkestivhed og reflekser
 • Gangfunktion
 • Koordination
 • Sensibilitet.

Herefter vil der ofte blive gennemført:

 • Blodprøver
 • Skanning af hjernen og ultralydsundersøgelse af halskarrene
 • Hjertediagram eller overvågning af hjerterytme – som kan vise, om du har forandringer i hjerterytmen
 • Måling af blodtryk, temperatur og puls
 • Test af synkefunktion og blæretømning.

Under undersøgelserne må du ikke have smykker, ure, briller m.v. på ved en skanning, da denne er en kraftig magnet. Du skal også iføres patienttøj ved scanningen, dette tøj vil sygeplejersken finde til dig.

Relevante undersøgelser

Efter undersøgelserne

Du får svar og vi lægger en plan sammen.

Når der er svar på alle undersøgelser, vil lægen i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende lægge en plan. Du kan tage hjem, når den akutte udredning i dag er slut. Hvis du skal have foretaget flere undersøgelser, kan der blive behov for indlæggelse på Neurologisk Sengeafsnit.

Hvis du skal indlægges, er dine pårørende velkomne til at følge med.

Behandling

Behandlingen kan f.eks. bestå af

 • Akutte behandlinger mod blodprop i hjernen
 • Medicin forebyggende mod nye blodpropper
 • Tæt kontrol af blodtryk ved hjerneblødning.
 • Rådgivning om rygeophør, kostændringer og mere aktiv livsstil.

Hvis vi vurderer, at du skal til opfølgende kontrol, planlægges det før du tager hjem eller bliver udskrevet.

Fysio-, ergoterapeut og evt. talepædagog hjælper med at bedømme, hvordan du kan genoptræne.

Der kan også etableres opfølgende kontakt fra apopleksiteams og kommunal genoptræning ved udarbejdelse af genoptræningsplan.

Anden vigtig information

De fysiske rammer

Stroke Klinik ligger på 3. sal i forbindelse med Neurologisk sengeafsnit.

Når du skal undersøges og tale med personalet vil du blive vist ind i et lokale.

I ventetiden kan du forvente at skulle opholde dig i dagligstuen på R3.

Da udredningen ikke foregår under indlæggelse, skal du som udgangspunkt selv kunne sørge for transport hjem.

Stroke Klinik har åbent fra klokken 10-20. Hvis der går længere tid, vil du blive indlagt på Neurologisk sengeafsnit.

Mad og drikke

Det er VIGTIGT, at inden du indtager mad og drikke, skal du tale med en sygeplejerske. Du skal med stor sandsynlighed have undersøgt din synkefunktion, inden du spiser eller drikker.

Der er fri vand, kaffe og the i afdelingens dagligstue.

Personalet har mulighed for at servere et beskedent måltid til dig. Udvalg og mængde afhænger af køkkenets sortiment. Vi har ikke mad til dine pårørende.

I foyeren ved gang C ligger Havens Madhus og en kiosk, hvor dine pårørende har mulighed for at købe mad.

Du må som udgangspunkt ikke forlade R3, idet du er til akut udredning. Ved behov skal dette aftales med sygeplejersken.

Medicin

Du skal heller ikke tage din vanlige medicin, før du har talt med lægen eller sygeplejersken, da det kan blive aktuelt at ændre i din sædvanlige medicin.

Telefon og internet

Du kan bruge din telefon frit i Stroke Klinik, dog skal du tage hensyn til eventuelle andre patienter og pårørende.

Du kan finde det trådløse netværk RegionMIDT-gaest på din computer, tablet eller smartphone.

Det gør du typisk under "Indstillinger" på smartphone, tablet (under WI-FI) eller via et ikon i nederste højre hjørne på din computerskærm.

Hvis du ikke får billedet med WI-FI-søgning, åbn en browser og skriv "hotspot.rm.dk" i adressefeltet. Derefter vil du typisk blive viderestillet automatisk til hjemmesiden.

Der er 3 muligheder for login:

 • CPR-login
 • NemID-login
 • SMS-login

Som bruger accepterer du ved login, at du overholder Region Midtjyllands retningslinjer for brug af det trådløse gæstenetværk.

Læs mere om det trådløse internet på siden "Mobil og gratis WiFi"

Hygiejne

Der er mange sårbare personer på hospitalet. Vi skal alle gøre hvad vi kan for at mindske smitte. Brug derfor hyppigt håndsprit og vask af hænder.

Læs eventuelt mere på siden "Håndhygiejne - et fælles ansvar".

Når du kommer hjem

Som en del af din plan, inden du går hjem, aftaler du med lægen om du skal

 • gå til egen læge,
 • starte med ny medicin eller
 • have f.eks. 3 døgns undersøgelse af hjerterytmen (Holter)

Vær derfor opmærksom på den plan der bliver lagt og den skriftlige information du får med.

Hvis du er i tvivl om behandling eller plan kan du ringe til egen læge eller Neurologisk afdeling (se Kontakt).

Hvis du får pludselige og svære symptomer på en blodprop i hjernen skal du ringe 1-1-2.

Mere information

Et par uger efter dit forløb kan du læse journalnotater og undersøgelsessvar på sundhed.dk

På Sundhed.dk kan du læse mere om stroke (apopleksi) og om TCI

hjernesagen.dk kan du få yderligere information.

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Neurologisk Klinik

Tlf.: 78 43 70 00, mandag til fredag kl. 08:15-12:00

Direkte kontakt
Sygeplejerske i Stroke Klinik træffes på tlf.: 78 43 08 98, mandag til fredag kl. 10.00-20.00

Neurologisk Sengeafsnit
Tlf.: 78 43 72 60

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Stroke Klinik
Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj P.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk