Om klinikken

Multipel sklerose er en kronisk fremadskridende neurologisk sygdom, hvor immunsystemet forårsager skader på hjernen og rygmarven og medfører forskellige symptomer (fx føleforstyrrelser, lammelser, synspåvirkning og vandladningsforstyrrelser).

Multipel sklerose debuterer oftest i yngre voksenalder.
Skleroseklinikken udreder og behandler sklerose og du vil møde en specialist i disse sygdomme. Du vil som patient blive tilknyttet en fast speciallæge, som også er din kontaktlæge.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

Du kan blive henvist til skleroseklinikken af din praktiserende læge eller anden neurologisk speciallæge, hvis du skal gennem et udredningsforløb for at få be- eller afkræftet en sklerosediagnose.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Neurologisk Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid

Læs mere om henvisning og indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Du kan evt. skrive spørgsmål, så du husker at spørge om det, der er vigtig for netop dig.

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Neurologisk Klinik, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Lægerne og sygeplejersken arbejder som et team, der sammen varetager din behandling.
Du vil bl.a. få mulighed for kontakt til sklerosesygeplejersken

Undersøgelser

Du bliver udspurgt om din sygehistorie og dine symptomer.

Du får foretaget en klinisk neurologisk undersøgelse.

Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på:

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion
 • Lammelser og motorik
 • Nakkestivhed og reflekser
 • Gangfunktion
 • Koordination
 • Sensibilitet

Du bliver henvist til

 • Scanning af hjernen og rygmarv - MR scanning
 • Evt. lumbalpunktur (undersøgelse af rygmarvsvæsken)
 • Evt. neurofysiologiske undersøgelser
 • Blodprøver

Relevante undersøgelser

Neurologisk undersøgelse
VEP
SSEP

Efter undersøgelserne

Når alle relevante undersøgelsesresultater foreligger, vurderes det, om der kan stilles en diagnose, og om der kan tilbydes og anbefales behandling.

Behandling

Sklerose klinikken kan give dig specialiserede og forebyggende medicinske behandlinger mod Multipel sklerose såkaldte sygdomsmodificerende behandlinger, f.eks.:

 • Baclofénpumpetitrering og opfyldning af baclofenpumper
 • Gilenya
 • Tysabri
 • Beta-interferon
 • Behandling af akutte attakker med Solu-Medrol

Det kan være andre medicinske symptombehandlinger som relevante ved Multipel sklerose.

Anden vigtig information

Hvad skal du medbringe til en opfølgende samtale

 • Medbring opdateret medicinliste

Øvrige tilbud i Skleroseklinikken

Du kan få tid til en samtale hos din kontaktlæge eller hos sklerosesygeplejersken omkring sklerosesygdommens virkninger på din krop, hverdag eller relation til din familie, hvis der er behov for det. Dine pårørende er velkommen til at deltage.
Teamet arbejder tværfagligt, og alt efter dit behov kan vi henvise til neuropsykolog, udføre fysio- samt ergoterapeutiske vurderinger med henblik på for eksempel at lave en genoptræningsplan

Mere information

Du kan få generel information om sklerose på sundhed.dk

Du og dine pårørende få mere information om sklerose på Scleroseforeningens hjemmeside

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Neurologisk Klinik

Tlf. 78 43 70 00, mandag til fredag kl. 08:15-12:00

Direkte kontakt
Sklerosesygeplejersken træffes på tlf. 7843 7044 tirsdag og fredag kl. 8.00-10.00.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Neurologisk Klinik
Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj P.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk