Om klinikken

Nervebetændelse og muskelsygdomme er de sygdomme, der rammer nerverne uden for centralnervesystemet samt musklerne i hele kroppen.

Neuromuskulær klinik udreder og behandler patienter med sygdomme i nerver og muskler. Der kan ofte være tale om sjældnere sygdomme, og du vil derfor møde en specialist i disse sygdomme.

Der findes mange forskellige sygdomme, der kan ramme nerver og muskler, og det kan medføre en lang række forskellige symptomer som fx føleforstyrrelser, lammelser og smerter.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

Du kan blive henvist til Neuromuskulær klinik af din praktiserende læge eller anden speciallæge, hvis du har behov for et udredningsforløb for at få afdækket evt. årsager til dine symptomer i nerver og/eller muskler.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Neurologisk Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op

 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Du kan evt. skrive spørgsmål, så du husker at spørge om det, der er vigtig for netop dig.

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Neurologisk Klinik, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Såfremt du skal ses flere gange i Neuromuskulær klinik i forbindelse med udredningen og/eller den medicinske behandling, vil du som patient få tilknyttet en fast læge, som også er din kontaktlæge.

Der er flere typer forløb, alt efter dine symptomer og dine behov.

Undersøgelser

Ved undersøgelsen vil vi spørge ind til din sygehistorie og dine symptomer.

Du får foretaget en klinisk neurologisk undersøgelse. 

En neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på: 

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion 
 • Lammelser og motorik 
 • Nakkestivhed og reflekser 
 • Gangfunktion 
 • Koordination (Ataksi) 
 • Sensibilitet

Afhængig af den kliniske undersøgelse kan du blive henvist til

 • Blodprøver
 • Neurofysiologiske undersøgelser
 • Scanning af hjerne og rygmarv - MR scanning
 • Evt. lumbal punktur (undersøgelse af rygmarvsvæsken)
 • Evt. muskelbiopsi (udtagelse af lille mængde muskelvæv i lokalbedøvelse)

Relevante undersøgelser

ENG (elektroneuronografi - nervelednings undersøgelse)
EMG (elektromyografi) og nerveledningsundersøgelse
Neurologisk undersøgelse

Efter undersøgelserne

Når alle relevante undersøgelsesresultater foreligger vurderes det, om der kan stilles en diagnose og om vi kan tilbyde og anbefale behandling.

Behandling

Hvis du får diagnosticeret en neuromuskulær sygdom, kan du eventuelt tilbydes medicinsk behandling for dine symptomer.

Har du brug for indlæggelse i en kortere eller længere periode, vil dette være i Neurologiske sengeafsnit.

Du vil blive indkaldt til opfølgende samtaler, hvor din kontaktlæge vil følge op på den medicinske behandling og dens virkning.

Når kontaktlægen skønner, at det er relevant, overdrages den videre kontakt til din praktiserende læge.

Anden vigtig information

Øvrige tilbud i Neuromuskulær Klinik

Du har mulighed for at få tid til en samtale hos din kontaktlæge eller hos sygeplejerske med specialviden omkring sygdommens indvirkning på din krop, hverdag eller relation til din familie, hvis der er behov for det. Dine pårørende er velkommen til at deltage.

Teamet arbejder tværfagligt, og alt efter dit behov kan vi henvise til neuropsykolog, udføre fysio- samt ergoterapeutiske vurderinger med henblik på for eksempel at lave en genoptræningsplan og rådgivning omkring aktiviteter i din hverdag.

Ligeledes er det klinikkens opgave, at rådgive dig og dine pårørende således, at sygdommen har mindst mulig negativ indflydelse på dit/jeres dagligliv.

Receptfornyelse

Mere information

Rehabiliteringscenter for muskelsvinds hjemmeside
Patientvejledningen Information om Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Neurologisk Klinik

Tlf. 78 43 70 00, mandag til fredag kl. 08:15-12:00

Direkte kontakt
Sygeplejersken for nerve- og muskelsygdomme træffes på tlf. 7843 7045 tirsdag og onsdag kl. 8.00-10.00.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Neurologisk Klinik
Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj P.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk