Om klinikken

Ved en hjernetumor forstås en kræftsygdom som opstår i hjernen, oftest udgået fra nervecellernes støtteceller.

En hjernetumor kan være godartet (spreder sig ikke til andet væv) eller ondartet (spreder sig til andet væv).

Hjernetumorer ses i alle aldre, dog oftest efter 30 års alderen.

Symptomer på hjernetumor

En hjernetumor kan give forskellige symptomer afhængigt af, hvor tumoren befinder sig i hjernen, og hvilke hjerneområder, som er ramt.

Ofte opstår symptomerne gradvist over uger fx:

 • Kvalme og opkastning
 • Krampeanfald
 • Lammelser
 • Forringet mental funktion eller
 • Ændret personlighed

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Neurologisk Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Du kan evt. skrive spørgsmål, så du husker at spørge om det, der er vigtig for netop dig.

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Neurologisk Klinik, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Vi anvender hurtig udredning og eventuel diagnosticering via kræftpakkeforløb ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hurtig udredning og opfølgning af diagnosen sker enten ambulant eller under indlæggelse. Der er mulighed for samtale med neuropsykolog. Eventuelle behandlingsjusteringer sker ambulant eller under indlæggelse.

Vi tilbyder ligeledes telefonisk opfølgning ved din kontaktperson.

Undersøgelser

Du bliver udspurgt om din sygehistorie og dine symptomer.

Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på:

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion
 • Lammelser og motorik
 • Nakkestivhed og reflekser
 • Gangfunktion
 • Koordination
 • Sensibilitet

I udredningsforløbet vil du få foretaget

Relevante undersøgelser

Neurologisk undersøgelse

Efter undersøgelserne

Hvis undersøgelserne fortsat giver mistanke om en hjernetumor, vil det videre udredningsforløb og behandlingstilbud blive vurderet på en fælles specialistkonference mellem neuroradiologer, onkologer, neurokirurger og neurologer.

Behandling

Behandlingen, som kan tilbydes vil afhænge af, hvilken tumor det drejer sig om.

Mere information

Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet en app til kræftpatienter.
Læs mere om app'en "Sammenholdet" på www.cancer.dk

Receptfornyelse

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Neurologisk Klinik

Tlf. 78 43 70 00, mandag til fredag kl. 08:15-12:00

Direkte kontakt

Mens du er under udredning for en tumor i hjernen har du en åben kontakt til neurologisk afsnit. Du modtager information om denne ordning i din e-boks umiddelbart efter dit forløb er opstartet.

Du og dine pårørende er velkomne til at sende en mail til tumorteamet på neurologisk afdeling via nedenstående adresse:

neurologi.tumorteamet@goedstrup.rm.dk

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Neurologisk Klinik
Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj P.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk