Om klinikken

Parkinsons sygdom er en kronisk, fremadskridende lidelse i hjernen.

Klinik for bevægelsesforstyrrelser udreder og behandler bevægeforstyrrelser og Parkinsons sygdom. Du vil møde en specialist i disse sygdomme.

Symptomer på Parkinsons sygdom

Sygdommen viser sig ved, at kroppen i stigende grad bliver præget af langsomme og stive bevægelser. En del vil opleve hvilerysten. Gang og balancen kan blive påvirket. Der kan også forekomme såkaldte ikke-motoriske symptomer, som blandt andet kan omfatte:

 • Hukommelsesproblemer
 • Depression
 • Tendens til forstoppelse
 • Vandlandingsproblemer
 • Smerter
 • Søvnbesvær

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

Du kan blive henvist til Klinik for bevægelsesforstyrrelser af din praktiserende læge eller anden speciallæge, såfremt du har behov for et udredningsforløb for at få be- eller afkræftet Parkinsons sygdom eller anden sygdom med bevægeforstyrrelse.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Neurologisk Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid

Læs mere om henvisning og indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Du kan evt. skrive spørgsmål, så du husker at spørge om det, der er vigtig for netop dig.

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Neurologisk Klinik, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Såfremt du skal ses flere gange i Klinik for bevægelsesforstyrrelser i forbindelse med udredningen og/eller den medicinske behandling, vil du som patient få tilknyttet en fast læge, som også er din kontaktlæge. Du vil ligeledes få mulighed for kontakt til Parkinsonsygeplejersken.

Der er flere typer forløb, alt efter dine symptomer og dine behov.

Undersøgelser

Du får stillet diagnosen ud fra din sygehistorie og de motoriske tegn. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der foretages hjerneskanninger.

Relevante undersøgelser

Neurologisk undersøgelse
CT/MR skanning

Efter undersøgelserne

Hvis du har fået konstateret Parkinson eller anden sygdom med bevægeforstyrrelse er vil du forsætte din kontakt med Parkinsonteamet i Klinik for bevægelsesforstyrrelser i dit videre forløb.

Du vil blive indkaldt til opfølgende samtaler hos din kontaktlæge eller Parkinsonsygeplejerske.

Behandlingen

Sygdommen kan ikke kureres, men der findes medicin, som effektivt kan dæmpe symptomerne hos de fleste. Da medicinen ikke kan bremse sygdommen, er det nødvendigt jævnligt at justere din medicin ved ambulante besøg.

Medicinen kan i nogle tilfælde give bivirkninger, som du skal tale med neurologen om ved konsultationen. Der findes også medicinsk behandling for de ikke-motoriske symptomer.

I visse udtalte tilfælde kan avanceret behandling via en medicinpumpe eller kirurgisk behandling med dyb hjernestimulation (DBS) være alternativer til tabletbehandling.

Anden vigtig information

Medicinliste

Ved besøg i Klinik for bevægelsesforstyrrelser bedes du medbringe en opdateret medicinliste.

Dagbog

En dagbog kan hjælpe lægen og sygeplejersken i Klinik for bevægelsesforstyrrelser til at forstå, hvad du oplever i hverdagen. Den vil også kunne beskrive virkningen af en ændring i behandlingen.
Ved at føre dagbog over symptomerne får du en nøjagtig registrering over længere tid.

Det kan således være en god ide at skrive dagbog over, hvordan og hvor længe din medicindosis virker, om der er bivirkninger, og andre områder der er væsentlige. Det kunne for eksempel være:

 • De tidspunkter på dagen, hvor du tager din parkinsonmedicin og det gælder al den parkinsonmedicin, du tager.
 • De tidspunkter på dage, hvor du ikke er generet af parkinsonsymptomer.
 • Hvilke symptomer, der kommer igen i løbet af dagen, og hvornår det sker
 • Hvilke symptomer, du har om natten (f.eks. søvnforstyrrelser)
 • Eventuelle komplikationer, f.eks. overbevægelser og deres sammenhæng med hvornår du tager medicinen
 • Det kan også være en hjælp at registrere, hvornår du spiser. Vær opmærksom på om tidspunkterne for måltiderne påvirker din symptomkontrol.

Læs mere om Skriv dagbog – og inddrag dine pårørende på parkinsonforeningens hjemmeside

Receptfornyelse

Øvrige tilbud i Klinik for bevægelsesforstyrrelser

Du har mulighed for at få tid til en samtale hos din kontaktlæge eller hos Parkinsonsygeplejersken omkring sygdommens indvirkning på din krop, hverdag eller relation til din familie, hvis der er behov for det.
Dine pårørende er velkommen til at deltage.
Teamet arbejder tværfagligt, og alt efter dit behov kan vi henvise til neuropsykolog samt fysio- og ergoterapeutiske vurderinger med henblik på for eksempel at lave en genoptræningsplan til dig.

Forsøgspersoner søges

Vi vil blive bedre til at måle og behandle motoriske symptomer i Parkinsons sygdom. Det kan du hjælpe os med hvis du vil være med i et forsøg om målinger med bevægelsessensensorer. Læs mere om forsøget PARKINsensor.

Mere information

Du kan få generel information om Parkinsons sygdom på sundhed.dk
Du og dine pårørende kan få forskellige pjecer om Parkinsons sygdom i Klinik for bevægelsesforstyrrelser.
Du kan ligeledes få information via Parkinsonsforeningens hjemmeside
Her kan du også se tre små kortfilm for yngre med Parkinson.

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Neurologisk Klinik

Tlf. 78 43 70 00, mandag til fredag kl. 08:15-12:00

Direkte kontakt
Parkinsonsygeplejersken træffes på tlf. 7843 7043 mandag og onsdag kl. 8.00-10.00.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Neurologisk Klinik
Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj P.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk