Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

Sengeafsnit for Blodsygdomme er et medicinsk afsnit, som primært behandler patienter med blodsygdomme, det vil sige forskellige sygdomme i blod, knoglemarv, lymfeknuder og milt.

Det kan for eksempel dreje sig om lymfekræft, leukæmi, knoglemarvskræft og blodmangel. Derudover behandler vi også patienter med andre medicinske sygdomme. 

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for.

Sengeafsnit for Blodsygdomme har 16 sengepladser. 

Faggrupper du møder

I afsnittet vil du møde læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, serviceassistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Da Sengeafsnit for Blodsygdomme er et uddannelsessted, vil du desuden også møde sygeplejestuderende, medicinstuderende, social- og sundhedsassistentelever samt fysio- og ergoterapeutstuderende.

Vores undersøgelser og behandlinger

I Sengeafsnit for Blodsygdomme har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores undersøgelser og behandlinger. 

Før du kommer

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Din faste medicin i original indpakning. Det gælder både, hvis din indlæggelse er planlagt og du har fået et indkaldelsesbrev fra hospitalet, og hvis du bliver indlagt akut, for eksempel via din praktiserende læge. En pårørende kan eventuelt komme med din medicin. Får du medicin dosispakket fra apoteket, skal du også tage den med i original indpakning. Personalet spørger dig, om de må se din medicin
 • Toiletsager
 • Hjælpemidler, for eksempel briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Behageligt tøj og hjemmesko
 • Eventuelt computer, læsestof eller anden underholdning
 • Telefon og oplader.

Vi opfordrer dig til at lade smykker og andre værdigenstande blive derhjemme, da tyveri desværre kan forekomme. Vær opmærksom på, at det er din indboforsikring, der skal dække, hvis du får stjålet noget på hospitalet. 

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du ankommer til afsnittet, melder du din ankomst i receptionen (i dagtid) eller til plejepersonalet. Herefter vil du få anvist din patientstue og blive taget imod af en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.

Sengestue og faciliteter

Du får din egen stue med eget toilet og bad.

På stuen er der en briks, som kan slås ned, hvis du har en pårørende, der gerne vil overnatte. 

Der er også et fjernsyn på stuen og tablet ved sengen.

Der er gratis wifi på stuen. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Mad og drikke 

Der er ingen faste spisetider, så du kan bestille mad og drikke hele dagen.

Både mad og drikke bestilles i app'en 'Min Mad', som du finder på stuens tablet eller på din egen telefon eller tablet via siden minmenu.rm.dk. Personalet kan hjælpe dig med at bestille, hvis du har brug for det.

Ernæring er en del af din behandling, og under indlæggelsen er den mad, du kan bestille, nøje afstemt med dine behov for næringsstoffer. Vi tager naturligvis også hensyn til særlige behov, for eksempel allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet, når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Dine pårørende er velkomne til at spise sammen med dig.

Mad til pårørende skal altid bestilles også via app'en 'Min Mad'. Vælg "Pårørende Madbestilling". Betaling sker via MobilePay.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning
 • Samtale med læge og sygeplejerske.

Stuegang

Stuegang foregår på hverdage mellem kl. 09.00 og 12.00. Der er ikke nødvendigvis stuegang hver dag. I weekenderne og om aftenen bliver der gået stuegang efter behov.

På stuegangen vil du møde en læge og en sygeplejerske, der - i samråd med dig - vil tage stilling til din behandling, pleje og tid for udskrivelse. Du vil desuden kunne få svar på undersøgelsesresultater og på dine spørgsmål.

Dine pårørende er altid velkommen til at deltage i stuegangen, hvis du ønsker det.

Vores forventninger til dig, mens du er indlagt

Under din indlæggelse forventes det, hvis din sygdomstilstand tillader det, at du:

 • Har dit eget tøj på.
 • Indtager dine måltider ved spisebordet.
 • Er mest mulig aktiv og tager medansvar for dit indlæggelsesforløb.
 • Er fysisk aktiv og eventuelt benytter dig af de tilbud om motion, som Sengeafsnit for Blodsygdomme stiller til rådighed (for eksempel motionscykel på gangen).
 • Selv henter mad og drikke.
 • Giver personalet besked, hvis du forlader afsnittet.

Disse forventninger er for at:

 • Gøre din indlæggelse kortere.
 • Øge dit velvære.
 • Bevare din identitet.
 • Bevare dit aktivitets- og funktionsniveau.
 • Forbedre din vejrtrækning.
 • Forbedre din fordøjelse.

Du har mulighed for orlov

Hvis du ønsker det, og lægen skønner det forsvarligt, er der mulighed for at gå hjem på orlov - for eksempel i ventetid på undersøgelser eller mellem behandlinger med for eksempel antibiotika.

Det er en forudsætning, at du selv kan arrangere transporten til og fra hospitalet under din orlov.

Spørgsmål og hjælp

Du kan frit henvende dig til os, hvis du har spørgsmål. Det samme gælder dine pårørende. 

Se desuden praktisk information om at være på hospitalet.

Når du skal hjem

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • dit sygdomsforløb
 • den behandling, du har fået hos os
 • resultatet af dine undersøgelser
 • eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling 

Opfølgning

Vi aftaler med dig, om du skal til opfølgning efter din indlæggelse. Du kan komme til opfølgning i Klinik for Blodsygdomme eller hos din egen læge.

Til pårørende

Besøg

Pårørende og gæster er velkommen i Sengeafsnit for Blodsygdomme. Der er fri besøgstid, hvilket betyder, at besøg altid kan ske under hensyntagen til patientens behov for hvile og personalets opgaver på stuerne.

Vi tilstræber at skabe ro på stuerne i tidsrummet mellem kl. 12.30-14.30 og ligeledes ro på stuerne efter kl. 21.00. Når man er syg, har man brug for hvile, og det kan derfor være en god idé med korte, hyppige besøg.

Efter kl. 15.00 på hverdage og i weekender varetager afsnittets læger hovedsagelig akutte opgaver, og du og dine pårørende kan derfor ikke forvente at komme til at tale med en læge i dette tidsrum. Der er dog altid plejepersonale tilstede, som du kan henvende dig til.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen. 

Telefoniske forespørgsler kan ske til sygeplejerskerne på alle tider af døgnet.

Børn er meget velkomne til at komme på besøg.

Udpeg gerne en kontaktperson

Informér selv dine pårørende, så vidt det er muligt. Information til pårørende sker kun med din accept. Hvis dine pårørende har brug for information, kan de henvende sig til plejepersonalet.

Aftal gerne, at én af dine pårørende fungerer som kontaktperson til den øvrige familie.

Mad og drikke 

Der er gratis te og kaffe til pårørende.

Du er velkommen til at spise sammen med patienten. Både mad og drikke bestilles i app'en 'Min Mad', som du finder på stuens tablet eller på din egen telefon eller tablet via siden minmenu.rm.dk. Vælg "Pårørende Madbestilling". Betaling sker via MobilePay.

Det er også muligt at købe mad i kiosken, som ligger i foyeren tæt ved hovedindgangen. Åbningstider: kl. 06.00-22.00 alle ugens dage.

Overnatning

Du er velkommen til at overnatte på stuen. Der er en briks på stuen, som kan slås ud. Briksen skal være slået op igen kl. 09.30 af hensyn til de aktiviteter, der skal foregå på stuen.

Du får udleveret sengetøj af personalet. Du skal selv rede din seng, tage sengetøjet af og putte det i vasketøjsposen på badeværelset, inden du tager hjem.

Du skal være forberedt på, at vi i løbet af natten kommer og ser til patienten.

Der skal være nattero fra kl. 21.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål.

Find vej

Kontakt

Telefon

Ring til Sengeafsnit for Blodsygdomme

Tlf. 7843 6900

Telefontid: Telefonen er åben døgnet rundt for akutte henvendelser.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Adresse

Sengeafsnit for Blodsygdomme
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj R4.

E-mail

Skriv en sikker e-mail til os (Hav dit MitID klar) 

Send mail via borger.dk