Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler patienter med:

 • nyresygdomme (akutte, kroniske, arvelige og erhvervede nyresygdomme)
 • forhøjet blodtryk (hypertension)
 • bindevævssygdomme (for eksempel LUPUS, Wegeners granulomatose, Sjögrens syndrom)
 • nyretransplanterede
 • patienter i posedialyse (peritonealdialyse).

Faggrupper du møder

I Nyremedicinsk Klinik vil du møde:

 • læger
 • sygeplejersker
 • sekretærer
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeuter.

Derudover kan du møde medicinstuderende, sygeplejestuderende, sekretærelever og sundhedsadministrativ koordinator-studerende.

I dit forløb vil du få tildelt en behandlingsansvarlig læge, som har det overordnede ansvar for dit behandlingsforløb. I dit forløb vil du opleve at møde andre læger i klinikken.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse og/eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • egen læge
 • anden hospitalsafdeling
 • speciallæge.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til forundersøgelse enten via telefon eller du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • hvor og hvornår du skal møde op
 • hvad der skal ske til undersøgelsen
 • hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid. Ring og meld afbud så hurtigt som muligt, så vi kan give din tid til en anden patient.
 • hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra.

Læs mere om indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Husk at medbringe din medicin i den orirginale emballage til forundersøgelsen. 

Inden du kommer kan du:

 • eventuelt skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Du vil eventuelt skulle have taget blodprøver eller andre undersøgelser, inden du skal tale med en læge/sygeplejerske. Det vil stå i dit indkaldelsesbrevet.

Hvis ikke der står en tid til for eksempel blodprøver i dit indkaldelsesbrev, kan du selv booke din tid på booking.rm.dk.

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart inden for hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Nyremedicinsk Klinik (J0), skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Scanneren er placeret ved indgangen til venteareal 2.

Tag plads i venteområdet. Lægen eller sygeplejersken kommer og henter dig, når det er din tur.

Du har mulighed for at få en parkeringsseddel i Foyeren hos sekretærerne ved skranken, hvis din aftale varer mere end 3 timer. 

Ventetid

Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid. Ventetid kan opstå på grund af akutelle eller uforudsete hændelser. Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål om ventetid.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til en læge, som starter med en forundersøgelse.

Til forundersøgelsen vil vi:

 • tale om din sygdomshistorie, og de symptomer du oplever
 • undersøge dig.

Forundersøgelsen tager typisk 1-1,5 time.

Du skal eventuelt til undersøgelse i anden afdeling. I så fald vil dette stå i dit indkaldelsesbrev.

Svar på din undersøgelse

Hvis ikke vi kan give dig et svar på dine undersøgelser/diagnose med det samme, aftaler vi med dig, hvordan vi fortæller dig om svarene og din videre plan. Det kan for eksempel være via Digital Post, almindeligt brev, pr. telefon eller samtale i klinikken.

Afslutning af dit forløb

Når der er en diagnose og kommet svar på dine undersøgelser, aftaler vi sammen din behandling og eventuel fortsat kontrol.

Du er tilknyttet Nyremedicinsk Klinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling og kontrolforløb.

Hvis dit forløb afsluttes i Nyremedicinsk Klinik efter et kontrolforløb, vil du overgå til opfølgning i behandlingsafdeling eller hos egen læge.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet.

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Afbud og ændring af tid

Sekretær: tlf. 7843 6710

Telefontid: Hverdage kl. 08.00-11.00 og 13.00-15.00.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Nyremedicinsk Klinik
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj J.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk