Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

I Medicinsk Korttidsafsnit modtager vi:

  • cerebralt påvirkede patienter, hvor årsagen ikke er fastlagt
  • patienter med organpåvirkning, hvor årsagen ikke er fastlagt
  • patienter, som evt. vil kunne udskrives i løbet af kort tid
  • infektionspatienter, som forventes skiftet til tablet/udskrivelse med hjemme-i.v. antibiotika
  • dehydrerede/elektrolyt-derangerede patienter, som måske kan udskrives efter rehydrering
  • intoksierede patienter
  • patienter, som ved indlæggelsen vurderes at profitere af en ganske kort indlæggelse

Det vil sige patienterne er accellererede medicinske patienter fra alle vores specialer samt intern medicin. Du er indlagt her max 48 timer og overflyttes derefter til en afdeling eller udskrives til eget hjem eller kommunalt regi. 

Vi har 3 døgnåbne senge (mandag-fredag) og afsnittet er placeret i Sengeafsnit for Lungesygdomme. 

Vi har ligeledes 2 subakutte itder, hvor patienter kan møde direkte ind i sengeafsnittet efter visitation fra Akutafdelingen. 

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

 

Der henvises til hjemmesiden: Sengeafsnit for Lungesygdomme