Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi udreder for alvorlig sygdom, som kunne være kræft, hvis du ikke kan henvises til en organspecifik kræftpakke.

Når du har været igennem et udredningsforløb, henvises du enten til et videre forløb på et hospital eller tilbage til din praktiserende læge, alt efter hvad undersøgelserne har vist. 

Faggrupper du møder

I klinikken vil du møde:

 • læger
 • sygeplejersker
 • sekretærer
 • serviceassistenter.

Da vi også er et uddannelsessted, vil du kunne møde medicinstuderende og sygeplejestuderende. De har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Bliv henvist

Før du kan blive henvist, skal du have en CT-scanning af bryst, mave og bækken samt en række blodprøver. Det er din praktiserende læge eller den afdeling, der har henvist dig, som bestiller undersøgelserne, og som giver dig svar på dem, inden du bliver henvist til os.

Du kan blive henvist af:

 • praktiserende læge
 • anden sygehusafdeling
 • speciallæge.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til journaloptagelse og eventuelt undersøgelse.

Vi indkalder som udgangspunkt pr. telefon og gerne fra dag til dag. Kan vi ikke træffe dig, vil vi indkalde via indkaldelsesbrev i Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • hvor og hvornår du skal møde op
 • hvad der skal ske til undersøgelsen
 • hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Husk at medbringe din medicin i den originale emballage til forundersøgelsen, eller en opdateret medicinliste.

Inden du kommer, kan du

 • eventuelt skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Du skal som oftest have taget blodprøver, inden du kommer i afdelingen. Det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev, og du skal selv booke tid til blodprøve på www.booking.rm.dk

Du må gerne tage en pårørende med.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart inden for hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved klinikken, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Scanneren er placeret i Venteområde D022, hvor der står "Meld din ankomst". Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Mens vi udreder din sygdom, vil der ofte være behov for ugentlig kontakt. Du følges derfor som dagpatient.

Når du er dagpatient, vil du få tilknyttet en sygeplejerske, som er med til at tilrettelægge dit forløb.

Læs mere om at være dagpatient.

Når du er tilknyttet klinikken som patient, er du velkommen til at henvende dig til os ved problemer i forbindelse med den sygdom, du går her for. Ved andre sygdomme skal du kontakte din praktiserende læge. 

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Til pårørende

Vi anbefaler altid, at du tager en pårørende med ved besøg i klinikken, da der er en del information og svar på undersøgelse i forbindelse med samtalerne.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Kontakt Klinik for Medicinsk Udredning

Tlf. 7843 6300

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Klinik for Medicinsk Udredning
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj D0.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk