Om klinikken

Sygdomme vi behandler

I klinikken udreder og behandler vi infektionssygdomme, herunder:

 • Kroniske infektionssygdomme som HIV, AIDS og smitsom leverbetændelse (hepatitis B og C)
 • Infektionssygdomme, som tropesygdomme og akutte infektioner
 • Alvorlige bakterielle infektioner, hvor patienterne modtager hjemmebehandling med intranvenøs antibiotika
 • PREP-behandling
 • Langvarig feber, hvor der mistænkes infektionssygdom som årsag

Desuden er det muligt at få taget anonym HIV-test. Kontakt os mellem kl. 08.00-14.00 for mere information. Der er ikke tale om kvik-test, og både test og svar kræver, at du møder op i klinikken.

Faggrupper du møder

I klinikken vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Sekretærer
 • Serviceassistenter.

Da vi også er et uddannelsessted, vil du desuden også møde medicinstuderende og sygeplejestuderende, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Ud over opgaver i klinikken foregår der også sideløbende forskningsprojekter knyttet til afsnittet. Du vil derfor muligvis som patient blive tilbudt at deltage i dette. Det er altid frivilligt at deltage.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse og/eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Egen læge
 • Anden hospitalsafdeling
 • Speciallæge.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til journaloptagelse og evt. undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Husk at medbringe din medicin i den originale emballage til forundersøgelsen, eller en opdateret medicinliste.

Inden du kommer, kan du 

 • skrive eventuelle spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Du skal som oftest have taget blodprøver inden du kommer i afsnittet - det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev. Du skal selv booke tid til blodprøve på www.booking.rm.dk

Du må gerne tage en pårørende med.

Læs mere om henvisning og indkaldelse.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart inden for hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved klinikken, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Scanneren er placeret i Venteområde D022, hvor der står "Meld din ankomst". Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser. Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål om ventetid.

Vi laver mange forskellige undersøgelser og behandlinger af forskellig varighed. Derfor kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man ankommer i.

Dit forløb

Vi har udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over alle vores undersøgelser og behandlinger.

Dagpatient eller ambulant patient

Patienter, der har en infektionssygdom, kan have en kronisk sygdom med behov for kontakt med aftalte intervaller og gennem en længere periode som ambulant patient.

Andre har behov for at være tilknyttet klinikken med mulighed for tæt, ofte ugentlig kontakt og følges derfor som dagpatient i en kortere periode.

Det er din kontaktlæge, der vurderer, om du har brug for at været tilknyttet afsnittet som dagpatient eller ambulant patient. 

Når du er tilknyttet klinikken som patient, er du velkommen til at henvende dig til os ved problemer i forbindelse med den sygdom, som du går her for.

Ved andre sygdomme bedes du kontakte din praktiserende læge.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Klinik for Infektionssygdomme, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling og din sygdom. Når dit forløb afsluttes i klinikken, vil du overgå til opfølgning hos egen læge. 

Vi forsøger at planlægge dit forløb i samarbejde med dig, så det giver mening for dig og dit liv.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os og de aftaler, vi har lavet. 

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Kontakt Klinik for Infektionssygdomme

Ambulante patienter: tlf. 7843 6212

 • Telefontid kl. 08.30-10.00

Dagpatienter: tlf. 7843 6300

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Klinik for Infektionssygdomme
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj D

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk