Om klinikken

Sygdomme vi behandler

I Klinik for Blodsygdomme modtager vi patienter til udredning, behandling og kontrol for blod- og lymfesygdomme.

Sygdomme, som behandles i klinikken:

 • lymfekræft
 • leukæmi
 • knoglemarvskræft
 • blodmangel
 • Mere godartede blodsygdomme.

Faggrupper du møder

I klinikken vil du møde:

 • læger
 • sygeplejersker
 • sekretærer
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeut.

Da Klinik for Blodsygdomme er et uddannelsessted, vil du desuden også møde medicinstuderende og sygplejestuderende. De har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

I dit forløb vil du få tildelt en behandlingsansvarlig læge, som har det overordnede ansvar for dit behandlingsforløb. I dit forløb vil du opleve at møde andre læger i klinikken, men det tilstræbes, at du ser samme læge.

Hvis du får et forløb i Klinik for Blodsygdomme, vil du blive tilknyttet to kontaktsygeplejersker. Det er kontaktsygeplejerskernes ansvar - i samarbejdet med dig - at tilrettelægge dit forløb bedst muligt.

Sygeplejerske taler med en kvindelig patient.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Du kan se mere om vores forskning på siden for fagfolk.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse og/eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Egen læge
 • Anden hospitalsafdeling
 • Speciallæge.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til forundersøgelse.

Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Husk at medbringe din medicin i den originale emballage til forundersøgelsen.

Inden du kommer, kan du:

 • eventuelt skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Du skal have taget blodprøver, inden du skal tale med en læge. Vi har booket tiden til blodprøver for dig. Mødetiden står i dit indkaldelsesbrev.

Vi skal have svar på blodprøverne, inden du skal tale med en læge. Der vil derfor være ca. 1 times ventetid, fra blodprøverne er taget. 

Du må gerne tage en pårørende med.

Yderligere ventetid kan opstå på grund af akutte eller uforudsete hændelser. Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål om ventetid. 

Læs mere information om henvisning og indkaldelse.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til venteområdet ved Klinik for Blodsygdomme, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Scanneren er placeret i afsnit R1, Venteområde 10, hvor der står "Meld din ankomst". 

Tag plads i venteområdet. Lægen eller sygeplejersken kommer og henter dig, når det er din tur.

Du har mulighed for at få en parkeringsseddel hos sekretærerne ved skranken, hvis din aftale varer mere end 3 timer. 

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kommer akutte patienter, som giver forsinkelser.

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til ventetid.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til en læge, som starter med en forundersøgelse.

Til forundersøgelsen vil vi:

 • tale om din sygdomshistorie og de symptomer, du oplever
 • undersøge dig
 • eventuelt foretage knoglemarvsundersøgelse
 • eventuelt foretage lumbalpunktundersøgelse
 • eventuelt planlægge behandlingsopstart eller starte behandling.

Forundersøgelsen tager typisk 1-1,5 time, herudover skal du måske til røntgen eller scanning samme dag. Vi kan ikke give dig endelige svar på, hvad du fejler.

Undersøgelser i andre afdelinger 

Du kan opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet flere undersøgelser.

Undersøgelser i andre afdelinger kan for eksempel være:

 • røntgen og scanninger
 • specialeafdelinger, som hjælper med at tage vævsprøver fra eksempelvis lymfeknuder
 • kikkertundersøgelser
 • undersøgelse af hjerte og lunger.

I nogle tilfælde sender vi dig videre til undersøgelserne med det samme.

Svar på din undersøgelse 

Du får en tid med hjem til samtale i klinikken om svar på dine undersøgelser. Det vil oftest være ca. 14 dage efter forundersøgelsen. I særlige tilfælde kan svaret gives over telefonen. 

Læs mere om undersøgelser og svar.

Din behandling

Hvis undersøgelserne viser, at du har en blodsygdom med behov for behandling, kan der være forskellige muligheder afhængig af din diagnose.
Behandlinger kan for eksempel være:

 • kemobehandling som tabeletter, givet ind i blodåren eller som indsprøjtning under huden
 • immunterapi
 • strålebehandling
 • blodtransfusioner
 • tapning af blod
 • knoglemarvstransplantation – foregår i Århus.

Behandling/kontrol i klinikken

På de dage, du skal have behandling, skal du have:

 • taget blodprøver før samtalen. Det kan være på dagen eller på forhånd
 • lægesamtale
 • behandling af sygeplejerske eller udlevering af medicinbehandling af sygeplejerske
 • ny tid til næste behandling eller kontrol.

Det er sygeplejerskerne, der giver behandlingerne i klinikken.

Vi tilstræber, at det er dine kontaktsygeplejersker, der giver dig behandlingerne og følger dig. Af og til vil det være en anden end din kontaktsygeplejerske, som tager sig af dig.

Du er velkommen til at ringe til din kontaktsygeplejerske ud over de planlagte kontrolbesøg i klinikken. Dette gælder også for dine pårørende.

Du vil selvfølgelig altid kunne tale med de andre sygeplejersker i afsnittet. 

Hjemmebehandling

Vi har enkelte behandlinger, som kan gives som hjemmebehandling. Hvis det er en mulighed for dig, vil lægen informere dig omkring denne mulighed.

Kvindelig patient modtager IV-behandling.

Rehabilitering

I forbindelse med dit forløb i klinikken vil vi sammen med dig afklare, om du har behov for rehabilitering.

Hvis du har behov for et koordineret og sammenhængende rehabiliteringstilbud i kommunen, sørger vi for, at kommunens forløbskoordinator kontaktes.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Klinik for Blodsygdomme, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling og kontrolforløb.

Hvis dit forløb afsluttes i klinikken efter et kontrolforløb, vil du overgå til opfølgning hos din egen læge.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Hvis du har en kronisk sygdom

Nogle sygdomme er kroniske. Det betyder, at du skal gå til behandling og kontrol hos os resten af livet. Vi planlægger dit forløb i samarbejde med dig, så det giver mening for dig og dit liv.

Du er måske blevet tildelt en åben indlæggelse og kan kontakte Sengeafsnit for Blodsygdomme døgnet rundt ved behov.

Undersøgelser og behandlinger

På Medicinsk Afdeling har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt undersøgelser og behandlinger. 

Til pårørende

Pårørende er velkomne

Du er velkommen til at deltage i samtaler og behandling, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra. Skriv gerne jeres spørgsmål ned
 • fortælle, hvilke symptomer du har lagt mærke til, og hvordan du oplever, at de påvirker patienten i hverdagen.

Du har ofte været med fra starten af sygdommen og ved derfor, hvad der er gået forud for den aktuelle behandling. Du kan desuden hjælpe med, at patientens ønsker og bekymringer bliver formuleret og opfanget af os som personale.

Find gode råd til pårørende på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk

Orlov for pårørende

Som pårørende til en alvorlig syg kan du søge pleje/pasningsorlov.

Læs mere om orlov til pasning af syge og døende pårørende på www.borger.dk

Find vej

Kontakt

Telefon

Ændring af tid i klinikken

Sekretær: tlf. 7843 6470 - tryk 1 

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 8.00-14.00.

Spørgsmål til medicin, behandling, akutte problemer

Sygeplejerske: tlf. 7843 6470 - tryk 2

Telefontid:

 • Mandag-torsdag kl. 09.00-16.30
 • Fredag kl. 09.00-15.30

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Akutte helbredsproblemer med åben indlæggelse

Sengeafsnit for Blodsygdomme

Aften, nat, weekend og helligdage: Tlf. 7843 6900

Adresse

Klinik for Blodsygdomme
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj R. 

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk