I Hjerte Sengeafsnit er der plads til 27 patienter med behov for hjerteovervågning, og afsnittet er specialiseret i pleje og behandling af hjertesygdomme.

De fleste patienter i afsnittet modtages i Akut Hjerteafsnit, som er en del af Hjerte Sengeafsnit. De øvrige patienter overflyttes fra Akutafdelingen, andre afsnit på hospitalet eller andre hospitaler i Regionen. Enkelte patienter kommer til planlagt indlæggelse i Hjerte Sengeafsnit.

Hjerte Sengeafsnit har en specialfunktion i at overvåge hjerterytmer på patienter indlagt på andre afdelinger på Regionshospitalet Gødstrup.

I Hjerte Sengeafsnit vil du møde læger, sygeplejersker, sekretærer, serviceassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ind imellem vikarer fra andre faggrupper. Foruden dette er afsnittet også uddannelsessted for yngre læger, medicinstuderende, sygeplejestuderende, sekretærelever,  social- og sundhedsassistentelever, erhvervspraktikanter og ambulancebehandlerelever.

Hjerte Sengeafsnit er inddelt i tre grupper; Nord, Syd og Øst.

Når du skal indlægges

"Min medicin med"

Mad og drikke

Stuegang

Hjerteovervågning

Besøg, information og forespørgsler

Værdigenstande

Fysio- og ergoterapi

Rygning