Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

I Hjerte Sengeafsnit bliver du indlagt, hvis du har en hjertesygdom.

Du bliver indlagt i forbindelse med en planlagt operation, behandling eller undersøgelse. Du kan også blive indlagt akut.

Afsnittet har en gennemsnitlig indlæggelsestid på ca. 3 døgn. Indlæggelsen kan strække sig fra en indlæggelse på få timer til flere uger. Det afhænger af, hvad du skal behandles for. I dit indkaldelsesbrev kan du se, hvor lang tid du skal forvente at være indlagt.

Indlæggelsesårsagen er hjertesygdomme af forskellig karakter. De hyppigste er hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvigt, blodprop i hjertet, blodprop i ben
og/ eller lunger, hjerteklapsygdom og infektiøse hjertesygdomme.

Vi har også patienter indlagt, som overflyttes fra Aarhus Universitetshospital. Det er patienter, som har fået foretaget en ballonudvidelse enten akut eller planlagt eller efter hjerteoperationer på AUH, som fx bypass- og hjerteklapoperationer.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du læger, sygeplejersker, sekretærer, serviceassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ind imellem vikarer fra andre faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Vores undersøgelser og behandlinger

I Hjertesygdomme har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores undersøgelser og behandlinger

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Du bliver indkaldt, når du skal opereres eller have behandling, der kræver indlæggelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde 
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Inden du kommer, skal du måske:

 • Faste
 • Have taget blodprøver og EKG

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager
 • Hjælpemidler, som for eksempel rollator, kørestol, stomiartikler, sårplejeprodukter, briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Behageligt tøj og hjemmesko
 • Telefonnumre på pårørende
 • Mobiltelefon og oplader
 • Evt. computer, læsestof eller anden underholdning.

Benyt eget tøj under indlæggelsen. Du bedes være påklædt, når du færdes på gange og fællesarealer.

Vi opfordrer dig til at pakke i en mindre taske og til at lade smykker og værdigenstande blive derhjemme, da tyveri desværre kan ske. Vær opmærksom på, at det er din indboforsikring, der skal dække, hvis du får stjålet noget på hospitalet. 

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer til hospitalet skanner du dit sundhedskort i ankomststanderen, som er placeret umiddelbart inden for hovedindgangen. Følg indstruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til Hjerte Sengeafsnittet, bliver du modtaget af en sygeplejerske, som viser dig til rette, og fortæller dig hvad der skal ske.

Patient får serveret mad

Sengestue og faciliteter

Du får din egen stue med eget toilet eller bad.

 • På stuen er der en briks, som kan slås ned, hvis du har en pårørende, der gerne vil overnatte. 
 • Der er også et fjernsyn på stuen og tablet ved sengen.
 • Der er gratis Wi-Fi på stuen. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Mad og drikke

Der er ingen faste spisetider, så du kan bestille mad og drikke hele dagen.

Både mad og drikke bestilles i app'en 'Min Mad', som du finder på stuens tablet eller på din egen telefon eller tablet via siden minmenu.rm.dk. Personalet kan hjælpe dig med at bestille, hvis du har brug for det.

Ernæring er en del af din behandling, og under indlæggelsen er den mad, du kan bestille nøje afstemt med dine behov for næringsstoffer. Vi tager naturligvis også hensyn til særlige behov som fx allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Din pårørende er velkomne til at spise sammen med dig.
Mad til pårørende skal altid bestilles også via app'en 'Min Mad'. Vælg "Pårørende Madbestilling". Betaling sker via MobilePay.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning
 • Samtale med læge og sygeplejerske.

Stuegang

Der er stuegang i dagtimerne og i weekenden. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig hver dag.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling eller om du er klar til at komme hjem. Tag gerne en pårørende med til stuegang, men aftal nærmere tidspunkt med personalet. Stuegang med pårørende arrangeres oftest til efter kl. 11.00.

Forbered dig med fordel til stuegang ved at skrive evt. spørgsmål ned.

Vi forsøger at tilrettelægge hverdagen, så du møder de samme sygeplejersker og læger, så vidt det er muligt.

Hjerteovervågning

Skal din hjerterytme overvåges under indlæggelse, vil du få ledninger sat på brystkassen tilkoblet en lille boks, som sender signaler til overvågningsskærmene i afsnittet. Personalet i afsnittet holder øje med din hjerterytme herfra.

Det er kun personalet, der må håndtere og tilgå hjerteovervågningen på skærmene. Du må ikke håndtere hjerteovervågningen som patient. Du må heller ikke forlade afsnittet, hvis du er på hjerteovervågning, uden tilladelse fra plejepersonalet.

Aftal med personalet, hvis du skal i bad, da ikke alle patienter må få hjerteovervågningen taget af i forbindelse med bad.

Hjerteovervågningen bliver sat på pause i forbindelse med undersøgelser ude af afsnittet.

Fysio- og ergoterapi

Når du er indlagt på Hjerte Sengeafsnit kan du blive henvist til fysio- og/eller ergoterapi. Det er ikke alle forløb, hvor det er relevant, og ved nogle forløb bliver der automatisk tilkoblet en fysio- og/eller ergoterapeut.

Fysio- og/eller ergoterapeuten vil tage stilling til om der er behov for genoptræning, hjælpemidler mm.

Under din indlæggelse er det vigtigt, du forsøger, at holde dig så selvstændig som muligt - bl.a. ved selv at hente mad i køkkenet, gå i bad og komme så meget ud af sengen, som du kan.

Du bør forblive oppegående og oppesiddende i det omfang, du magter. Dette kan være hårdt for nogle, men vil typisk bedre din tilstand overordnet og forebygge en række mulige komplikationer.

Ernæringsbehandling ved klinisk diætist

Under indlæggelsen kan du blive henvist til en klinisk diætist, hvis du ernæringsmæssigt set er udfordret. Det kan fx være, hvis du har tabt dig meget i forbindelse med din sygdom.

Den kliniske diætist laver en plan for din ernæring med udgangspunkt i din situation, dine præferencer og dine behov for næringsstoffer.

Læger på hospitalet har mulighed for at henvise til ernæringsbehandling hos klinisk diætist efter udskrivelse ved ernæringsrelaterede sygdomme.

Spørgsmål og hjælp

Du kan frit henvende dig til os, hvis du har spørgsmål. Det samme gælder dine pårørende. 

Træk i den røde snor, hvis du har brug for hjælp.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du får informationer om:

 • Evt. kontrol i Hjerteklinikken
 • Evt. opfølgning hos egen læge
 • Hvilken medicin du skal tage hjemme
 • Hvad du skal være opmærksom på i hverdagen.

Se også den vejledning, som du har fået sammen med dit indkaldelsesbrev. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • dit sygdomsforløb
 • den behandling, du har fået hos os
 • resultatet af dine undersøgelser
 • eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling. 

Opfølgning

Vi aftaler med dig, om du skal til opfølgning efter din indlæggelse. Du kan komme til opfølgning i Hjerteklinikken eller hos din egen læge.

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende:

Til pårørende

Besøg

Pårørende og gæster er velkomne i Hjerte Sengeafsnit. Der er fri besøgstid, men vi tilstræber at skabe ro på stuerne i tidsrummet mellem kl. 12.30-14.30 og ligeledes ro på stuerne efter kl. 21.00.

Efter kl. 15.00 på hverdage og i weekender varetager afsnittets læger hovedsagelig akutte opgaver, og du og dine pårørende kan derfor ikke forvente at komme til at tale med en læge i dette tidsrum. Der er dog altid plejepersonale tilstede, som du kan henvende dig til.

Informér selv dine pårørende, så vidt det er muligt. Information til pårørende sker kun med din accept. Hvis dine pårørende har brug for information, kan de henvende sig til plejepersonalet. Aftal gerne at én af dine pårørende fungerer som kontaktperson til den øvrige familie.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen. 

Telefoniske forespørgsler kan ske til sygeplejerskerne på alle tider af døgnet.

Børn er velkomne

Børn er meget velkomne til at komme på besøg. Aftal gerne med personalet, hvis der kommer børn.

Mad og drikke 

Der er gratis te og kaffe til pårørende.

Du er velkommen til at spise sammen med patienten. Både mad og drikke bestilles i app'en 'Min Mad', som du finder på stuens tablet eller på din egen telefon eller tablet via siden minmenu.rm.dk. Vælg "Pårørende Madbestilling". Betaling sker via MobilePay.

Det er også muligt at købe mad i kiosken, som ligger i foyeren tæt ved hovedindgangen. Åbningstider: Mandag-torsdag 6:00-22:00, fredag 6:00-21:00 samt lørdag, søndag og helligdage 7:00-21:00.

Overnatning

Du er velkommen til at overnatte på stuen. Der er en briks på stuen, som kan slås ned. Briksen skal være slået op igen kl. 9:30 af hensyn til de aktiviteter, der skal foregå på stuen.

Du får udleveret sengetøj af personalet. Du skal selv rede din seng, tage sengetøjet af og putte det i vasketøjsposen på badeværelset inden du tager hjem.

Du skal være forberedt på, at vi i løbet af natten kommer og ser til patienten.

Der skal være nattero fra kl. 21.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål.

Find vej

Kontakt

Telefon

Tlf. 7843 6100

Telefontid: Telefonen er åben døgnet rundt for akutte henvendelser, men vi træffes bedst kl. 08.30-12.30 og igen fra 13.30.

Adresse

Hjerte Sengeafsnit 
Hjertesygdomme
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15 
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj K.

Mail

Skriv en sikker mail til os via borger.dk (hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk