Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi udreder dig for sygdomme i hjertet. Det betyder, at vi undersøger dig, for at finde ud af om du har en hjertesygdom. Hvis vi finder ud af, at du har en hjertesygdom, tilbyder vi dig behandling for den. 

Eksempler på sygdomme og undersøgelser:

 • Atrieflimren
 • Hjerterehabilitering
 • Hjertesvigt
 • Hjerteklapsygdomme
 • Forhøjet kolesterol
 • Kontrol i forbindelse med pacemakere
 • Ultralydsundersøgelse af hjertet
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • AK-skole

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du sygeplejersker og læger. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Vores undersøgelser og behandlinger

I Hjertesygdomme har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores undersøgelser og behandlinger

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse eller behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din egen læge
 • En anden af Regionshospitalets Gødstrups afdelinger
 • Speciallæge
 • Privat hospital
 • Andre hospitaler

Læs mere om henvisning 

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om indkaldelse 

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Vær opmærksom på at at der ikke er adgang til hjælpemidler (lift, hørestol mv.) i Center for Sundhed. Du må gerne tage en pårørende med.

Der kan være flere ting, du skal forberede. Forberedelserne kan fx være, at du skal:

 • Blodprøvetagning og EKG
 • Udfylde og indsende spørgeskema
 • Evt. skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til Center For Sundhed, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret ved siden af receptionen. Tag plads i venteområdet hvis du kommer i god tid.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid.

Du kan henvende dig til sygeplejersken i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til en samtale, undersøgelse eller behandling hos en læge/sygeplejerske. 

Til undersøgelsen/behandlingen vil vi:

 • Tale om din sygdomshistorie og dine symptomer
 • Tale om din behandling
 • Evt. skanne dit hjerte

Det varer fra 15 min til 1 time. Det er meget forskelligt afhængig af, hvilken type undersøgelse det er. 

Svar på din undersøgelse 

Du får typisk svar på din undersøgelse/stillet en diagnose med det samme. Det kan også være, at du skal vente på svar. 

Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne, og hvad der nu skal ske.

Du kan få svar på forskellige måder:

 • Digital Post
 • Telefon
 • Videokonsultation
 • Samtale i klinikken.

Din behandling

Hvis det viser sig, at vi kan tilbyde dig behandling i klinikken, lægger vi sammen med dig en plan for behandlingen.

Hvis der er forskellige muligheder for behandling, drøfter vi fordele og ulemper med dig

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Hjerteklinikken i Holstebro, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan for eksempel være:

 • Egen læge
 • Fysioterapeut
 • Kommune
 • Hjerterehabilitering

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Hvis du har et længerevarenden forløb

Nogle sygdomme/tilstande er kroniske. Det betyder, at du skal gå til behandling og kontrol hos os i en længere periode. Vi planlægger dit forløb i samarbejde med dig, så det giver mening for dig og dit liv.

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende:

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Afbud og ændring af tid

Hjerteklinik Gødstrup: 7843 6221

Telefontid: Hverdage kl. 8-12

Spørgsmål til behandling

Hjerteklinik Gødstrup: 7843 6221

Telefontid: Hverdage kl. 8-12

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Hjerteklinik
Center for Sundhed Holstebro
Stationsvej 35
7500 Holstebro

Indgang

Indgang foregår via hovedindgangen på Stationsvej 35.
Åben på hverdage fra 07.00 – 20.00.

Kort 

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk