​

Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har blodprop i hjertet, hjerterytmeforstyrrelser, blodprop i lungerne, blodprop i benet eller hjertesvigt.

På afsnittet bliver du indlagt akut og kommer som oftest hertil med ambulance. Hvis du har behov for at være indlagt i flere døgn, bliver du overflyttet til et sengeafsnit.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Mens du er indlagt

Straks efter du er ankommet til afsnittet, bliver du modtaget af en sygeplejerske.

Hjerteovervågning

Skal din hjerterytme overvåges under indlæggelse, vil du få ledninger sat på brystkassen tilkoblet en lille boks, som sender signaler til overvågningsskærmene i afsnittet. Personalet i afsnittet holder øje med din hjerterytme herfra.

Det er kun personalet, der må håndtere og tilgå hjerteovervågningen på skærmene. Du må ikke håndtere hjerteovervågningen som patient. Du må heller ikke forlade afsnittet, hvis du er på hjerteovervågning, fordi vi så ikke kan nå at reagere på eventuelle hjerterytmeforstyrrelser.

Aftal med personalet, hvis du skal i bad, da ikke alle patienter må få hjerteovervågningen taget af i forbindelse med bad.

Hjerteovervågningen bliver sat på pause i forbindelse med undersøgelser ude af afsnittet.

Du får taget blodprøver og får lavet en lægeundersøgelse. Alt efter din tilstand og hvor travlt vi har, kan der være ventetid på lægeundersøgelsen.

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende:

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du får informationer om:

  • eventuelle ændringer eller tilføjelser til din medicin - du får udleveret en medicinliste, som læge eller sygeplejerske gennemgår sammen med dig.
  • eventuel opfølgning i hjerteklinikken
  • hvordan du skal håndtere diverse situationer efter udskrivelsen.

 Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse 

Du er indlagt så længe, vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

  • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Personalet har tavshedspligt, og vi videregiver derfor kun information til dig, hvis patienten er indforstået med det.

Mad og drikke 

Der er gratis te og kaffe til pårørende.

Det er muligt at købe mad i Havens Madhus eller i kiosken, som ligger i foyeren tæt ved hovedindgangen. 

Find vej

Kontakt

Telefon: 7843 6100

Telefontid: Telefonen er åben døgnet rundt for akutte henvendelser, men vi træffes bedst kl. 08.30-12.30 og igen fra 13.30.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Hjerte Akutafsnit
Hjertesygdomme
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Indgang og destination

Brug hovedindgangen og gå til fløj K.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk