Om forløbet

Om forløbet

I Urinvejskirurgisk Afdeling forsøger vi at planlægge individuelle tilpassede forløb for særligt sårbare patienter, før, under og efter deres undersøgelse og behandling.
Vi fokuserer særligt på at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Så patienten og dennes pårørende oplever et sundhedsvæsen på patientens præmisser.
Vi tilstræber at forløbet skal øge trygheden for patient og pårørende og reducere unødig ventetid på indlæggelsesdagen. Hvilket betyder at forløbet kan afvige fra vanlige arbejdsgange.
Vi betragter patienter, der er sprogligt og/eller kognitivt udfordrede som særlig sårbare patienter

Før undersøgelsen/behandlingen

Ca. 1 uge før undersøgelsen/behandlingen, vil afdelingens plejepersonale kontakte patientens pårørende eller bosted med henblik på
forberedelse forud for undersøgelse/behandling.

Ønskede oplysninger

Nedenstående oplysninger ønskes omkring patienten:
- Hvordan håndterer denne særligt sårbare patient at være på hospitalet?
- Er der særlige hensyn?
- Funktionsniveau?
- Samtykke?
- Ledsager?
- Vægt & Højde?

Aftaler

Forud for denne indkaldelse, er der lavet individuelle aftaler omkring dato- og
mødetidspunkt for patientens operation/behandling.


Kontakt

Urinvejskirurgisk Afdeling

Telefon: 7843 9400 

Adresse
Regionshospitalet Gødstrup
Fløj B, Plan 6

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.