Det er vigtigt at opdage og behandle høretab tidligt hos børn, da det har stor indvirkning på barnets sprogudvikling, læring og trivsel.

Vi har et kompetent team af audiologiassistenter, børnehørepædagoger og læger til at undersøge barnet og sætte en eventuel behandling af høretabet i gang.

Der er ligeledes tæt kontakt til PPR/PPL, pædagogisk psykologisk rådgivning, der varetager den pædagogiske opfølgning i institution eller skole, således at barnet er bedst hjulpet i dagligdagen.

Her kan du læse om høreundersøgelse af børn, for eksempel hvilke typer undersøgelser man laver, hvordan man laver dem og hvorfor.

 


Vær opmærksom på

Børn og unge mellem 3-18 år undersøges og behandles på Høreklinikken i Viborg


Om behandlingen

Det kan være nødvendigt at lave flere høreprøver over flere besøg, før vi kan vurdere barnets hørelse


Videre forløb

Når barnet fylder 18, overgår det i voksenregi, og skal selv henvende sig i klinikken for justering og ny behandling


Mere information

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.