Denne side er ment som en hjælp til dig og skal naturligvis ikke erstatte de spørgsmål du måtte have under indlæggelsen. Vi ønsker, at du trods sygdom må føle dig tryg i afdelingen.

Vi vil opfordre dig til at spørge, hvis du er i tvivl om noget og håber på et godt samarbejde med dig og dine pårørende.


Dit forløb hos os

Sengeafsnit for nyresygdomme tager sig af bestemte patientgrupper

Du vil møde det samme personale i afsnittet så ofte, som det er muligt

Stuegang foregår typisk om formiddagen mellem kl 09.00 og 12.30 på ugens fem hverdage

Om aftenen og i weekenden er der stuegang hos dig ved behov

Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned inden stuegang

Der er mulighed for, at du kan gå hjem på orlov

Vi opfordrer dig til at tage ansvar for og deltage i din egen pleje og behandling

Overblik over dagen i Sengeafsnit for Nyresygdomme

Du vil blive informeret om hvilke undersøgelser, behandlinger og pleje, der er relevant for din tilstand

Personalet har tavshedspligt om alle oplysninger under din indlæggelse

Alle patienter og pårørende kan henvende sig til hospitalspræsten


De fysiske rammer

Regionshospitalet er røgfrit område.

Der er fri besøgstid i Sengeafsnit for Nyresygdomme

Går du en tur fra afsnittet, vil vi gerne, at du giver besked til personalet


Mad og drikke

Mad til indlagte patienter

Mad til pårørende


Telefon og internet

Du må gerne benytte din mobiltelefon i Sengeafsnit for Nyresygdomme

Du har gratis mulighed for at bruge Region Midtjyllands trådløse netværk

Afsnittet har en patienttelefon, som dine pårørende kan bruge ved opkald til dig

Det er ikke tilladt at se TV på stuerne efter kl. 23.30


Hygiejne

Husk altid at spritte dine hænder af når du opholder dig på et hospital

Det er vigtigt, at du og dine pårørende har en god håndhygiejne

Yderligere informationer om hygiejne findes på hospitalets hjemmeside


Pårørende

Aftal gerne at én af dine pårørende fungerer som kontaktperson til den øvrige familie

Hvis du ønsker det, kan dine pårørende være med til samtaler med lægen

Dine pårørende kan være en stor hjælp under indlæggelsen

I afsnit M3 bestræber vi os på, at du og dine pårørende føler jer trygge og velorienterede


Vær opmærksom på

Du skal medbringe al din medicin i orginal emballage, en medicinliste, tøj, sko, toiletartikler og personlige hjælpemidler


Når du skal hjem

Tidligt i dit indlæggelsesforløb begynder vi at forberede din udskrivelse

Når du skal udskrives, er hovedreglen, at du selv skal sørge for hjemtransporten


Kontakt

Kontakt

Sengeafsnit for Nyresygdomme,

Regionshospitalet Gødstrup

Hospitalsparken 5 

7400 Herning

 

Telefon: 78436730

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.