Der kan være forskellige årsager til, at du har fået en tyktarmsstomi (kolostomi). Denne vejledning beskriver det, der generelt gælder, når en kolostomi skal lægges tilbage. 
Personalet omtaler af og til denne operation som "lukning af en Hartmann".

Lægen vil tale med dig om, hvor stor operationen er.

 

Før tilbagelægning af stomi


Forbered dig til operationen

Hold pause med medicin og kosttilskud

Køb smertestillende

Mad, drikke og evt. tarmforberedelse til denne operation

Fjern hår med maskine – ikke skraber


På operationsdagen

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før

Tag et bad og vask håret - ingen creme, makeup og smykker

Mødested og hjælp til forberedelse

Pårørende eller ledsagere kan ikke være med under bedøvelse, operation og opvågning


Om operationen

Tilbagelægning af kolostomi

Operationsteknik

Fuld bedøvelse


Risici og bivirkninger

Mulige komplikationer ved alle tarmoperationer

Mulige komplikationer ved denne operation - lukning af kolostomi

Risici ved operationer


Efter operationen

Generelt efter alle tarmoperationer

Efter denne operation - lukning af kolostomi


Genoptræning

Generelt efter alle tarmoperationer


Når du kommer hjem

Generelt efter alle tarmoperationer

Kontakt læge (telefonnummeret findes i den grønne boks sidst i vejledningen), hvis du oplever et eller flere symptomer på indre blødninger


Videre forløb

Kost, trådfjernelse, kontrol


Mere information

Hvis du har eller har haft MRSA* eller CPO* (antibiotika-resistente bakterier) – og skal indlægges

Din livsstil har betydning, også hvis du skal opereres


Kontakt

Kontaktoplysninger Kirurgisk Afdeling

- ved operation/undersøgelse på Operationsgangen og i Dagkirurgisk Afsnit:

Hvis du ikke kan komme til den planlagte operation/undersøgelse, eller hvis du på forhånd har spørgsmål, skal du ringe til det nummer, der står i dit indkaldelsesbrev.

Hvis du efter udskrivelsen:

  • får smerter i operationsområdet, som ikke forsvinder eller mindskes, når du tager den smertestillende medicin, du har fået besked på
  • får ondt i maven
  • bliver meget utilpas

kan du frem til kl. 08.00 næste morgen kontakte os på det telefonnummer, der står ved det afsnit, du blev udskrevet fra.

Fra kl. 08.00 næste morgen skal du kontakte din egen læge eller vagtlæge.


Sengeafsnit A1

 Telefon: 7843 5311


Sengeafsnit A2

 Telefon: 7843 5321


Dagkirurgisk Afsnit 

 Kontakt Sengeafsnit A1

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.