På Kræftafdelingen arbejder vi med 'Fælles Beslutningstagning'. Det er en tilgang, hvor du og vi sammen træffer beslutninger vedrørende din eventuelle behandling og pleje og i det omfang du ønsker.


To eksperter i samarbejdet

Fælles beslutningstagening indebærer, at den sundhedsprofessionelle rådgiver og støtter dig i at udforske dine egne værdier og præferencer, så vi i fællesskab sikrer, at du får den behandling og det forløb, som er bedst for netop dig.

 • Din rolle: Deler viden om dine livsforhold, værdier, erfaringer med sygdom og behandling, præferencer og holdning til risici.

 • Den sundhedsprofessionelles rolle: Deler sin viden om sygdommen og behandlingen, harunder valgmuligheder, fordele, ulemper, usikkerheder og risici.

Fire trin i 'Fælles Beslutningstagning'

Gennem fire trin støtter og rådgiver den sundhedsprofessionelle dig i at vælge de muligheder og træffe de beslutninger, der passer bedst til dig:

 1. Valget
  Her snakker I om, at der skal foretages valg mellem forskellige muligheder for pleje og behandling eller ingen behandling.

 2. Mulighederne
  Her informeres du om mulighederne for pleje og behandling eller ingen behandling, herunder fordele og ulemper.

 3. Præferencer
  Her fortæller du om dine livsforhold, værdier og erfaringer med sygdom og behandling – og om din holdning til risici.

 4. Beslutningen
  Her snakker i om hvordan dine præferencer passer til de forskellige muligheder. Formålet med dette punkt er, at du og den sunhedsprofessionelle sammen når frem til en beslutning.  

Hvornår er 'Fælles Beslutningstagning' relevant?

Fælles beslutningstagning er relevant i mange forskellige situationer. Eksempelvis:

 • Valg mellem flere typer forebyggende kræftbehandling (operation, stråler, kemoterapi eller en kombination) eller ingen forebyggende kræftbehandling

 • Valg mellem flere typer af livsforlængende kræftbehandling (stråler, kemoterapi eller en kombination) eller ingen behandling

 • Valg i forbindelse med lindrende behandling, hospice og den sidste tid.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.