Denne vejledning er målrettet patienter, der ses på Arbejdsmedicin. Læs om sagsbehandlingen i arbejdsskadesager om fysiske sygdomme, og hvad de forskellige myndigheder foretager sig. Du kan få mere vejledning i din arbejdsskadesag hos din fagforening, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller socialrådgiveren på Arbejdsmedicin.


Om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør arbejdsskadesager

Læs mere om sagsbehandlingen i AES' egne vejledninger


Hvem skal anmelde arbejdsskaden?

Arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker

Læge/tandlæge skal anmelde erhvervssygdomme

Du kan selv anmelde en erhvervssygdom


Værd at vide, når din arbejdsskade er anmeldt

Sådan bliver din sag registreret

Hvem er parter i sagen - og hvad har de ret til?

Giv andre fuldmagt til at hjælpe dig

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indhenter oplysninger og hører parterne


Hvornår kan din erhvervssygdom anerkendes som arbejdsskade?

Afgørelsen afhænger af diagnose og påvirkningen fra arbejdet

Erhvervssygdomsudvalget vurderer sager af særlig karakter


Om erstatning og ankemuligheder

En anerkendt arbejdsskadesag kan udløse erstatning

En arbejdsskadesag kan ankes

Hvis der er nye oplysninger i din sag, kan du få den genoptaget


Kontakt

Arbejdsmedicin i Gødstrup

 Telefon: 7843 3500 (kl. 8-15, fredag kl. 8-14)

Adresse: Hospitalsparken 15, Fløj C, plan 0, 7400 Herning

skaerm_laes_mere.jpg Hjemmeside: arbejdsmedicin.godstrup.dk

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.